eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Jak dokonać korekty rocznego zeznania podatkowego?

Jak dokonać korekty rocznego zeznania podatkowego?

2015-06-01 13:15

Jak dokonać korekty rocznego zeznania podatkowego?

Jak dokonać korekty rocznego zeznania podatkowego? ©  Pio Si - Fotolia.com

Pomimo korzystania z dedykowanych aplikacji ułatwiających sporządzenie rocznego zeznania podatkowego, pomyłki w PIT zdarzają się często. Spora liczba podatników dostała już bądź niedługo dostanie informację od urzędu skarbowego o konieczności korekty przesłanej deklaracji. W jaki sposób poprawić błędy, by uniknąć kolejnych powiadomień?

Przeczytaj także: Forma zwrotu nadpłaty podatku dochodowego

Z roku na rok rośnie liczba osób, które decydują się na wypełnienie rocznego zeznania podatkowego przy pomocy odpowiednich aplikacji. Te choć w sporym stopniu usprawniają cały proces, to jednak nie wykonują wszystkich czynności za człowieka. A ten jak wiadomo bywa omylny. Wypełniając PIT niekiedy więc pomyli kolejność wpisywania małżonków, błędnie przeniesie dane z informacji PIT-11 czy skorzysta z nieaktualnego druku. Każda pomyłka, która znajdzie się w deklaracji musi zostać usunięta. Jak dokonać poprawek?

Niekiedy lepiej błąd wyłapać samemu


Termin na złożenie rocznego PIT upłynął z końcem kwietnia. Sporo osób oczywiście zostawiło ten obowiązek na ostatnią chwilę, część nie przyłożyła się do tego odpowiednio, a inni pogubili się przy wypełnianiu druku. W konsekwencji w zeznaniu mogą pojawić się błędy. Jakiekolwiek nieprawidłowości oczywiście najlepiej wyłapać samemu i nie czekać, aż zrobią to urzędnicy.
Może się to okazać szczególnie ważne w przypadku, gdy pomyłka pojawiła się w zeznaniu, w którym wykazano wysoką nadpłatę. Ta bowiem zwracana jest w terminie 3 miesięcy od złożenia deklaracji. Z zastrzeżeniem, że gdy PIT zawiera nieprawidłowości to wspomniany termin biegnie na nowo - liczony jest od dnia złożenia korekty. Korekty zeznania nie można dokonać jeśli w sprawie deklaracji toczy się postępowanie lub kontrola podatkowa. Wprawdzie organ podatkowy nie może odmówić przyjęcia prawidłowo sporządzonej korekty, to jednak nie wywołuje ona żadnych skutków prawnych.

Jeśli dana osoba nie wyłapie błędu w rocznym zeznaniu podatkowym, z pewnością uczynią to za nią urzędnicy. Ale sposób postępowania nie zależy od tego czy podatnik sam zorientował się, że popełnił pomyłkę czy dostał taką informację od fiskusa.

Jak w praktyce wygląda korekta deklaracji?


Pod pojęciem korekty rocznego zeznania podatkowego należy rozumieć po prostu powtórne złożenie tego samego wzoru deklaracji. Tym razem już jednak wolnego od pomyłek. Jeśli więc ktoś nieprawidłowo wypełnił PIT-36L, składa ten sam druk na identycznym wzorze, jak pierwotna deklaracja. To istotne szczególnie jeśli korekta składana jest po upływie kilku lat (wzory zmieniają się co jakiś czas). Dodatkowo w formularzu zamiast kwadratu „złożenie zeznania” należy zaznaczyć kwadrat „złożenie korekty”.

Przydatne narzędzia:
Formularze zeznań podatkowych

Konieczne jest również pisemne uzasadnienie przyczyny korekty, np. błędna wartość w polu 53. W przypadku składania poprawionej deklaracji drogą internetową warto skorzystać z załącznika ORD-ZU, który służy do tego celu. Bez tego uzasadnienia urzędnicy mogliby nie być w stanie stwierdzić, jaki błąd wyłapał i poprawił podatnik, a co za tym idzie musieliby porównywać pierwotne zeznanie z jego korektą.
Poprawioną deklarację trzeba złożyć w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Tym samym korekta zeznania złożonego za 2014 roku możliwa jest do końca 2020 roku.

W przypadku błędu powodującego konieczność dopłacenia podatku, nie wystarczy wyłącznie poprawienie deklaracji. Oprócz tego trzeba bowiem zapłacić odsetki za zwłokę w płatności.

fot. Pio Si - Fotolia.com

Jak dokonać korekty rocznego zeznania podatkowego?

przypadku błędu powodującego konieczność dopłacenia podatku, nie wystarczy wyłącznie poprawienie deklaracji. Oprócz tego trzeba bowiem zapłacić odsetki za zwłokę w płatności.


Nie istnieje żaden limit określający, ile razy można składać poprawione zeznanie. Urzędnicy nie mogą odmówić przyjęcia deklaracji, niezależenie od tego, który raz jest składana. Identycznie jak przy złożeniu pierwszego PIT dobrze jest pobrać i zachować potwierdzenie nadania dokumentu. Jeśli korekta została złożona drogą elektroniczną to takim potwierdzeniem jest UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Czasami możliwa korekta urzędowa


Co ciekawe, niekiedy pomimo popełnienia błędów w rocznym zeznaniu podatkowym, nie trzeba niczego poprawiać. Czasem urząd skarbowy sam bowiem może dokonać korekty PIT. To możliwe w przypadku stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, pod warunkiem jednak, że w wyniku korekty zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty, nie przekracza 1 tys. zł.

Korekty dokonanej przez urząd skarbowy nie trzeba jednak przyjmować i można ją odrzucić. Wymaga to wniesienia sprzeciwu do organu, który wprowadził poprawki. Trzeba o to zadbać w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Taki sprzeciw sprawi, że urzędowa korekta zostanie anulowana. A podatnik będzie musiał wprowadzić poprawki na własną rękę. Oczywiście zgodnie z opisanymi tu zasadami.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: