eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zwrot nadpłaty podatku w PIT za rok 2014 na konto bankowe

Zwrot nadpłaty podatku w PIT za rok 2014 na konto bankowe

2015-03-17 12:59

Zwrot nadpłaty podatku w PIT za rok 2014 na konto bankowe

PIT © zbg2 - Fotolia.com

Pozostało ok. 1,5 miesiąca do upływu terminu rozliczeń podatkowych za rok 2014. Część podatników, którzy już złożyli swoje zeznanie podatkowe, obecnie czeka na zwrot nadpłaty podatku od skarbówki. Zwrot taki można otrzymać na 3 różne sposoby: na konto bankowe, pocztą bądź odebrać w kasie urzędu. Aby zwrot wpłynął na konto, fiskus musi zostać poinformowany o numerze rachunku bankowego. Zgłoszenia dokonuje się na różnych formularzach w zależności od konkretnej sytuacji.

Przeczytaj także: Forma zwrotu nadpłaty podatku dochodowego

Na zwrot fiskus ma 3 miesiące


Wykazaną w zeznaniu rocznym nadpłatę urząd skarbowy z reguły zwraca podatnikowi (jeżeli ten nie ma innych zaległości podatkowych tudzież nie zadysponował swoją nadpłatą w inny sposób). Na przekazanie pieniędzy fiskus ma kilka miesięcy. Wprawdzie ten może nastąpić nawet w kilka dni po złożeniu rocznego PIT-a, niemniej sytuacja taka nie jest regułą.
Art. 77 §1 pkt 5 Ordynacji podatkowej mówi, że w przypadku nadpłaty wynikającej ze złożonego rocznego zeznania podatkowego, podlega ona zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia tego zeznania.

3 miesiące to oczywiście maksymalny okres zwrotu, przekroczenie którego zobowiąże fiskusa do zwrotu nadpłaty wraz z odsetkami. W wielu przypadkach jednakże pieniądze są zwracane znacznie szybciej.
Korzystający z ulgi prorodzinnej na uprzywilejowanej pozycji
Ministerstwo Finansów zobowiązało się do dokonania zwrotu nadpłaty w ciągu 30 dni od złożenia PIT-a osobom korzystającym z ulgi prorodzinnej z tytułu wychowywania co najmniej trojga dzieci. Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest jednak złożenie zeznania podatkowego drogą elektroniczną.

fot. zbg2 - Fotolia.com

PIT

Zwrot podatku można otrzymać na 3 różne sposoby: na konto bankowe, pocztą bądź odebrać w kasie urzędu.


Wskazane uprawnienie zostało przyznane rodzinom wielodzietnym na podstawy ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Do otrzymania Karty są uprawnione rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
  1. w wieku do 18. roku życia
  2. w wieku do 25. roku życia - jeżeli dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej
  3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pieniądze na koncie, pocztą bądź w kasie urzędu


Podatnikom obowiązanym do posiadania rachunku bankowego (obowiązkiem takim są objęci niektórzy przedsiębiorcy) nadpłata na konto zwracana jest obligatoryjnie. Inni mają tutaj wybór

Aby jednak pieniądze na konto wpłynęły, fakt jego posiadania musi zostać zgłoszony urzędowi skarbowemu. Podatnik winien tutaj podać numer rachunku bankowego, którego jest właścicielem bądź współwłaścicielem. Niestety numeru konta nie można wpisać w zeznaniu podatkowym. Aby rachunek zgłosić fiskusowi, trzeba wypełnić odrębny formularz.
Nadpłata podatku to mówiąc w uproszczeniu (w przypadku zeznań rocznych) nadwyżka wpłaconych w trakcie roku zaliczek ponad kwotę podatku należnego, wynikającą z zeznania.

I tak przedsiębiorcy podlegający wpisowi do CEIDG zgłoszenia konta dokonują na wniosku CEIDG-1. Pozostali podatnicy posługujący się NIP (a nie numerem PESEL) w kontaktach ze skarbówką, rachunek bankowy zgłaszają na formularzu NIP-7. Dla reszty podatników (a więc znakomitej większości) przewidziany został ZAP-3.

Warto przy tym pamiętać, że konto takie zgłasza się tylko raz, zaś samo zgłoszenie jest ważne aż do jego odwołania (nie trzeba zatem wypełniać wskazanych formularzy przy każdej nadpłacie podatku podlegającej zwrotowi).

Ci podatnicy, którzy mogą, ale nie są zobligowani do bezgotówkowej formy rozliczeń, mogą otrzymać nadpłatę podatku w gotówce. Tutaj możliwe są dwa rozwiązania: zwrot w kasie (urzędu skarbowego czy banku zajmującego się jego obsługą kasową) bądź przekaz pocztowy. O wybranym sposobie odebrania nadpłaty tutaj także dobrze jest powiadomić fiskusa. Stosowną informację można zawrzeć w samym zeznaniu, w części dotyczącej informacji uzupełniających (np. poz. 31 w PIT-36 czy poz. 135 w PIT-37).

Zwrot pieniędzy za zaliczeniem pocztowym jest obciążony prowizją Poczty Polskiej. Zwrot w okienku kasowym jest wolny od opłat, niemniej osoba wybierająca taki sposób otrzymania nadpłaty musi liczyć się z osobistym stawieniem po odbiór pieniędzy w wyznaczonym przez fiskusa dniu.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: