eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Umowa zlecenie: wynagrodzenie i ZUS w koszty firmy

Umowa zlecenie: wynagrodzenie i ZUS w koszty firmy

2012-09-12 13:26

Umowa zlecenie: wynagrodzenie i ZUS w koszty firmy

Wynagrodzenie © dmowski - Fotolia.com

Regulacje dotyczące zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodu wypłacanych pracownikom wynagrodzeń oraz przekazywanych od nich do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracodawcę powodują liczne kontrowersje, jako że w zależności od występujących przesłanek moment zaliczenia ich do kosztów może być różny. Część pracodawców przy tym niekiedy zasady dotyczące wynagrodzeń z umowy o pracę stosuje także do umów zleceń, co nie jest prawidłowe.

Przeczytaj także: Umowa zlecenie: zapisy w KPiR

Przypomnijmy, obecne regulacje zawarte w podatku dochodowym nakazują zaliczyć wydatki ponoszone na wynagrodzenia z umowy o pracę do kosztów uzyskania przychodu tego miesiąca, za które są one należne, o ile ich wypłata nastąpi w terminie. Jest tak nawet wówczas, gdy wypłata ta następuje w miesiącu następnym, aniżeli ten, którego wynagrodzenie dotyczy. Dopiero uchybienie terminów wypłaty wynagrodzenia (tudzież postawienia go do dyspozycji pracownika) wywołuje skutek w postaci zaliczenia go w ciężar kosztów uzyskania przychodu miesiąca, w którym faktycznie nastąpiła ta wypłata. Także w określonych sytuacjach składki ZUS od tych wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę stanowią koszty uzyskania przychodu miesiąca, za który są należne, a nie tego, w którym faktycznie zostały przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Trzeba jednak pamiętać, że te szczególne regulacje dotyczą jedynie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (a także naliczanych od nich składek ZUS), oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy. Art. 12 ust. 1 przytoczonej ustawy odnosi się natomiast do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy. Ust. 6 traktuje natomiast o przychodach z tytułu członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni zajmującej się produkcją rolną.

fot. dmowski - Fotolia.com

Wynagrodzenie

Obecne regulacje zawarte w podatku dochodowym nakazują zaliczyć wydatki ponoszone na wynagrodzenia z umowy o pracę do kosztów uzyskania przychodu tego miesiąca, za które są one należne, o ile ich wypłata nastąpi w terminie

Co za tym idzie, taki sposób zaliczania wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów (oraz naliczanych od nich składek ZUS) dotyczy przede wszystkim wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

Zgoła inaczej jest w przypadku pracowników pracujących w oparciu o umowy zlecenia. Te bowiem zostały zaliczone źródła przychodów jakim jest działalność wykonywana osobiście (art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Nie mieszczą się zatem w przychodach ze stosunku pracy (czyli art. 12 ust. 1 ustawy), a co za tym idzie, nie mają do nich także zastosowania przepisy regulujące szczególny moment zaliczania w koszty uzyskania przychodów wypłacanych na podstawie takich umów wynagrodzeń.

W stosunku do wynagrodzeń z umów zleceń ma zastosowanie metoda stricte kasowa zaliczania ich w ciężar kosztów. Stają się one zatem kosztem dopiero w chwili ich faktycznej wypłaty (lub postawienia do dyspozycji zleceniobiorcy).

Podobnie jest ze składkami ZUS od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w części finansowanej przez pracodawcę. Te także nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu miesiąca, za który są należne, a tego, w którym faktycznie nastąpiło ich wpłacenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Co za tym idzie pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników zarówno w oparciu o umowę o pracę jak i umowę zlecenie muszą pamiętać o tym, że moment zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodu wypłacanych wynagrodzeń jak i opłacanych składek ZUS od tych wynagrodzeń jest różny w zależności od tego, z jakim wynagrodzeniem mamy do czynienia (czy jest to wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy o pracę, czy też umowy zlecenie).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: