eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga na złe długi w 2013 r. z nowym VAT-ZD

Ulga na złe długi w 2013 r. z nowym VAT-ZD

2013-02-05 13:33

Ulga na złe długi w 2013 r. z nowym VAT-ZD

VAT © Ruff - Fotolia.com

Od tego roku obowiązują znowelizowane przepisy w zakresie tzw. ulgi na złe długi w podatku od towarów i usług. Ustawodawca z jednej strony ułatwił korzystanie z ulgi, z drugiej zaś ograniczył do niej prawo. Określił przy tym także wzór zawiadomienia urzędu skarbowego o skorzystaniu z odliczenia oraz nowe wzory deklaracji VAT.

Przeczytaj także: Ulga na złe długi w VAT do Trybunału Sprawiedliwości UE

Przypomnijmy, ulga na złe długi została uregulowana w art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług, przy czym pierwszy z wymienionych przepisów odnosi się do wierzyciela, drugi zaś do dłużnika. I tak podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Nieściągalność wierzytelności z kolei uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy nie została ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Powyższe będzie możliwe, o ile spełnione są następujące warunki:
  1. dostawa towaru lub świadczenie usług musiała nastąpić na rzecz czynnego podatnika VAT, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji
  2. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
    a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
    b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji
  3. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została ona wystawiona

fot. Ruff - Fotolia.com

VAT

Ustawodawca obecnie wprowadził nowy wzór formularza oznaczony symbolem VAT-ZD, będący zawiadomieniem o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego.


Korekty wierzyciel może dokonać w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną (zgodnie z zasadą wskazaną wyżej), pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Wierzyciel obowiązany przy tym jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje stosownej korekty, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika.

Przypomnijmy w tym miejscu, że obowiązek pisemnego zawiadomienia urzędu skarbowego o skorzystaniu z ulgi na złe długi istniał także w latach wcześniejszych. Wcześniej jednak nie było ustawowego wzoru takiego zawiadomienia. Co za tym idzie, wierzyciel sporządzał je sam z zachowaniem wymaganych informacji.

Powyższe się zmieniło od tego roku. Ustawodawca obecnie wprowadził nowy wzór formularza oznaczony symbolem VAT-ZD, będący zawiadomieniem o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego. Formularz ten (jako załącznik) składa się łącznie z deklaracją VAT-7, VAT-7K bądź VAT-7D, w której podatnik skorzystał z ulgi, a które także od tego roku zostały zaktualizowane. Poczynając od rozliczeń za pierwszy okres rozliczeniowy 2013 r. obowiązują: deklaracja VAT-7 wersja 13, VAT-7K wersja 7 i VAT-7D wersja 4.

Poprzednie wzory tych deklaracji podatnicy mogą przy tym stosować aż do ostatniego rozliczenia dotyczącego roku 2013. Niemniej jeżeli podatnik będzie chciał skorzystać w tym czasie z ulgi na złe długi, będzie musiał wykorzystać nowy wzór deklaracji. Te bowiem zostały wyposażone w nowe pola dotyczące ulgi na złe długi (m.in. w zakresie liczby składanych załączników VAT-ZD).

Co ważne, w nowych deklaracjach znalazło się także miejsce na podanie informacji o korekcie podatku naliczonego przez dłużnika. Ten, który w danej deklaracji korektę tę wykaże, także musi użyć nowego wzoru formularza.

Do pobrania
Deklaracja VAT-7
Deklaracja VAT-7K
Deklaracja VAT-7D
Deklaracja VAT-ZD

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: