eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zeznanie podatkowe bez odliczenia zakupu pościeli rehabilitacyjnej

Zeznanie podatkowe bez odliczenia zakupu pościeli rehabilitacyjnej

2014-09-10 12:34

Zeznanie podatkowe bez odliczenia zakupu pościeli rehabilitacyjnej

Pościel © venusangel - Fotolia.com

Pościel rehabilitacyjna (wełniana) z całą pewnością poprawia samopoczucie osoby niepełnosprawnej. Niemniej nie stanowi ona indywidualnego sprzętu, urządzenia czy narzędzia technicznego niezbędnego w rehabilitacji bądź ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych. W związku z tym jej zakupu nie można odliczyć w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 01.08.2014 r. nr IBPBII/1/415-387/14/BJ.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawczyni (osoba niepełnosprawna) zakupiła w 2013 r. wyrób medyczny w postaci zestawu pościeli wełnianej. Pościel ta, dzięki swoim właściwościom leczniczym, ma pomóc w leczeniu zwyrodnienia stawów i zespołu chorób narządów ruchu. U wnioskodawczyni ma ona wspomagać leczenie chorób reumatycznych poprzez zmniejszenie napięcia i bólu. Ponadto pościel ma także działanie rozgrzewające i masuje zakończenia nerwowe ciała jak też reguluje ciśnienie krwi i pracę serca. Wnioskodawczyni w związku z tym zadała pytanie, czy zakup ten może odliczyć w zeznaniu podatkowym w ramach ulgi rehabilitacyjnej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29 -30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.
Katalog wydatków, o których mowa powyżej został zawarty w treści art. 26 ust. 7a powołanej ustawy.

fot. venusangel - Fotolia.com

Pościel

Pościel rehabilitacyjna nie stanowi indywidualnego sprzętu, urządzenia czy narzędzia technicznego niezbędnego w rehabilitacji. W związku z tym jej zakupu nie można odliczyć w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej.


W myśl art. 26 ust. 7b ww. ustawy, wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie z art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:
1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
3. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Natomiast w art. 26 ust. 7f ww. ustawy, wskazano, iż ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do:
1. I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a. całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
b. znaczny stopień niepełnosprawności;
2. II grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a. całkowitą niezdolność do pracy albo
b. umiarkowany stopień niepełnosprawności.

W myśl art. 26 ust. 13a cyt. ustawy, wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub od dochodu na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Stosownie do art. 27 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

 

1 2

następna

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: