eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Firmowy samochód osobowy w uldze rehabilitacyjnej?

Firmowy samochód osobowy w uldze rehabilitacyjnej?

2021-04-07 13:51

Firmowy samochód osobowy w uldze rehabilitacyjnej?

Samochód na firmę a ulga rehabilitacyjna ©  Cyril Comtat - Fotolia.com

Ulga rehabilitacyjna pozwala osobom niepełnosprawnym od uzyskiwanych dochodów odliczyć szereg wydatków związanych z ich niepełnosprawnością. Wśród nich znalazły się tez wydatki na samochód. Czy każde auto podlega tutaj odliczeniu - nawet służbowe?

Przeczytaj także: Jonizator powietrza w uldze rehabilitacyjnej

Załóżmy, że Pan Marcin prowadzi firmę opodatkowaną skalą podatkową. W działalności tej wykorzystuje samochód osobowy uznany za środek trwały. Ponieważ auto jest używane również prywatnie, do kosztów podatkowych trafia 75% ponoszonych wydatków eksploatacyjnych. Firma jest jego jedynym źródłem utrzymania. Samochód ten prywatnie m.in. ułatwia mu wykonywanie czynności życiowych. Mianowicie Pan Piotr wykorzystuje go na dojazdy do sklepów, lekarzy, zabiegi rehabilitacyjne, do apteki oraz załatwiania zwykłych codziennych spraw. Czy auto to może rozliczyć w rocznym PIT w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Ulga rehabilitacyjna uregulowana jest w art. 26 ust. 1 pkt 6 ust. 7a – 7g ustawy o PIT. I tak podstawę opodatkowania podatnik może obniżyć o kwotę wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Wśród wydatków takich znalazły się m.in. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia.

Wartość takiego odliczenia jest określana ryczałtowo i nie może przekroczyć kwoty 2 280 zł. W przypadku tego typu wydatków nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość, jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:
  1. wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika;
  2. okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

W przypadku ulgi na samochód nie jest ważny stopień niepełnosprawności (co ma znaczenie przy niektórych innych odliczeniach w ramach ulgi rehabilitacyjnej).

fot. Cyril Comtat - Fotolia.com

Samochód na firmę a ulga rehabilitacyjna

Czy firmowy samochód osobowy można rozliczyć w uldze rehabilitacyjnej? Okazuje się że tak. Warunkiem jednak jest to, że pojazd nie służy wyłącznie prowadzonej firmie oraz to, że tych samych wydatków Kowalski nie rozliczy dwa razy, czyli najpierw w kosztach firmy, a potem jako odliczenie od dochodu.


Przytoczone regulacje wskazują, iż jednym z warunków ulgi jest to, aby korzystający z odliczenia był właścicielem bądź co najmniej współwłaścicielem samochodu osobowego, który służy mu do wykonywania czynności życiowych.

Ulga przysługuje zatem wyłącznie na samochody osobowe należące przynajmniej w części do zainteresowanego. Regulacje prawne nie wymagają natomiast aby dany samochód służył wyłącznie celom prywatnym.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że również na tle przepisów regulujących zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów firmy wydatków eksploatacyjnych firmowych samochodów nie ma zastrzeżenia, że pojazd taki nie może być wykorzystywany w celach innych niż związanych z prowadzoną działalnością.

Reasumując nie ma przeszkód, aby samochód należący do firmy przedsiębiorcy – osoby niepełnosprawnej, wykorzystywany również w celach prywatnych, dawał prawo do odliczenia poniesionych z tego tytułu wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Przy ustalaniu kwoty odliczenia trzeba oczywiście uwzględnić górny limit odliczenia, tj. 2 280 zł oraz to, że odliczeniu podlegają wydatki faktycznie poniesione na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, pod warunkiem, że nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (por. art. 26 ust. 13a ustawy o PIT).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: