eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenie od podatku ulgi na dzieci w PIT 2014 po zmianach

Odliczenie od podatku ulgi na dzieci w PIT 2014 po zmianach

2014-12-24 10:49

Odliczenie od podatku ulgi na dzieci w PIT 2014 po zmianach

Ulga na dzieci w PIT 2014 po zmianach © Kzenon - Fotolia.com

Ulga prorodzinna cieszy się wśród podatników dużym zainteresowaniem. Nic w tym dziwnego, dzięki niej można zaoszczędzić na podatku z reguły kilka tysięcy złotych. W zeznaniach za rok 2014 przy tym podatnicy zastosują nowe przepisy regulujące to odliczenie, dzięki czemu spora część jej dotychczasowych beneficjentów odliczy więcej, aniżeli w latach poprzednich.
Niemniej posiadanie pociech jest tutaj niewystarczające do tego, aby ulga automatycznie przysługiwała. Ważne jest bowiem także to, czy podatnik uzyskuje dochody opodatkowane skalą podatkową, ile dzieci posiada, jaki jest wiek dzieci, czy uzyskują one dochody, czy są niepełnosprawne jak też ile podatnik zamierzający z odliczenia skorzystać zarabia.

Przy jednym dziecku ważny dochód rodziców?


Osoba zamierzająca skorzystać z ulgi, a posiadająca tylko jedną pociechę musi sprawdzić, czy osiągnięty przez nią dochód pozwala na odliczenie. Dlaczego
W przypadku wychowywania jednego dziecka ustawodawca mówi bowiem, że ulga przysługuje, jeżeli dochody podatnika:
a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona wyżej, a więc 112.000 zł.

fot. Kzenon - Fotolia.com

Ulga na dzieci w PIT 2014 po zmianach

Po raz pierwszy w rozliczeniach za rok 2014 rodzice będą mogli odliczyć z tytułu ulgi prorodzinnej więcej, aniżeli wartość wyliczonego podatku


W limicie tym uwzględnia się sumę uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów z różnych źródeł i opodatkowanych w różnoraki sposób. Chodzi mianowicie o:
  • dochody, do których ma zastosowanie skala podatkowa (mieszczą się tutaj m.in. dochody z umowy o pracę, działalności wykonywanej osobiście, najmu czy działalności gospodarczej rozliczanych na zasadach ogólnych, rent, emerytur itp.),
  • dochody określone art. 30b ustawy podatkowej, a więc m.in. ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających, które są wykazywane w PIT-38
  • dochody opodatkowane podatkiem liniowym (a więc z pozarolniczej działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej rozliczane w ten sposób, które są ujmowane na PIT-36L)
- pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w danym roku przez podatnika bądź potrąconych przez płatnika.
Przy stosowaniu ulgi prorodzinnej za podatnika pozostającego w związku małżeńskim nie uważa się:
  1. osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów;
  2. osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Wychowując dwójkę bądź większą liczbę dzieci (uprawniających do ulgi) wartość dochodu uzyskiwanego przez podatnika, przy określaniu prawa do ulgi, nie ma już znaczenia. Niemniej nie można zapominać, że ulga prorodzinna jest odliczeniem od podatku przysługującym tylko w stosunku do dochodów opodatkowanych skalą podatkową. Tym samym aby z odliczenia takiego skorzystać, dochody takie trzeba uzyskiwać.

Ponadto ilość pociech jest tutaj bardzo istotna z uwagi na wartość samego odliczenia. Ustawodawca przyjął bowiem zasadę, że im większa liczba wychowywanych dzieci, tym wyższy limit odliczenia na dane dziecko. W rozliczeniach za rok 2014 podatnicy zastosują przy tym nowe, wyższe limity.

Otóż zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która co prawda wejdzie w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2015 r., ale będzie miała zastosowanie już do dochodów rozliczanych za rok 2014, kwota ulgi przysługująca na trzecie i każde kolejne dziecko wzrośnie o 20%. Wartość odliczenia na trzecie dziecko będzie wynosić 2.000,04 zł za rok (czyli 166,67 zł za każdy miesiąc), zaś w przypadku czwartej i każdej kolejnej pociechy będzie to 2.700 zł za rok (225 zł na miesiąc). Limit odliczenia na pierwsze i drugie dziecko pozostaje bez zmian i wynosić będzie 1.112,04 zł rocznie (92,67 zł miesięcznie).

Warto w tym miejscu dodać, że wspomniana nowelizacja wprowadza powyższe kwoty wprost do ustawy. Wcześniej wartość ulgi była określona jako część ułamkowa kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Obecny mechanizm ustalania prawa do ulgi oraz jej wysokości przedstawia poniższa tabela.

Wartość odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej 2014
Liczba posiadanych dzieci (uprawnionych do skorzystania z ulgi): Podatnik będący
Singlem, rozwodnikiem, wdowcem, pozostający w związku małżeńskim przez część roku Małżonkiem przez cały rok, osobą samotnie wychowującą dziecko
1 dziecko Kwota dochodu do 56.000 zł Kwota dochodu małżonków /osoby samotnie wychowującej dziecko do 112.000 zł
92,67 zł ulgi/mc (1.112,04 zł/rok)
Kwota dochodu przekraczająca 56.000 zł Kwota dochodu małżonków /osoby samotnie wychowującej dziecko przekraczająca 112.000 zł
0 zł ulgi
2 dzieci Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
3 dzieci Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Trzecie dziecko 166,67 zł/mc 2.000,04 zł/rok
4 i więcej dzieci Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Trzecie dziecko 166,67 zł/mc 2.000,04 zł/rok
Czwarte i każde następne dziecko 225,00 zł/mc 2.700,00 zł/rok

 

1 2 ... 4

następna

Oceń

1 2

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: