eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Strata podatkowa (nie) pozbawia ulgi na dzieci?

Strata podatkowa (nie) pozbawia ulgi na dzieci?

2015-03-13 12:31

Strata podatkowa (nie) pozbawia ulgi na dzieci?

PIT © Pio Si - Fotolia.com

Zmienione zasady korzystania z ulgi na dzieci sprawiły, że obecnie gorzej zarabiający mogą od fiskusa otrzymać większy zwrot aniżeli w latach wcześniejszych przy podobnym poziomie wynagrodzenia i tej samej liczbie wychowywanych dzieci uprawniających do ulgi. Rodzi się przy tym pytanie, czy z ulgi tej mogą skorzystać również podatnicy, którzy ponieśli stratę na prowadzonej działalności gospodarczej bądź których dochody nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku, wskutek czego nie wystąpiło u nich zobowiązanie podatkowe?

Przeczytaj także: Ulga prorodzinna na uczące się dziecko za czas wakacji

Przypomnijmy, że prawo do ulgi mają rodzice, opiekunowie prawni i rodzice zastępczy, którzy rozliczają się na formularzach PIT-36 lub PIT-37. Ulga na dzieci jest odliczeniem od podatku. W latach wcześniejszych jeżeli podatek nie występował lub nie pokrywał w pełni przysługującej kwoty ulgi na dzieci, część niewykorzystana po prostu przepadała. Mówiąc innymi słowy, odliczyć nie można było więcej, aniżeli wynosił podatek obliczony wg skali od podstawy opodatkowania pomniejszonej o podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rok 2014 jest pod tym względem przełomowy. Teraz bowiem fiskus może oddać więcej, aniżeli faktyczna wartość podatku.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami podatnicy uprawnieni do ulgi mogą uzyskać dodatkowy zwrot kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą przysługującego im odliczenia z tytułu ulgi na dzieci a kwotą faktycznie odliczoną.

Wartość takiego dodatkowego zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci podlega jednak ograniczeniu. Mianowicie, zgodnie z art. 27f ust. 9 i 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość dodatkowego zwrotu nie może przekroczyć sumy składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne podatnika uprawnionego do ulgi, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim przez cały rok (w tym także, gdy jeden z małżonków zmarł w trakcie roku)– łącznej wartości (obojga małżonków) takich składek.
We wskazanym limicie nie uwzględnia się składek, które zostały odliczone w PIT-28, PIT-36L lub wykazane jako odliczone w PIT-16A bądź PIT-19A.

Kwotę niewykorzystanej w „tradycyjny sposób” ulgi na dzieci wykazuje się na nowym załączniku do zeznań PIT-36 i PIT-37, który został oznaczony symbolem PIT/UZ.

Powstaje przy tym pytanie, czy ulga ta przysługuje także tym, których wartość uzyskanego dochodu mieści się w kwocie wolnej od podatku tudzież którzy ponieśli w danym roku podatkowym stratę podatkową, bądź których dochód wprawdzie był wyższy od kwoty wolnej, niemniej wskutek innych odliczeń i preferencji podatek nie wystąpił (mowa tutaj oczywiście o dochodach opodatkowanych skalą podatkową)?

fot. Pio Si - Fotolia.com

PIT

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami podatnicy uprawnieni do ulgi mogą uzyskać zwrot kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą przysługującego im odliczenia z tytułu ulgi na dzieci a kwotą faktycznie odliczoną.


Przykładem ostatniego przypadku może być chociażby rozliczenie się wspólnie z niepracującym małżonkiem, wskutek czego podatnik zyskuje dodatkową kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556 zł.

Skąd te wątpliwości? Art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi bowiem, że ulgę odlicza się od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o przysługujące do odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Powyższe zatem sugeruje, że aby z ulgi w ogóle skorzystać, musi wystąpić podatek.

Niemniej patrząc z drugiej strony na cel przyświecający ustawodawcy przy wprowadzaniu nowych regulacji, dochodzimy do wniosku, że miały one umożliwić skorzystanie z ulgi m.in. podatnikom, których dochody są stosunkowo niskie (bądź w ogóle nie wystąpiły), a więc także tym, o których mowa wyżej. Z nowych regulacji powinni zatem mieć możliwość skorzystania zarówno przedsiębiorcy, którzy ponieśli stratę na prowadzonej działalności gospodarczej, jak i inni podatnicy (w tym także przedsiębiorcy), których dochód był na tyle niski, że podatek nie wystąpił.
Niemniej wydaje się, że podatnik musi uzyskiwać przychody opodatkowane skalą podatkową (a nie ponosić tylko koszty, co może mieć miejsce w przypadku przedsiębiorców), aby ulga przysługiwała.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: