eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Od września 2019 r. paragony fiskalne z NIP klienta

Od września 2019 r. paragony fiskalne z NIP klienta

2019-06-12 13:41

Od września 2019 r. paragony fiskalne z NIP klienta

Za brak NIP klienta na paragonie fiskalnym kara finansowa © apops - Fotolia.com

Ustawodawca wraca do pomysłu obowiązkowego podawania numery identyfikacji podatkowej klientów na paragonach fiskalnych. 10 czerwca 2019 r. ustawa nowelizacyjna trafiła do sejmu. W planach jest nie tylko obowiązkowe podawanie NIP na paragonach fiskalnych ale także surowe kary za jego brak.
„(…) podatnik nie może dowolnie wybierać, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czy też występuje w charakterze konsumenta. To znaczy, jeżeli w momencie dokonywania zakupu dany podmiot występuje w charakterze konsumenta i nabywa określony towar, jako konsument, wówczas nie ma możliwości późniejszej zmiany tego charakteru zakupu. Towar lub usługa nabyta na potrzeby osobiste lub prywatne nie może z czasem przekształcić się w zakup służący działalności gospodarczej z punktu widzenia VAT. Podatnik nie nabędzie prawa do odliczenia VAT naliczonego od zakupu dokonanego w charakterze konsumenta (…)” – czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.
Aby wykluczyć taką zmianę decyzji nabywcy, do ustawy o VAT ma trafić zapis mówiący: W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Projektodawcy wskazali przy tym, że obecnie funkcjonujące na rynku kasy fiskalne posiadają możliwość umieszczenia na paragonie numeru identyfikującego nabywcę. Nadto wystawianie faktur w oparciu o paragony będzie ograniczone jedynie do kas fiskalnych, które taką funkcjonalność posiadają.

fot. apops - Fotolia.com

Za brak NIP klienta na paragonie fiskalnym kara finansowa

Kolejne zmiany w VAT zbliżają się dużymi krokami. Jedna z nich zakłada podawanie NIP kupujące nie tylko na fakturze zakupu ale i paragonie. Gdy ten NIP nie będzie zawierał, a następnie na jego podstawie zostanie wystawiona faktura, sprzedawca zapłaci VAT dwa razy, a nabywca w zasadzie zostanie pozbawiony prawa do jego odliczenia.


A co zrobić, gdy kasa nie pozwala na dodanie NIP-u nabywcy na paragonie? Wówczas nabywca będzie musiał już na etapie zakupu deklarować, czy nabywa towar/usługę jako podatnik (wówczas od razu otrzyma fakturę zakupu a sprzedaż nie będzie ewidencjonowana na kasie fiskalnej), czy jako osoba prywatna/konsument (wówczas otrzyma paragon). Nowelizacja ustawy nie będzie zatem wymagała wymiany urządzeń fiskalnych starego typu na te umożliwiające podawanie na paragonach NIP nabywcy.

Za błędy trzeba będzie słono płacić


Projektodawcy zadbali też o to, aby podatnicy respektowali nowe regulacje. Do ustawy o VAT mają bowiem trafić przepisy nakładające sankcje finansowe za uchybienia w tej materii.

Otóż w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę do paragonu nie zawierającego NIP nabywcy, organ podatkowy wymierzy mu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Mówiąc zatem innymi słowy, gdy sytuacja taka będzie miała miejsce, VAT trzeba będzie zapłacić dwa razy.

Jeżeli natomiast nabywca ujmie w swoim rejestrze zakupu fakturę wystawioną do paragonu, który nie zawierał jego NIP, organ podatkowy również i jemu ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadające 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe ma nie być ustalane w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

Nadto powyższe sankcje mają nie mieć zastosowania do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

„(…) Większość tych kas (kasy starego typu) nie posiada możliwości wpisania NIP na paragonie, jedynie 3 typy kas posiadają taką funkcjonalność (i tylko w kasach wyprodukowanych po 2015 roku), zasadnym jest aby zgodnie z ust. 7 zmienianego art. 106b nie stosować ust. 5 i 6 do podatników świadczących usługi taksówek osobowych. W braku powyższego uregulowania podatnik chcący prowadzić działalność na rzecz podmiotów gospodarczych (chcący wystawiać faktury) musiałby, po wejściu w życie przedmiotowego projektu wymienić kasę na "nowy" typ posiadający taką funkcję.

Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, z uwagi na ograniczenie funkcjonalności kas rejestrujących starego typu, które dominują na rynku, tj. braku możliwości drukowania NIP na paragonie, powinni zatem móc wystawiać faktury do paragonów nieposiadających NIP nabywcy. W związku z tym, należy wyłączyć ten rodzaj działalności z obowiązku wskazanego w art. 106b ust. 5.(…)”
- czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Dodatkowo przepis przejściowy zawarty w art. 8 nowelizacji wskazuje, iż nowe obowiązki i sankcje nie będą stosowane w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed dniem wejścia w życie projektowanych przepisów.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: