eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenie składek ZUS przy ryczałcie ewidencjonowanym

Odliczenie składek ZUS przy ryczałcie ewidencjonowanym

2013-05-14 13:31

Odliczenie składek ZUS przy ryczałcie ewidencjonowanym

Odliczenie składek ZUS przy ryczałcie ewidencjonowanym © bzyxx - Fotolia.com

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że przychód przed opodatkowaniem może zostać pomniejszony o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, zaś sam podatek o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nie w każdym jednak miesiącu przedsiębiorca przychód taki uzyskuje, zaś składki płacić trzeba. Czy zatem można odliczyć także składki zapłacone w miesiącach, w których przychodu nie było?
Rozpatrzmy następującą sytuację: Z początkiem stycznia 2013 r. podatnik rozpoczął prowadzenie firmy, dla której wybrał opodatkowanie ryczałtem. Pierwsze składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłacił w lutym 2013 r. Pierwszy przychód uzyskał natomiast dopiero w miesiącu maju. Czy opłacone za luty, marzec i kwiecień składki także może odliczyć przy ustalaniu podatku za maj, czy jedynie te, które zostały zapłacone w maju?

Art. 11 ust. 1 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym mówi, że podatnik opłacający ten podatek może odliczyć od przychodów wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym (w którym mieszczą się m.in. zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne), jeżeli te nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym. Warto przy tym pamiętać, że jeżeli podatnik uzyskuje przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu, powyższych odliczeń dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólne kwocie przychodów (czyli proporcjonalnie od każdego przychodu).

fot. bzyxx - Fotolia.com

Odliczenie składek ZUS przy ryczałcie ewidencjonowanym

Ustawodawca zezwala na odliczenie zapłaconych w danym roku podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne już w trakcie roku, przy ustalaniu należnego ryczałtu za poszczególne okresy rozliczeniowe (miesiące bądź kwartały). Przy dokonywaniu tych odliczeń nie ma znaczenia, jakiego okresu składki te dotyczą.


Co się z kolei tyczy ubezpieczenia zdrowotnego, art. 13 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym mówi, że obliczony ryczałt w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie została ona odliczona od podatku dochodowego (przy czym stosuje się tutaj odpowiednio także przepisy art. 27b ust. 2-4 ustawy o podatku dochodowym).

Jak nietrudno zauważyć, ustawa o ryczałcie ewidencjonowanym pozwala na uwzględnienie w rachunku podatkowym zarówno zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne jak i na ubezpieczenie zdrowotne. Nie reguluje jednak w pełni sposobu takiego odliczenia, odnosząc się w kwestiach tu nieuregulowanych do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy tejże ustawy mówią natomiast, że podatnik ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania m.in. kwoty składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, o ile podstawy naliczenia tych składek nie stanowił dochód (przychód) zwolniony od podatku tudzież od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Odliczeniu podlegają przy tym także składki zapłacone w roku podatkowym zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

Obliczony podatek natomiast ulega obniżeniu m.in. o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ile podstawą ich wymiaru nie jest dochód (przychód) zwolniony od podatku, tudzież od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Odliczeniu podlegają przy tym także składki zapłacone w roku podatkowym zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

Należy przy tym pamiętać tutaj o dodatkowym ograniczeniu mówiącym, że kwota składki pomniejszająca podatek nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Odliczanie składek
Ustawodawca zezwala na odliczenie zapłaconych w danym roku podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne już w trakcie roku, przy ustalaniu należnego ryczałtu za poszczególne okresy rozliczeniowe (miesiące bądź kwartały). Przy dokonywaniu tych odliczeń nie ma znaczenia, jakiego okresu składki te dotyczą. Ważne jest tylko, aby były zapłacone w roku podatkowym, w którym podatnik dokonuje odliczenia, zaś w przypadku ich odliczania przy obliczaniu podatku za poszczególne okresy rozliczeniowe w trakcie roku, aby były zapłacone najpóźniej w tym okresie, w którym są odliczane.

Co za tym idzie, jeżeli z jakichś względów zapłacone w poprzednich miesiącach składki nie zostały odliczone (np. wskutek nieuzyskania w tych miesiącach przychodu), podatnik może je uwzględnić przy ustalaniu ryczałtu za kolejne miesiące. Tym samym podatnik z naszego przykładu przy ustalaniu wysokości należnego ryczałtu za maj 2013 r. odliczyć może składki zapłacone od początku roku.

Zobacz także

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.