eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Powrót do zwolnienia z VAT a kasa fiskalna

Powrót do zwolnienia z VAT a kasa fiskalna

2014-06-02 13:39

Powrót do zwolnienia z VAT a kasa fiskalna

Powrót do zwolnienia z VAT a kasa fiskalna © cybertrone - Fotolia.com

Podatnik, który utracił bądź zrezygnował z tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT, po upływie określonego czasu, gdy jego sprzedaż nie przekracza określonego limitu, może do tego zwolnienia powrócić. W tym celu przede wszystkim musi zawiadomić urząd skarbowy o ponownym wyborze zwolnienia. Ponadto, jeżeli sprzedaż ewidencjonuje przy użyciu kasy fiskalnej, winien pamiętać o konieczności przeprogramowania tego urządzenia.

Przeczytaj także: Kasa fiskalna gdy podatnik czynny lub zwolniony z VAT

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie z niego skorzystać.
Tym samym podatnik, który przykładowo ze zwolnienia zrezygnował w roku 2012, może do niego powrócić najwcześniej z początkiem roku 2014. Trzeba jednak pamiętać, że wartość jego sprzedaży w roku 2013 nie mogła być wyższa niż 150 tys. zł – jest to bowiem limit sprzedaży, którego przekroczenie automatycznie powoduje utratę prawa do zwolnienia (określonego w art. 113 ustawy o VAT).

Jak do zwolnienia powrócić? Jeżeli przesłanki wynikające z art. 113 są spełnione, podatnik winien dokonać aktualizacji swoich danych na druku VAT-R we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym. Druk taki składa się w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym ma nastąpić zmiana. Na formularzu tym należy zaznaczyć odpowiednią rubrykę (tutaj 30), podać swoje dane jak też wskazać organ, do którego jest on kierowany. Należy także zaznaczyć pole wskazujące, że jest to formularz dotyczący aktualizacji danych (a nie rejestracyjny) jak też wskazać datę, od której podatnik ponownie zamierza skorzystać ze zwolnienia (pole 38).

W zasadzie na tym obowiązki związane z zawiadomieniem urzędu skarbowego o zmianie się kończą. Trzeba przy tym pamiętać, że od dnia zaistnienia tej zmiany (a więc powrotu do zwolnienia), podatnik nie obarcza dokonanej sprzedaży podatkiem VAT. Ma to bardzo istotne znaczenie m.in. w zakresie prawidłowego ewidencjonowania tej sprzedaży na kasie fiskalnej.

fot. cybertrone - Fotolia.com

Powrót do zwolnienia z VAT a kasa fiskalna

Podatnik, który utracił bądź zrezygnował z tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT, po upływie określonego czasu, gdy jego sprzedaż nie przekracza określonego limitu, może do tego zwolnienia powrócić. Jeżeli sprzedaż ewidencjonuje przy użyciu kasy fiskalnej, winien pamiętać o konieczności przeprogramowania tego urządzenia.


Nie można bowiem zapominać, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czy rolników ryczałtowych nie ciąży tylko na czynnych podatnikach ale także i tych, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT. § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2014 r. w sprawie kas rejestrujących wskazuje, że podatnicy korzystający ze zwolnienia ewidencjonują wartość takiej sprzedaży jako sprzedaż zwolnioną.

Co za tym idzie przedsiębiorca, który do tej pory był podatnikiem VAT czynnym, a co za tym idzie, swoją sprzedaż obciążał podatkiem VAT wg odpowiednich stawek tego podatku i też takie stawki dla danych towarów i usług miał zaprogramowane na urządzeniu fiskalnym, obecnie będzie musiał urządzenie to przeprogramować – od dnia powrotu do zwolnienia bowiem cała sprzedaż na kasie fiskalnej winna być ewidencjonowana jako zwolniona.

Na powyższe wskazuje także § 6 ust. 1 pkt 5 przytoczonego rozporządzenia mówiący, że podatnicy prowadząc ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej stosują oznaczenia literowe od "A" do "G" do przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług, przy czym:
a) literze "A" jest przyporządkowana stawka podstawowa podatku,
b) literom od "B" do "G" odpowiadają pozostałe stawki podatku stosowane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku;

Jeżeli zatem do tej pory podatnik nie miał zaprogramowanego na kasie fiskalnej zwolnienia, winien tego jak najszybciej dopełnić i przyporządkować do tej stawki wszelkie towary i usługi sprzedawane od dnia powrotu do zwolnienia. Warto przy tym pamiętać, iż jedynie w przypadku stawki podstawowej ustawodawca wymaga, aby była do niej przypisana litera "A". W stosunku do stawek pozostałych (w tym także zwolnienia) podatnicy mają pełną dowolność, która litera zostanie do jakiej stawki przyporządkowana.

Warto pamiętać
Podatnicy stosujący kasy dokonują weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów i usług, wartości stawek podatkowych, waluty ewidencyjnej wraz z jej symbolem i wartością przelicznika, wskazań daty i czasu oraz właściwego przyporządkowania nazw towarów do stawek podatku (§14 ust. 1 pkt 1 przytoczonego rozporządzenia).

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: