eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Przekazanie i wycofanie z firmy samochodu osobowego w PIT

Przekazanie i wycofanie z firmy samochodu osobowego w PIT

2014-06-04 13:48

Przekazanie i wycofanie z firmy samochodu osobowego w PIT

Przekazanie i wycofanie z firmy samochodu osobowego w PIT © Aleksei Demitsev - Fotolia.com

Podatnik może przekazać na cele prowadzonej działalności gospodarczej swój majątek prywatny. Jeżeli będą to środki trwałe, konieczna będzie ich amortyzacja. Następnie takie firmowe składniki majątku można przekazać z powrotem do majątku prywatnego. Ta czynność na gruncie PIT jest neutralna podatkowo. Trzeba jednak pamiętać, że ich późniejsza sprzedaż może spowodować powstanie przychodu z firmy.

Przeczytaj także: Sprzedaż samochodu wycofanego z działalności w podatku dochodowym

Przykładem prywatnego składnika majątku, który najczęściej jest przekazywany do majątku firmy, jest samochód osobowy. Przepisy nie zabraniają takiego postępowania. Z reguły tak przekazany środek transportu jest uznawany za środek trwały firmy, który następnie podlega amortyzacji. Jeżeli jest to pojazd używany, możliwe jest zastosowanie do niego indywidualnej stawki amortyzacyjnej i zamortyzowania go już w okresie 2,5 roku. Jeżeli pojazd był kupiony jako nowy, trzeba będzie go amortyzować przez okres minimum 5 lat (chyba że będzie on używany bardzo intensywnie). Po przekazaniu takiej ruchomości do majątku firmy wszelkie związane z nim wydatki (z pewnym ograniczeniem dotyczącym ubezpieczenia) będą co do zasady uznawane za koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej.

Niemniej w pierwszej kolejności podatnik przekazując swój prywatny samochód osobowy na cele prowadzonej firmy winien określić wartość początkową takiego środka trwałego. Organy podatkowe zgodnie tutaj przyjmują, że środek trwały, którego nabycie jest udokumentowane dowodem zakupu (w postaci chociażby faktury czy umowy kupna-sprzedaży), należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych w cenie nabycia i to nawet wówczas, gdy jego zakup miał miejsce kilka lat temu, a co za tym idzie, tak określona cena nabycia (a więc przede wszystkim kwota wynikająca z dowodu zakupu) nie odzwierciedla jego aktualnej wartości rynkowej.

Po pewnym czasie używania takiego pojazdu w firmie podatnik może przy tym podjąć decyzję o ponownym jego przekazaniu do majątku prywatnego. Czynność ta będzie obojętna podatkowo (i o czym warto pamiętać, nie tylko na gruncie podatku dochodowego, ale także podatku od towarów i usług).

fot. Aleksei Demitsev - Fotolia.com

Przekazanie i wycofanie z firmy samochodu osobowego w PIT

Podatnik może przekazać na cele prowadzonej działalności gospodarczej swój majątek prywatny. Jeżeli będą to środki trwałe, konieczna będzie ich amortyzacja. Następnie takie firmowe składniki majątku można przekazać z powrotem do majątku prywatnego. Ta czynność na gruncie PIT jest neutralna podatkowo. Trzeba jednak pamiętać, że ich późniejsza sprzedaż może spowodować powstanie przychodu z firmy.


Wycofanie samochodu z osobowego z działalności gospodarczej i przekazanie go na potrzeby osobiste podatnika nie stanowi bowiem odpłatnego zbycia określonego w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji nie powoduje także powstania przychodu z tej działalności w rozumieniu ustawy. Oczywiście jego wycofanie z firmy wiąże się także z zaprzestaniem dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tego pojazdu jak i zaliczania w ciężar kosztów wydatków z nim związanych (chyba że przedsiębiorca zaprowadzi dla niego ewidencję przebiegu pojazdu i wartość kosztów będzie ustalał na zasadach tzw. kilometrówki).

Niestety w takim przypadku przedsiębiorca winien pamiętać, że przychód z działalności gospodarczej powstanie, jeżeli dokona on odpłatnego zbycia tego pojazdu w ciągu sześciu lat po jego wycofaniu z działalności gospodarczej. Warto również wiedzieć, że jeżeli w okresie, gdy przedmiotowy samochód był środkiem trwałym firmy, podatnik nie dokonał jego pełnej amortyzacji, niezamortyzowana wartość tego pojazdu będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w chwili jego sprzedaży.

Inaczej będzie w sytuacji, gdy przedsiębiorca samochodu nie sprzeda, ale go daruje. W takim przypadku bowiem nie mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem, a przekazaniem nieodpłatnym, co z kolei nie skutkuje powstaniem przychodu (w związku z czym także i podatek dochodowy od tej czynności nie wystąpi).

Warto również pamiętać, że zarówno sprzedaż jak i darowizna wycofanego wcześniej z działalności gospodarczej samochodu nie będzie skutkowała naliczeniem od takiej czynności podatku od towarów i usług. Przedsiębiorca bowiem w takiej sytuacji rozporządza swoim majątkiem prywatnym (do którego ustawa o VAT nie ma zastosowania) a nie firmowym.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: