eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wycofanie z firmy i sprzedaż samochodu stanowiącego współwłasność

Wycofanie z firmy i sprzedaż samochodu stanowiącego współwłasność

2014-09-10 13:28

Wycofanie z firmy i sprzedaż samochodu stanowiącego współwłasność

Sprzedaż samochodu © Dirima - Fotolia.com

Zwłaszcza w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy wykorzystują składniki majątku kupione na współwłasność (z reguły z kimś z rodziny, np. ojcem, bratem, siostrą). Typowym przykładem jest tutaj samochodów osobowy. Oczywiście samochód taki jest wprowadzany jako środek trwały firmy, aby wydatki z nim związane zaliczać w ciężar kosztów.

Przeczytaj także: Przekazanie i wycofanie z firmy samochodu osobowego w PIT

Trzeba przy tym pamiętać o ograniczeniu co do amortyzacji. Co do zasady bowiem wartość początkową należy tutaj ustalić w tej części, w jakiej pojazd należy do przedsiębiorcy (jedyny wyjątek dotyczy niektórych małżonków).

Oczywiście z czasem taki pojazd z całą pewnością zostanie sprzedany. Obecnie, jeżeli przy zakupie nie wystąpił VAT, który podlegałby odliczeniu, zaś przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, bardzo popularne jest w pierwszej kolejności wycofanie takiego składnika z majątku firmy i przekazanie go na cele osobiste przedsiębiorcy, a dopiero później jego sprzedaż.

Postępowanie takie pozwala bowiem uniknąć zapłacenia od tej sprzedaży podatku od towarów i usług. Gdyby samochód został sprzedany z majątku firmy, VAT-em zostałby obciążony. Wskazane wyżej przekazanie na cele osobiste nie podlega natomiast w ogóle opodatkowaniu. Poza zainteresowaniem VAT-u jest też sprzedaż takiego pojazdu już z majątku prywatnego przedsiębiorcy a nie firmowego.

fot. Dirima - Fotolia.com

Sprzedaż samochodu

Działanie polegające na wycofaniu z firmy i późniejszej sprzedaży samochodu może pozwolić uniknąć od takiej transakcji podatku od towarów i usług. Niemniej mało kiedy pozwoli nie płacić także podatku dochodowego.Niemniej działanie takie nie zawsze pozwala w pełni uniknąć podatków. W dalszym ciągu może tutaj wystąpić przychód w podatku dochodowym. Jak bowiem wynika z art. 10 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy przedsiębiorca dokona odpłatnego zbycia takiego samochodu przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym został on wycofany z firmy (a więc tutaj środków trwałych), to sprzedaż taka zostanie potraktowana i tak jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku współwłasności przychód taki nie powstanie jednak w pełnej wysokości. Właściwym bowiem wydaje się tutaj być zastosowanie art. 8 ust. 1 przytoczonej ustawy mówiącego, że przychody ze wspólnego posiadania rzeczy (czy praw majątkowych) u każdego podatnika ustala się proporcjonalnie do jego prawa do udziału.

Skoro zatem przykładowo samochód został nabyty na współwłasność przez dwóch współwłaścicieli o równych udziałach (wynoszących po 50%), przy jego sprzedaży u przedsiębiorcy powstanie przychód w wysokości 50% ceny sprzedaży.

Warto też pamiętać, że w takim przypadku mogą wystąpić koszty uzyskania przychodu. Będzie nimi tzw. wartość netto samochodu, a więc wartość początkowa wykazana w ewidencji środków trwałych pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych (o czym z kolei mówią art. 23 ust. 1 pk1 i art. 24 ust. 2 ustawy).

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów przychód z takiej sprzedaży wykazują w kolumnie 8 księgi „Pozostałe przychody”, zaś koszty jego uzyskania (w postaci niezamortyzowanej wartości początkowej pojazdu) w kolumnie 13 księgi „Pozostałe wydatki”.
Warto pamiętać
Likwidacja działalności gospodarczej nie oznacza, że późniejsza wyprzedaż składników firmowego majątku pozostałych na dzień likwidacji nie spowoduje powstania przychodu z firmy. Tutaj także obowiązuje wskazany wyżej okres 6 lat. W takim przypadku przychód (z działalności) należy wykazać w zeznaniu składanym za ten rok, w którym sprzedaż nastąpiła przy zastosowaniu formy opodatkowania, która obowiązywała przedsiębiorcę jako ostatnia.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: