eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Sprzedaż samochodu w PIT wyłączonego ze spółki cywilnej

Sprzedaż samochodu w PIT wyłączonego ze spółki cywilnej

2016-09-08 13:27

Sprzedaż samochodu w PIT wyłączonego ze spółki cywilnej

Sprzedaż samochodu © ellisia - Fotolia.com

Sprzedaż majątku firmy wiąże się z reguły także z zapłatą z tego tytułu podatku (dochodowego). Dlatego podatnicy szukają dopuszczalnych rozwiązań, które takiego opodatkowania pozwolą uniknąć. Czy jednak wycofanie samochodu z majątku spółki cywilnej i przekazanie go do majątku prywatnego wspólników pozwoli nie zapłacić podatku dochodowego od jego późniejszej sprzedaży?

Przeczytaj także: Sprzedaż samochodu wycofanego z działalności w podatku dochodowym

Spółka cywilna jest bardzo specyficzną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Nie posiada ona osobowości prawnej, zdolności do czynności prawnych ani też zdolności prawnej. Stroną wszelkich czynności prawnych zawieranych z zewnętrznymi podmiotami są wszyscy jej wspólnicy a nie spółka jako całość.

W odróżnieniu od innych spółek osobowych (prawa handlowego) spółka cywilna nie posiada też własnego majątku. Mówiąc „majątek spółki cywilnej” zawsze należy pamiętać, że chodzi tutaj o majątek wspólny jej wspólników (stanowiący współwłasność łączną).
Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która stanowi, że za przedsiębiorców uważa się jej wspólników, nie zaś samą spółkę.

Również w podatku dochodowym podatnikami podatku z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej są jej wspólnicy a nie sama spółka.

Nie ma przy tym przeszkód, aby wspólnicy takiej spółki dokonali przesunięć majątkowych pomiędzy ich współwłasnością łączną (w związku z prowadzoną spółką) a ich majątkami osobistymi.

Wspólnicy mogą zatem podjąć decyzję (w formie np. uchwały) o wycofaniu danego składnika majątku z prowadzonej działalności gospodarczej (a więc majątku objętego współwłasnością łączą) i przekazaniu go na własne cele osobiste, wskutek czego współwłasność łączna przekształci się we współwłasność w częściach ułamkowych, odpowiadających prawu poszczególnych wspólników do udziału w zysku spółki cywilnej.

fot. ellisia - Fotolia.com

Sprzedaż samochodu

Wycofanie samochodu ze spółki cywilnej, przekazanie go do majątku osobistego wspólników i w następnym kroku jego sprzedaż nie pozwoli uniknąć podatku dochodowego od takiego zbycia.


Niestety późniejsza sprzedaż takiego (już prywatnego) składnika majątku nadal może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od prowadzonej firmy.
Samo wycofanie samochodu czy innej rzeczy z prowadzonej firmy i przekazanie go na cele osobiste przedsiębiorcy (bądź przedsiębiorców) nie stanowi odpłatnego zbycia w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie jest tym podatkiem opodatkowane. Sytuacja diametralnie się zmienia, gdy w kolejnym kroku taki składnik majątku zostanie faktycznie sprzedany.

Jak bowiem wskazują przepisy podatkowe (art. 10 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), późniejsza sprzedaż takiego składnika majątku, jeżeli nastąpi przed upływem sześciu lat, liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym ten został wycofany z firmy, generuje powstanie przychodu z działalności gospodarczej.

Kosztem uzyskania przychodu jest tutaj jego wartość początkowa pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.
Dochód z takiej transakcji (a więc przychód i koszty jego uzyskania) wspólnicy powinni tutaj rozliczyć na bieżąco wg zasad opodatkowania, które obowiązują ich w stosunku do prowadzonej działalności gospodarczej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: