eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Naprawa towaru a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Naprawa towaru a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

2014-11-05 13:41

Naprawa towaru a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Naprawa towaru a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych © Shawn Hempel - Fotolia.com

Przedsiębiorcy trudniący się handlem wybierają opodatkowanie ryczałtem głównie wtedy, gdy ich marża na danej transakcji jest stosunkowo wysoka. Bardzo często tyczy się to handlu rzeczami używanymi. Te jednak niejednokrotnie są uszkodzone i wymagają naprawy. Czy wykonanie takiego remontu powoduje jakieś zmiany w zasadach rozliczania podatku?

Przeczytaj także: Import z Chin i sprzedaż elektroniki z 3% ryczałtem ewidencjonowanym

Pytanie takie jest niezwykle istotne z jednej strony z uwagi na możliwość opodatkowania ryczałtem, z drugiej zaś na jego stawkę. Jak bowiem powszechnie wiadomo, stawka ryczałtu jest różna w zależności od tego, co jest przedmiotem danej czynności. Dla handlu w większości przypadków wynosi ona 3% uzyskanego przychodu. Ponadto gro wykonywanych czynności (szczególnie o charakterze usługowym) wyklucza prawo do opodatkowania w formie ryczałtu (większość wyłączeń znajduje się w załączniku nr 2 do ustawy).

Przez działalność usługową w zakresie handlu na potrzeby ryczałtu ewidencjonowanego należy zaś rozumieć sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników (zaś towary handlowe to towary bądź wyroby zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym). O powyższym mówią odpowiednio art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym.

Obie wymienione wyżej definicje (a więc działalności usługowej w zakresie handlu jak i towarów handlowych) odnoszą się zatem do towarów przez podatnika nieprzetwarzanych a nabytych. Dodajmy w tym miejscu że wskazana ustawa zawiera także definicję działalności wytwórczej (opodatkowanej stawką ryczałtu w wysokości 5,5%) będącej działalnością, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaży wyrobów własnej produkcji, prowadzonej przez podatnika. Świadczenie usług pozostałych w większości przypadków jest natomiast opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu.

Czy zatem naprawa uszkodzonych towarów, nabytych przez podatnika w celu ich dalszej odprzedaży ma wpływ na opodatkowanie ryczałtem, w szczególności na stosowaną do tej czynności stawkę?

fot. Shawn Hempel - Fotolia.com

Naprawa towaru a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Organ podatkowy uważa, że naprawa uszkodzonego sprzętu to nie jego przetwarzanie i nie wpływa ona na stawkę ryczałtu.


Przede wszystkim warto wyjaśnić, że takie naprawy nie wyłączają prawa do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym (usługi te bowiem nie znalazły się ani w art. 8 ustawy o ryczałcie, ani też w załączniku nr 2, zawierających czynności, których wystąpienie powoduje utratę prawa do ryczałtu).

Co się natomiast tyczy samej stawki ryczałtu przy sprzedaży wcześniej naprawionego towaru, kwestię tę wyjaśnił m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 31 grudnia 2013 r. nr IPTPB1/415-644/13-4/AP.
Organ podatkowy uważa, że naprawa uszkodzonego sprzętu to nie jego przetwarzanie i nie wpływa ona na stawkę ryczałtu

Jak podkreślił fiskus w wydanej interpretacji: „(…) Ponieważ ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera definicji „wytwarzania”, należy posłużyć się definicją słownikową, zgodnie z którą „wytwarzać” to „produkować coś; tworząc wydzielać coś; powodować powstanie czegoś” (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002 r.). Ponadto, użyte w treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy sformułowanie „sprzedaż uprzednio nabytych towarów w stanie nieprzetworzonym” oznacza sprzedaż produktów (towarów) bez zmiany ich substancji, czy wyglądu, tj. bez ingerencji sprzedającego we właściwości fabryczne produktu, ponieważ zgodnie z definicją słownikową „przetwarzać” to „przerabiać, zmieniać coś nadając inny kształt, wygląd, inną postać, formę; przekształcać, przeobrażać” (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002 r.).(…)”

Dlatego też organ uznał, że czynności polegające jedynie na remoncie zepsutego towaru nie powodują jego przetworzenia.
W związku z tym działalność polegająca na kupnie, drobnych naprawach i sprzedaży towar jest zaliczania do działalności usługowej w zakresie handlu, co z kolei oznacza, że ma do niej zastosowanie 3% stawka ryczałtu.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: