eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Fiskus dopuszcza sprzedaż samochodu firmowego na fakturę VAT marża

Fiskus dopuszcza sprzedaż samochodu firmowego na fakturę VAT marża

2015-06-27 09:00

Fiskus dopuszcza sprzedaż samochodu firmowego na fakturę VAT marża

Czy możliwa jest sprzedaż samochodu firmowego na fakturę VAT marża? © Andrey Popov - Fotolia.com

Sprzedaż firmowego samochodu co do zasady powinna zostać udokumentowana fakturą. Jednak na przestrzeni ostatniego roku wśród przedsiębiorców pada pytanie - jaką? Zwykłą fakturą sprzedaży czy może fakturą VAT marża? Jest to bardzo intrygująca kwestia, bowiem organy podatkowe zaczęły wydawać interpretacje, które zmieniają dotychczasowe podejście fiskusa.

Przeczytaj także: Faktura VAT marża na sprzedaż środka trwałego - samochodu?

Sprzedaż samochodu firmowego na fakturę VAT


Od 2014 r. sprzedaż firmowego samochodu podlega opodatkowaniu podstawową stawką VAT - 23 %. Ze zwolnienia w tym zakresie można skorzystać jedynie wówczas gdy zostaną łącznie spełnione dwa warunki:
  • samochód był użytkowany tylko do celów działalności zwolnionej z VAT,
  • przy jego nabyciu podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT.
- o czym mówi art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.
Jak wynika z powyżej przytoczonych regulacji, czynni podatnicy VAT nie mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT nawet wówczas, gdy:
  • przy nabyciu samochodu odliczyli podatek VAT (w całości lub w części),
  • nie mieli prawa do odliczenia podatku VAT przy nabyciu (umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT marża itd.)

Istotna jest też kwestia użytkowania pojazdu do celów działalności opodatkowanej, która jest de facto podstawowym czynnikiem determinującym obowiązek opodatkowania sprzedaży VAT.

Sprzedaż samochodu firmowego na fakturę VAT marża


Przedsiębiorcy, chcąc uniknąć obowiązku płacenia dużego podatku VAT od sprzedaży firmowego samochodu, często decydują się na zastosowanie procedury VAT marża. Co na to przepisy i organy podatkowe?

Negatywne stanowisko organów podatkowych

Art. 120 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że:
W przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Z powyżej przytoczonej regulacji jasno wynika, że przedmiot podlegający sprzedaży w ramach procedury VAT marża, powinien zostać nabyty w celu dalszej odsprzedaży. W przypadku sprzedaży środków trwałych, w tym samochodów, ciężko będzie jednoznacznie wykazać, że pojazd został zakupiony właśnie w tym celu, gdyż podstawowym celem zakupu tego typu składników jest „zaspokojenie” potrzeb firmy.

Ponadto, aby móc skorzystać z procedury VAT marża przy sprzedaży firmowego samochodu należy pamiętać, że powinien zostać nabyty od:
  • osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
  • podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  • podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
  • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Czy możliwa jest sprzedaż samochodu firmowego na fakturę VAT marża?

Najnowsze orzecznictwo zezwala na stosowanie przez przedsiębiorców procedury VAT marża przy sprzedaży firmowego samochodu, pod warunkiem, że zostały spełnione wymogi stawiane przez art. 120 ust. 10 ustawy o VAT.


Potwierdzeniem niniejszego stanowiska jest interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 listopada 2009 r.:
“(…) Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej planuje sprzedać używany samochód osobowy, który zakupił w od osoby fizycznej niebędącej płatnikiem podatku VAT, nabyty samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. (...) W powstałej sytuacji faktycznej, powołane przepisy art. 120 ustawy nie znajdują zastosowania, ponieważ samochód został nabyty dla celów działalności gospodarczej (środek trwały) nie zaś w celu dalszej odsprzedaży (…).” (sygn. IPPP2/443-1033/09-2/MS)


Przełomowe stanowisko organów podatkowych

Stanowisko organów podatkowych w tej kwestii w 2014 roku uległo zmianie, co można uznać za rewolucyjne. W okresie tym pojawiło się kilka interpretacji podatkowych, które zezwoliły podatnikom na zastosowanie procedury VAT marża przy sprzedaży środków trwałych, które zostały nabyte na potrzeby firmy, a nie jak stanowi ustawa - w celu dalszej odsprzedaży.

Przykładem jest interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 r.:
“(...) Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. (...)

Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów. Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są wszyscy podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy. Zatem do sprzedaży samochodu może mieć zastosowanie szczególna procedura w zakresie dostawy towarów używanych zawarta w art. 120 ustawy, o ile spełnione zostaną warunki określone w art. 120 ust. 10 ustawy. (...)

Z kolei w cenie sprzedaży mieszczą się wszystkie składniki wynagrodzenia uzyskanego lub do uzyskania przez podatnika (pośrednika) od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to m.in. podatki, cła, opłaty i należności oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizja, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę. (...)

Wobec powyższego, w sytuacji, gdy samochód został nabyty w systemie VAT marża, jako towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, zakupiony przez Wnioskodawcę od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy - Wnioskodawcy przy sprzedaży tego samochodu (towaru używanego) przysługuje prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT - marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy. Jeżeli kwota sprzedaży równa jest kwocie nabycia, to podstawa opodatkowania równa jest 0,00 zł, a kwota podatku należnego przy sprzedaży przedmiotowego samochodu będzie równa 0,00 zł. (...)”
(sygn. ILPP2/443-243/14-4/MR)

Podsumowując, najnowsze interpretacje zezwalają na stosowanie przez przedsiębiorców procedury VAT marża przy sprzedaży firmowego samochodu, pod warunkiem, że zostały spełnione wymogi stawiane przez art. 120 ust. 10 ustawy o VAT. Przy czym decydując się na takie rozwiązanie, należy mieć na względzie że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach poszczególnych podatników. Nie stanowią zabezpieczenia dla podmiotów trzecich. Dlatego, aby mieć sto procent pewności co do zasadności stosowania procedury VAT marża, należałoby wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dla swojego przypadku.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: