eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Procedura VAT marża nie zawsze na sprzedaż samochodu osobowego

Procedura VAT marża nie zawsze na sprzedaż samochodu osobowego

2015-09-21 12:20

Procedura VAT marża nie zawsze na sprzedaż samochodu osobowego

Procedura VAT marża nie zawsze na sprzedaż samochodu osobowego © nito - Fotolia.com

Jednym z warunków sprzedaży samochodu w systemie marży jest zamiar jego sprzedaży już na etapie samego zakupu. Jeżeli wtedy podatnik sprzedaży nie zakładał, przy faktycznym zbyciu tej preferencji podatkowej nie będzie mógł zastosować mimo tego, że od zakupu nie odliczył podatku VAT.

Przeczytaj także: Fiskus dopuszcza sprzedaż samochodu firmowego na fakturę VAT marża

Dzięki procedurze marży podatnicy mogą zapłacić VAT od sprzedaży danego towaru jedynie od uzyskanej na tej sprzedaży marży, a więc mówiąc w pewnym uproszczeniu zysku. Opodatkowanie VAT marża wymaga jednak spełnienia określonych przesłanek. Brak chociażby jednej z nich dyskwalifikuje taki sposób rozliczenia.

A jakie to przesłanki? Przede wszystkim zbywany musi być towar zakupiony jako używany a nie nowy. Po wtóre zakup takiego towaru musi nastąpić w ściśle określony sposób, tj. od:
  1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodane (a więc, mówiąc w pewnym uproszczeniu, na zwykłą umowę kupna-sprzedaży);
  2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 ustawy (a więc na fakturę VAT marża);
  4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5 (a więc procedurze marży), a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Trzeci warunek to zamiar sprzedaży towaru już na etapie jego zakupu.

fot. nito - Fotolia.com

Procedura VAT marża nie zawsze na sprzedaż samochodu osobowego

Jednym z warunków sprzedaży samochodu w systemie marży jest zamiar jego sprzedaży już na etapie samego zakupu. Jeżeli wtedy podatnik sprzedaży nie zakładał, przy faktycznym zbyciu tej preferencji podatkowej nie będzie mógł zastosować mimo tego, że od zakupu nie odliczył podatku VAT.


Warto w tym miejscu nadmienić, że organy podatkowe dopuszczają obecnie opodatkowanie w taki sposób także środków trwałych, co szczególnie jest widoczne w odniesieniu do samochodów osobowych, o ile oczywiście wskazane wyżej przesłanki zostaną spełnione. Spełnić jednak trzeba je łącznie.

Przydane formularze:
Faktura VAT marża

Przekonała się o tym podatniczka, która we wniosku o wydanie interpretacji wskazała, że w 2004 r. nabyła do prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie faktury VAT marża samochód używany w komisie. Samochód ten uznała za środek trwały i w całości zamortyzowała w ciągu 30 miesięcy. Przed 1 kwietnia 2014 r. od wydatków z nim związanych (oprócz paliwa) odliczała w pełni podatek VAT, zaś od tego dnia podatek ten odliczała w 50% (jako że pojazd był wykorzystywany w działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych).

Obecnie samochód zamierza sprzedać. Wnioskodawczyni wskazała przy tym, że na dzień jego zakupu, sprzedaży nie zakładała. Zadała pytanie, czy w takim przypadku może zastosować opodatkowanie marżą?

Co odpowiedział organ? Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 03.08.2015 r. nr IPTPP3/4512-160/15-4/MK uznał, że opodatkowanie jedynie marży przy sprzedaży tego samochodu (która byłaby ujemna, w związku z czym podatek w ogóle by nie wystąpił) nie jest możliwe.
Należy stwierdzić, że pojazd spełnia definicję towaru używanego w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT i Wnioskodawczyni dokonała zakupu ww. samochodu na fakturę VAT marża, w związku z czym przy sprzedaży samochodu podatek VAT nie został naliczony. Jednak jak wynika z wniosku wskazany samochód osobowy został wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy, używany jest do celów służbowych oraz prywatnych i jak wskazała sama Wnioskodawczyni w chwili zakupu nie zakładała jego zbycia. Zatem nie był on zakupiony przez Wnioskodawczynię celem odsprzedaży. Po uwzględnieniu powyższych okoliczności wskazać należy, że w niniejszej sprawie Wnioskodawczyni nie będzie mogła zastosować szczególnej procedury VAT-marża w zakresie sprzedaży omawianego pojazdu, gdyż nie zostały spełnione przesłanki zawarte w art. 120 ust. 4 ustawy. - czytamy w interpretacji.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: