eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Odliczenie VAT od remontu samochodu a podatek od marży przy sprzedaży

Odliczenie VAT od remontu samochodu a podatek od marży przy sprzedaży

2015-09-11 12:28

Odliczenie VAT od remontu samochodu a podatek od marży przy sprzedaży

Remont auta © BillionPhotos.com - Fotolia.com

Nie tylko towary handlowe, ale i środki trwałe podatnik może sprzedać w procedurze marży, jeżeli oczywiście ich zakup nastąpił w odpowiedni sposób. Potwierdzają to ostatnie interpretacje organów podatkowych. Czy jednak takiego sposobu rozliczenia sprzedaży nie niweczy odliczenie (całkowite bądź częściowe) podatku naliczonego od zakupu części bądź usług remontowych?

Przeczytaj także: Sprzedaż VAT marża samochodu: istotny zamiar sprzedaży

Sprzedaż VAT marża jest uregulowana w art. 120 ustawy o VAT. Ust. 4 tego przepisu mówi, że w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.
Zastosowanie wskazanej procedury uwarunkowane jednak jest tym, iż zakup musi nastąpić
od:
  1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej (czyli na podstawie umowy kupna-sprzedaży zarówno zawartych w kraju jak i za granicą);
  2. podatników VAT (w postaci innych przedsiębiorców), jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 (sprzedaż towarów używanych) lub art. 113 (zwolnienie „podmiotowe” z VAT z uwagi na wartość sprzedaży);
  3. podatników VAT, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana na zasadzie marży;
  4. podatników podatku od wartości dodanej (czyli przedsiębiorców zagranicznych), jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających krajowym regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  5. podatników podatku od wartości dodanej (czyli przedsiębiorców zagranicznych), jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom polskiej ustawy o VAT, a dotyczącym opodatkowania marżą, o ile nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com

Remont auta

Odliczenie VAT od części zamiennych oraz napraw samochodu nie jest przeszkodą do zastosowania procedury marży przy jego sprzedaży.


Organy podatkowe twierdzą obecnie, że procedura VAT marża może mieć zastosowanie nie tylko do towarów handlowych, czyli takich, których zakup nastąpił jedynie w celu ich dalszej odprzedaży, ale także środków trwałych. Pogląd taki wyraził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach z dnia 15.05.2014 r. nr ILPP2/443-212/14-2/AK, z dnia 03.06.2014 r. nr ILPP2/443-243/14-4/MR, z dnia 21.08.2014 r. nr ILPP2/443-573/14-2/SJ, czy z dnia 26.08.2014 r. nr ILPP2/443-589/14-2/SJ.
Każda z interpretacji tyczyła się sprzedaży używanego samochodu, zaliczonego do środków trwałych prowadzonej firmy. Zdaniem organu wydającego interpretację, uznanie składnika majątku za środek trwały nie jest przeszkodą w zastosowaniu do jego sprzedaży opodatkowania samej marży. Ważne jest jedynie to, aby samochód taki był używany, zaś jego zakup nastąpił w sposób wyżej opisany

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29.06.2015 r., nr IBPP2/4512-286/15/AZ, przyznał, że:
„(...) Jak wynika z przepisu art. 120 ust. 4 ustawy, warunkiem niezbędnym do zastosowania tej procedury jest określenie, że towar - samochód (także w sytuacji, gdy samochód ten przed odprzedażą zamierzał podatnik użytkować dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej) został jednak nabyty ostatecznie w celu odprzedaży. (...)”

Tutaj wprawdzie organ nie zgodził się na zastosowanie procedury marży do sprzedaży samochodu, ale z innej przyczyny aniżeli to, że pojazd był środkiem trwałym. Otóż został on wprawdzie kupiony na umowę kupna-sprzedaży, jednakże nie na cele działalności gospodarczej a prywatne i dopiero po pewnym okresie czasu został wprowadzony do firmy.

Zakup samochodu to jedno, a jego naprawy czy wymiany eksploatacyjne, to zupełnie co innego. A te, szczególnie w przypadku aut z drugiej ręki, mogą być znaczne. Nadto, jeżeli samochód służy działalności opodatkowanej, od wydatków takich podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT (w całości bądź części - obecnie 50%) i to nawet wówczas, jeżeli przy zakupie samego samochodu podatku tego nie odliczył. Czy odliczenie VAT od części i remontów nie jest przeszkodą w zastosowaniu procedury marży do sprzedaży samego samochodu?

W takiej sprawie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 13.07.2015 r. nr IPTPP3/4512-147/15-4/MJ.
Analizując interpretację można dojść do wniosku, że odliczenie VAT od części zamiennych oraz napraw samochodu (na co wskazała wnioskodawczyni w złożonym wniosku) nie jest przeszkodą do zastosowania procedury marży przy jego sprzedaży.

Trzeba oczywiście pamiętać, że wartość tych części nie pomniejszy samego podatku od sprzedaży. Przy liczeniu marży brana jest bowiem pod uwagę kwota sprzedaży oraz zakupu samochodu (bez kosztów dodatkowych w postaci chociażby jego napraw).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: