eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zakup i sprzedaż środka trwałego na fakturę VAT marża

Zakup i sprzedaż środka trwałego na fakturę VAT marża

2015-11-09 13:16

Zakup i sprzedaż środka trwałego na fakturę VAT marża

Sprzedaż samochodu © Syda Productions - Fotolia.com

Samochód osobowy uznany za środek trwały, wykorzystywany i amortyzowany w firmie, niemniej zakupiony w celu dalszej odsprzedaży na fakturę VAT marża, może zostać sprzedany w procedurze marży przewidzianej dla towarów używanych - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 23.10.2015 r. nr IBPP2/4512-827/15/EK.

Przeczytaj także: Sprzedaż VAT marża samochodu: istotny zamiar sprzedaży

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


W 2011 r. wnioskodawca zakupił na fakturę VAT marża samochód osobowy do prowadzonej działalności gospodarczej. Samochód ten został uznany za środek trwały firmy i był amortyzowany. W 2015 r. nastąpiła sprzedaż samochodu.

Wskazany pojazd spełniał definicję towaru używanego, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku VAT. Nadto był on wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych. Jego zakup nastąpił natomiast z zamiarem docelowej sprzedaży. Wnioskodawca zadał pytanie, czy w takim przypadku sprzedaż samochodu mogła nastąpić w procedurze VAT marża? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Podatnikami – w myśl art. 15 ust. 1 ustawy - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

fot. Syda Productions - Fotolia.com

Sprzedaż samochodu

Samochód osobowy uznany za środek trwały, wykorzystywany i amortyzowany w firmie, niemniej zakupiony w celu dalszej odsprzedaży na fakturę VAT marża, może zostać sprzedany w procedurze marży przewidzianej dla towarów używanych.


Działalność gospodarcza - stosownie do ust. 2 tego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 120 ust. 4 ustawy, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7 (art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy).

Natomiast przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika (art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy).

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: