eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Sprzedaż VAT marża samochodu: istotny zamiar sprzedaży

Sprzedaż VAT marża samochodu: istotny zamiar sprzedaży

2015-10-15 13:33

Sprzedaż VAT marża samochodu: istotny zamiar sprzedaży

Sprzedaż samochodu ©  ruigsantos - Fotolia.com

W 2014 r. organy podatkowe w wydawanych interpretacjach zaczęły przyznawać podatnikom prawo do sprzedaży środków trwałych w procedurze VAT marża, jeżeli ich zakup nastąpił w odpowiedni. Taki sposób opodatkowania przyjął się szczególnie w przypadku samochodów osobowych. Obecne interpretacje jednakże aż tak przychylne podatnikom nie są.

Przeczytaj także: Odliczenie VAT od remontu samochodu a podatek od marży przy sprzedaży

Samochody osobowe szczególnie w ustawie o VAT są na cenzurowanym. Jeszcze kilka lat temu zdaniem fiskusa sprzedaż takiego pojazdu skutkowała utratą prawa do zwolnienia z tego podatku z uwagi na obroty nawet wówczas, gdy samochód był środkiem trwałym. Potem zmieniono przepisy i obecnie nie ma już wątpliwości, że sprzedaż takiego środka trwałego nie powoduje utraty zwolnienia (podmiotowego) z VAT. Zabrano jednak inne zwolnienie z VAT przy sprzedaży takich pojazdów dla większości firm będących czynnymi podatnikami VAT. Obecnie jedynie nieliczni, a więc wykorzystujący takie pojazdy tylko do działalności zwolnionej z VAT, podatku tego przy zbyciu nie muszą wykazywać.

Z drugiej strony ustawodawca skutecznie ogranicza także prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich zakupie. Wcześniej z faktury zakupu można było odliczyć maksymalnie 60% podatku, nie więcej jednak niż 6 tys. zł. Obecnie jest to 50% wykazanego na fakturze podatku bez limitu kwotowego (z pewnym wyjątkiem, czym się tutaj jednak nie będziemy zajmować). Przy sprzedaży takiego samochodu trzeba oczywiście naliczyć VAT w pełnej wysokości.

Co ważne, podatek wg stawki podstawowej od sprzedaży trzeba wykazać nawet wówczas, gdy przy zakupie tego się nie odliczyło (bo przykładowo nie wystąpił, co często występuje przy handlu samochodami używanymi).

Z uwagi na powyższe przedsiębiorcy szukają metod optymalizacji podatkowej w tym zakresie. I taka pojawiła się w zeszłym roku. Organy podatkowe zaczęły bowiem przyznawać, że jeżeli zakup danego składnika majątku nastąpił w odpowiedni sposób (czyli przede wszystkim na fakturę VAT marża bądź umowę kupna sprzedaży), jego dalsza sprzedaż może nastąpić w systemie VAT marża nawet wówczas, gdy był on zaliczony do środków trwałych firmy, a nie tylko wówczas, gdy stanowił towar handlowy.

fot. ruigsantos - Fotolia.com

Sprzedaż samochodu

Jeżeli zakup danego składnika majątku nastąpił w odpowiedni sposób (czyli przede wszystkim na fakturę VAT marża bądź umowę kupna sprzedaży), jego dalsza sprzedaż może nastąpić w systemie VAT marża nawet wówczas, gdy był on zaliczony do środków trwałych firmy.


Taki sposób postępowania potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach z dnia 15.05.2014 r. nr ILPP2/443-212/14-2/AK, z dnia 03.06.2014 r. nr ILPP2/443-243/14-4/MR, z dnia 21.08.2014 r. nr ILPP2/443-573/14-2/SJ, z dnia 26.08.2014 r. nr ILPP2/443-589/14-2/SJ, czy Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29.06.2015 r., nr IBPP2/4512-286/15/AZ, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 09.09.2014 r., nr IPTPP4/443-468/14-4/ALN (która tyczyła się sprzedaży motocykla).
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podkreślały, że ta szczególna procedura dotyczy wyłącznie dostaw towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów, zaś uprawnieni do niej są wszyscy podatnicy dokonujący dostaw towarów nabytych w okolicznościach określonych w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT. Wskazywały przy tym, że większego znaczenia nie ma tutaj to, czy zbywany towar stanowił u podatnika towar handlowy czy środek trwały.

Podejście fiskusa zdaje się jednak tutaj ponownie zmieniać. Ostatnie interpretacje wskazują bowiem, że zastosowanie opodatkowania jedynie marży przy dostawie środków trwałych jest wprawdzie możliwe, niemniej warunkiem niezbędnym do jej zastosowania jest to, że towar musiał zostać nabyty w celu jego odsprzedaży, czyli zamiar takiej sprzedaży musiał wystąpić już na etapie zakupu.

Uwagę na to zwrócił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 08.06.2015 r. nr IBPP2/4512-176/15/JJ wyjaśniając, że:
„(...) Analiza okoliczności faktycznych sprawy w zakresie pytania nr 1 oraz w kontekście obowiązujących przepisów prawa pozwala stwierdzić, że skoro przedmiotowy samochód, który jest towarem używanym w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, był częścią majątku wniesionego aportem do Spółki przez jednego ze wspólników w postaci całego Przedsiębiorstwa (jednoosobowa działalność gospodarcza), który wcześniej został wprowadzony do ewidencji środków trwałych Przedsiębiorstwa na podstawie oświadczenia Właściciela przedsiębiorstwa, a który to nabył go jako osoba prywatna na fakturę VAT-marża (bez możliwości odliczenia podatku VAT), w celu dalszej odsprzedaży, pomimo, że przed odsprzedażą Wnioskodawca użytkował ten samochód w prowadzonej działalności gospodarczej, to przy jego odsprzedaży (towaru używanego) będzie przysługiwać Wnioskodawcy prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT-marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4.(...)”

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 03.08.2015 r. nr IPTPP3/4512-160/15-4/MK odmówił natomiast wnioskodawczyni prawa do zastosowania procedury VAT marża do sprzedaży samochodu, gdyż ta nie zakładała jego sprzedaży na etapie zakupu.
„(...) Jednak jak wynika z wniosku wskazany samochód osobowy został wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy, używany jest do celów służbowych oraz prywatnych i jak wskazała sama Wnioskodawczyni w chwili zakupu nie zakładała jego zbycia. Zatem nie był on zakupiony przez Wnioskodawczynię celem odsprzedaży. Po uwzględnieniu powyższych okoliczności wskazać należy, że w niniejszej sprawie Wnioskodawczyni nie będzie mogła zastosować szczególnej procedury VAT-marża w zakresie sprzedaży omawianego pojazdu, gdyż nie zostały spełnione przesłanki zawarte w art. 120 ust. 4 ustawy. (...)”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: