eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Paragon fiskalny dokumentuje koszty w księdze podatkowej

Paragon fiskalny dokumentuje koszty w księdze podatkowej

2015-06-19 13:40

Paragon fiskalny dokumentuje koszty w księdze podatkowej

Paragon fiskalny dokumentuje koszty w KPiR © Andrey Popov - Fotolia.com

Faktura jest zasadniczym dokumentem księgowym, na podstawie którego dokonywane są zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ale nie jedynym. Niekiedy wystarczający jest paragon wydrukowany przez urządzenie fiskalne i nie chodzi tutaj jedynie o udokumentowanie przejazdów autostradami czy korzystanie z komunikacji publicznej (gdzie paragon jest traktowany jak faktura).

Przeczytaj także: Zakup paliwa na paragon w kosztach uzyskania przychodu?

Zasady prowadzenia księgi podatkowej reguluje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dowody, na podstawie których stosowne zapisy mogą być dokonane, zostały określone w §12 tego rozporządzenia. Są to przede wszystkim faktury, faktury VAT RR, rachunki czy dokumenty celne. To dokumenty podstawowe, ale nie jedyne.

Kolejna lista dowodów księgowych znalazła się w §13 rozporządzenia, wymienia się tutaj m.in. dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem, noty księgowe, dowody przesunięć, opłat pocztowych i bankowych oraz inne dowody opłat.

Możliwość dokumentowania zakupów paragonami fiskalnymi znalazła się natomiast w §14 ust. 4 i 5. Ten ostatni mówi o zakupie za granicą paliwa i olejów. Dla nas istotny jest natomiast ust. 4
Zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów, środków czystości i bhp oraz materiałów biurowych może być, dokumentowany paragonami zaopatrzonymi w datę i stempel (oznaczenie) jednostki wydającej paragon - określającymi ilość, cenę jednostkową oraz wartość, za jaką dokonano zakupu.

Aby jednak paragon stał się dowodem księgowym, na podstawie którego podatnik ujmie koszt, na jego odwrocie musi uzupełnić zawartą w nim treść, poprzez wpisanie swojego nazwiska (nazwy zakładu), adresu oraz rodzaju (nazwy) zakupionego towaru. Nic nie stoi przy tym na przeszkodzie aby w celu uzupełnienia paragonu o dane identyfikacyjne, przybić pieczątkę firmową.

W związku z powyższym zakup chociażby w sklepie detalicznym na potrzeby firmy środków czystości i bhp, czy materiałów biurowych, który został udokumentowany paragonem fiskalnym, po uzupełnieniu o wskazane informacje, może zostać wpisany do podatkowej księgi przychodów i rozchodów jako koszt uzyskania przychodu w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki” w dacie paragonu.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Paragon fiskalny dokumentuje koszty w KPiR

Faktura jest podstawowym dokumentem księgowym, na podstawie którego dokonywane są zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ale nie jedynym. Niekiedy wystarczający jest paragon wydrukowany przez urządzenie fiskalne.


Należy jednak pamiętać, że paragon taki nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego. Nadto jeżeli zakup będzie dotyczył towarów innych, aniżeli wyżej wymienionych, podatnik nie ma prawa poniesionego wydatku, a udokumentowanego paragonem, wpisać do podatkowej księgi.

W takiej sytuacji podatnik winien wystąpić do sprzedawcy z żądaniem wystawienia faktury. Trzeba jednak pamiętać, aby żądanie to zgłosić sprzedawcy w odpowiednim terminie. Sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury tylko w przypadku, gdy żądanie zostanie mu zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar (o czym mówi art. 106b ust. 3 ustawy o VAT). Po upływie tego okresu wystawienie faktury będzie uzależnione jedynie od dobrej woli sprzedawcy.
Warto wiedzieć
W przypadku dokumentowania niektórych kosztów nie jest w ogóle wymagany dowód zewnętrzny i nie chodzi tutaj tylko o delegacje w podróży służbowej. Ustawodawca dopuszcza udokumentowanie jedynie dowodem wewnętrznym m.in. zakupu w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych, zakupu od ludności surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych, czy zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: