eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ewidencja wyposażenia - od 2020 r. zlikwidowana

Ewidencja wyposażenia - od 2020 r. zlikwidowana

2020-07-13 13:49

Ewidencja wyposażenia - od 2020 r. zlikwidowana

Likwidacja ewidencji wyposażenia © sergign - Fotolia.com

Z początkiem 2020 r. możesz zaprzestać prowadzenia ewidencji wyposażenia. Nie oznacza to jednak, że tę dodatkową dokumentację z lat wcześniejszych można zniszczyć.

Przeczytaj także: Likwidacja ewidencji wyposażenia: jak ująć zakup w księdze podatkowej?

Do końca 2019 r. podatnicy zobowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów musieli prowadzić ewidencję wyposażenia. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek ten został zniesiony.

Czym była ewidencja wyposażenia? Taką uproszczoną ewidencją środków trwałych. Obejmowała ona wyposażenie (czyli firmowe składniki majątku służące działalności gospodarczej), którego wartość początkowa, w myśl ustawy o PIT, przekracza 1.500 zł. Ewidencja taka musiała zawierać ściśle określone elementy jak:
  • numer kolejny wpisu,
  • datę nabycia,
  • numer faktury lub rachunku,
  • nazwę wyposażenia,
  • cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia,
  • numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabyciem wyposażenia,
  • datę likwidacji (w tym również datę sprzedaży lub darowizny) oraz
  • przyczynę likwidacji wyposażenia.

Brzmi znajomo? Oczywiście. Takie same elementy bowiem znajdują się w ewidencji środków trwałych (gdzie dodatkowo zawierane są jeszcze informacje związane z amortyzacją).

Dzięki takiej ewidencji fiskus miał szybki wgląd do firmowego majątku podatnika. A limit 1. 500 zł do wysokich nie należał.
W ewidencji wyposażenia musiał znaleźć się każdy składnik majątku firmy (jej wyposażenie), który nie został zaliczony do środków trwałych, a którego wartość przekraczała 1.500 zł

W 2020 r. bez ewidencji


Od 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 2544). Nowe rozporządzenie przejęło zdecydowaną większość rozwiązań stosowanych już wcześniej. Można powiedzieć, że zasady prowadzenia samej księgi przychodów i rozchodów nie uległy zmianom.

fot. sergign - Fotolia.com

Likwidacja ewidencji wyposażenia

Od 2020 r. nie trzeba już prowadzić ewidencji wyposażenia firmowych składników majątku, o wartości przekraczającej 1.500 zł. Tą, prowadzoną do końca 2019 r., nadal należy jednak przechowywać – tak długo aż nie przedawni się zobowiązanie podatkowe roku, którego ona dotyczy.


W nowym rozporządzeniu swoich odpowiedników nie znalazły jednak przepisy § 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 starego rozporządzenia, które to obligowały podatników do prowadzenia ewidencji wyposażenia i ujmowania w niej tego wyposażenia, którego wartość początkowa przekraczała 1.500 zł. Obecnie zatem takiej ewidencji prowadzić już nie trzeba.

Brak konieczności prowadzenia ewidencji wyposażenia w 2020 r. dotyczy jednakże bieżącego roku jako pierwszego. Dopiero z dniem 1 stycznia 2020 r. obowiązek ten bowiem został zniesiony, a przepisy przejściowe nie wskazują, że „starą” ewidencję można zniszczyć.

Ewidencja wyposażenia prowadzona we wcześniejszych latach stanowi część dokumentacji księgowej tamtego okresu. Winna zatem być przechowywana do terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych za te lata.
Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (o ile bieg ten nie zostanie przedłużony lub przerwany). W efekcie ewidencję wyposażenia prowaodzoną do końca 2019 r. należy przechowywać co najmniej do końca 2025 roku.

Tylko podatnicy PIT


Warto zauważyć, że obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia dotyczył wyłącznie podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Pojęcie to nie występowało natomiast u podatników obowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, gdzie reżim dokumentacyjny nakłada na nich ustawa o rachunkowości. Do końca 2018 r. ewidencję tę byli też zobowiązani prowadzić podatnicy opłacający ryczałt ewidencjonowany (za wyjątkiem uzyskujących przychody z prywatnego najmu).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: