eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Projektowanie/aranżacja wnętrz z preferencyjną stawką podatku VAT

Projektowanie/aranżacja wnętrz z preferencyjną stawką podatku VAT

2015-09-24 11:37

Projektowanie/aranżacja wnętrz z preferencyjną stawką podatku VAT

Aranżacja wnętrz z preferencyjną stawką podatku VAT © LaCozza - Fotolia.com

Projektant, który swoje projekty wnętrz wykonuje jako twórca i artysta w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych i zbywa je wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, do ich sprzedaży winien stosować 8% stawkę podatku VAT - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22.09.2015 r. nr IBPP2/4512-616/15/WN.

Przeczytaj także: Usługi projektowe z 8% stawką VAT?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?Wnioskodawca w ramach prowadzonej firmy opracowuje projekty wystroju wnętrz. Prace te polegają m.in. na przygotowaniu rzutów projektów wnętrz, zestawień materiałów niezbędnych do realizacji projektu, wizualizacje komputerowe wnętrz czy też nadzór autorski nad realizowanym projektem.

Przedmiotem dostawy jest tutaj usługa składająca się z powyższych czynności, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu. Wszystkie projekty aranżacji wnętrz wnioskodawca wykonuje samodzielnie. Przy świadczeniu usług działa on jako indywidualny twórca. Projekty te są wyłączną własnością wnioskodawcy i nie są obciążone prawami, ani roszczeniami osób trzecich.

Z tytułu wykonania projektu klient jest zobowiązany do zapłaty jednorazowego wynagrodzenia. Wnioskodawca zadał pytanie, jaką stawkę VAT powinien stosować do świadczonych usług projektowych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…) – art. 7 ust. 1 ustawy.

fot. LaCozza - Fotolia.com

Aranżacja wnętrz z preferencyjną stawką podatku VAT

Projektant, który swoje projekty wnętrz wykonuje jako twórca i artysta w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych i zbywa je wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, do ich sprzedaży winien stosować 8% stawkę podatku VAT.


Przepis art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Przez towary – stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak wynika z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast, w myśl art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:
1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod poz. 181 wymieniono usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania - bez względu na symbol PKWiU.

Powyższe unormowanie odsyła wprost do przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zatem należy zauważyć, iż stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: