eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Sprzedaż samochodu z aktualizacją VAT-26?

Sprzedaż samochodu z aktualizacją VAT-26?

2015-10-09 13:33

Sprzedaż samochodu z aktualizacją VAT-26?

Samochód © Kurhan - Fotolia.com

Wydatki związane z samochodami firmowymi stanowią niemałą pozycję w budżecie każdego przedsiębiorstwa. Stąd tak istotne jest odliczanie od nich podatku od towarów i usług. Obecnie każdy taki pojazd może dawać pełne prawo do odliczenia tego podatku. Nie zawsze będzie to jednak proste.

Przeczytaj także: VAT-26 z korektą odliczenia podatku naliczonego od samochodu

Większego problemu z odliczeniem VATu nie ma w przypadku samochodów ciężarowych, których odpuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, czy tych mniejszych, których konstrukcja wyklucza możliwość użytku prywatnego bądź powoduje, że użytek taki jest nieistotny. Również pojazdy samochodowe o przeznaczeniu specjalnym uprawniają do pełnego odliczenia VAT. Wszystkie wyżej wymienione bowiem z założenia służą jedynie potrzebom firmy.

Gro firmowych samochodów stanowią jednak takie, które w powyższych grupach się nie mieszczą. Są to przede wszystkim samochody osobowe, czy z tzw. kratką, jak też inne, zaklasyfikowane jako ciężarowe, niemniej których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, a które mają co najmniej 2 rzędy siedzeń.

W przypadku pojazdów samochodowych wymienionych w poprzednim akapicie odliczenie VAT-u zostało ograniczone do 50% z uwagi na to, że mogą one być i często są wykorzystywane nie tylko firmowo, ale i prywatnie (przez samego przedsiębiorcę czy jego pracowników).

Jednakże i te samochody mogą uprawniać do pełnego odliczenia VAT. Prawo takie jest jednak uwarunkowane od udowodnienia, że faktycznie służą one jedynie firmie i przedsiębiorca wykluczył w stosunku do nich użytek prywatny. Wymaga to prowadzenia dodatkowej dokumentacji. Dodatkowo uznano, że fiskus powinien mieć pewną kontrolę nad takimi pojazdami, w związku z czym, jeżeli podatnik postanowi odliczać tutaj 100% VAT-u, o takim wykorzystywaniu (firmowym) pojazdu musi powiadomić właściwy dla siebie urząd skarbowy. Służy temu formularz VAT-26.

fot. Kurhan - Fotolia.com

Samochód

W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu, podatnik jest zobowiązany także do aktualizacji informacji VAT-26 najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany.


Jeżeli pełny VAT podatnik zamierza odliczać od samego początku, druk ten musi złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem (czyli np. go kupi czy weźmie w leasing bądź najem). Jeżeli się spóźni, pełne odliczenie możliwe będzie dopiero od daty złożenia formularza w urzędzie skarbowym.
W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu, podatnik jest zobowiązany także do aktualizacji informacji VAT-26 najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany (art. 86a ust. 14 ustawy o VAT).

Niestety przepisy nie wskazują tutaj dokładnie, o jaką zmianę (bądź zmiany) wykorzystywania chodzi. W samym formularzu podano, że aktualizację informacji składa się w przypadku zmiany wykorzystania pojazdu samochodowego (z wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza) najpóźniej przed dniem, w którym podatnik dokonuje tej zmiany. Analizując interpretacje organów podatkowych można dojść do wniosku, że również przy sprzedaży samochodu należy zgłosić zmianę do urzędu.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14.11.2014 r. nr IPPP2/443-799/14-2/MM uznał, że „(...) od dnia zbycia samochód nie służy prowadzeniu działalności gospodarczej. W wyniku tych zdarzeń następuje obowiązek złożenia korekty / aktualizacji informacji VAT-26, ponieważ z tym dniem następuje zmiana wykorzystywania pojazdu samochodowego.(...)”

Podobny pogląd wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28.01.2015 r. nr IBPP2/443-1078/14/IK, w której czytamy „(...) Skoro druk VAT-26 jest informacją o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, a samochody w wyniku sprzedaży nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej to w wyniku tych zdarzeń następuje obowiązek złożenia aktualizacji informacji VAT-26, ponieważ z tym dniem następuje zmiana wykorzystywania pojazdu samochodowego.
Podsumowując Wnioskodawca najpóźniej w dniu sprzedaży samochodów, stosownie do art. 86a ust. 14 ustawy o VAT, jest zobowiązany do dokonania aktualizacji informacji VAT-26 dot. pojazdów samochodowych, które służyły wyłącznie prowadzeniu działalności gospodarczej, a następnie zostały przez Wnioskodawcę odsprzedane. (...)”

Sąd potwierdza


Za tak szerokim informowaniu fiskusa o zmianach opowiedział się ostatnio także jeden ze składów orzekających WSA.
WSA w Krakowie w wyroku z dnia 9.07.2015 r., sygn. akt I SA/Kr 890/15 uznał, że „(...) Prawidłowe jest więc stanowisko, zgodnie z którym przy sprzedaży występuje zaprzestanie wykorzystywania danego pojazdu, podatnik nie będzie miał prawa odliczać VAT od zakupów związanych z tym pojazdem, więc od dnia zbycia samochód nie służy prowadzeniu działalności gospodarczej. W związku z tym, w momencie zbycia pojazdu następuje obowiązek złożenia aktualizacji informacji VAT-26, ponieważ z tym dniem następuje zmiana wykorzystania pojazdu samochodowego.(...)”

Oczywiście aktualizacji tego formularza nie trzeba składać, gdy przed sprzedażą pojazd był wykorzystywany w sposób mieszany (służbowo i prywatnie).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: