eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › VAT-26 z korektą odliczenia podatku naliczonego od samochodu

VAT-26 z korektą odliczenia podatku naliczonego od samochodu

2015-10-06 13:35

VAT-26 z korektą odliczenia podatku naliczonego od samochodu

Auto © Laurent Hamels - Fotolia.com

Samochody osobowe oraz inne pojazdy z nimi zrównane, które służą jedynie prowadzonej działalności gospodarczej, dają prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego zarówno od ich zakupu, leasingu czy najmu jak i wydatków związanych z ich eksploatacją. Wymagają jednak powiadomienia fiskusa o takim wykorzystywaniu. Gdy to jest złożone po czasie, występują dodatkowe ograniczenia.

Przeczytaj także: Zmiana numeru rejestracyjnego samochodu z aktualizacją VAT-26?

Podatnik może w pełni odliczać VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi czy tzw. kratką, gdy te służą jedynie działalności gospodarczej. Wymaga to jednak zaprowadzenia dodatkowej dokumentacji (w postaci sporządzenia reguł korzystania z samochodu czy prowadzenia na bieżąco ewidencji przebiegu pojazdu dla danego środka transportu, które wykluczą użytek prywatny i potwierdzą użytek jedynie firmowy). O takim używaniu samochodu trzeba także zawiadomić fiskusa na specjalnym druku, oznaczonym symbolem VAT-26.

Ile czasu jest na jego złożenie? - wszystko uzależnione jest od tego, kiedy podatnik chce rozpocząć korzystanie z pełnego odliczenia VAT.
Samochód osobowy, czy tzw. kratką, jak też inne pojazdy z nimi zrównane, dają co do zasady prawo do odliczenia połowy VAT od ich zakupu, najmu, leasingu czy wydatków eksploatacyjnych, w tym nabywanego paliwa.

Przepisy podatkowe wskazują, że podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. W przypadku niezłożenia informacji w tym terminie uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Przykład
Podatnik kupił samochód osobowy 10 września 2015 r. Do tego samochodu zakupił 11 września paliwo, a 15 września dodatkowy zestaw opon. Informację VAT -26 złożył w urzędzie skarbowym 16 września. Ma zatem prawo do pełnego odliczenia VAT zarówno od zakupu samego samochodu, jak i pozostałych wydatków eksploatacyjnych. Gdyby natomiast informacja ta została złożona po upływie 7 dni od zakupu samochodu, np. dopiero w październiku, prawo do odliczenia VAT od wskazanych wyżej wydatków zostałoby tutaj ograniczone do 50% kwoty tego podatku wynikającej z faktur zakupu.

fot. Laurent Hamels - Fotolia.com

Auto

Samochody osobowe oraz inne pojazdy z nimi zrównane, które służą jedynie prowadzonej działalności gospodarczej, dają prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego zarówno od ich zakupu, leasingu czy najmu jak i wydatków związanych z ich eksploatacją. Wymagają jednak powiadomienia fiskusa o takim wykorzystywaniu.


Co niezwykle ważne, złożenie takiej informacji w październiku spowoduje, że podatnik będzie mógł odliczyć jedynie połowę podatku także z faktury zakupu samochodu.


Na szczęście jednakże nieodliczona część podatku od zakupu nie przepadnie tutaj bezpowrotnie. Podatnik będzie mógł ją bowiem częściowo odzyskać poprzez tzw. system korekt, który znalazł się w art. 90b ustawy o VAT.

System korekt obejmuje 60 miesięcy (bądź 12 miesięcy, jeżeli wartość początkowa pojazdu nie przekracza 15 000 zł), licząc od miesiąca, w którym dany pojazd został nabyty. Działa on w dwie strony, tj. daje prawo do dodatkowego odliczenia podatku naliczonego bądź ogranicza to prawo (gdzie pierwsze rozwiązanie jest dobrowolne, a drugie obowiązkowe). Poniżej zajmiemy się dodatkowym prawem do odliczenia VAT.

Otóż art. 90b ustawy o VAT mówi, że jeżeli we wskazanym wyżej okresie nastąpi zmiana wykorzystywania danego samochodu z celów mieszanych na wykorzystywanie jedynie do prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie czy wytworzeniu samochodu.

Mówiąc zatem innymi słowy, jeżeli podatnik od zakupu samochodu osobowego odliczył jedynie połowę VAT naliczonego z uwagi na wykorzystywanie go zarówno na potrzeby prywatne jak i firmowe, po czym uznał, że ten pojazd ma służyć jedynie prowadzonej firmy (w związku z czym zaprowadził dla niego dodatkową dokumentację i zgłosił go fiskusowi na formularzu VAT-26), może dokonać dodatkowego odliczenia VAT od zakupu. Niestety odliczenie to będzie dodatkowo limitowane z uwagi na czas mieszanego korzystania z samochodu.

Na potrzeby omawianej korekty przyjmuje się, że pojazd samochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania.
Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Wracając do naszego przykładu zatem, jeżeli podatnik złożyłby VAT-26 w urzędzie skarbowym dopiero w październiku 2015 r. straciłby jeden miesiąc korekty, w związku z czym mógłby odliczyć 59/60 nieodliczonej przy zakupie samochodu kwoty podatku VAT. Odliczenia takiego dokonuje się jednorazowo. Jeżeli jednak informację tę złożyłby jeszcze we wrześniu, nawet po terminie 7 dni od pierwszego wydatku (czyli zakupu), słusznym wydaje się stanowisko, że zachowa pełne prawo do odliczenia podatku od zakupu tego samochodu, niemniej w deklaracji VAT powyższe trzeba będzie wykazać w dwóch pozycjach (50% VAT w części dotyczącej zakupu środków trwałych, a kolejne 50% jako korekta).
Uwaga!!!
Korekcie podlegają jedynie wydatki z tytułu nabycia, importu czy wytworzenia pojazdu. Pozostałe wydatki (np. z tytułu najmu samochodu, leasingu, czy eksploatacji) korektą nie są już objęte. Prawo do odliczenia VAT od nich należy weryfikować na bieżąco (w całości bądź ograniczone do 50%).

Jeżeli w okresie korekty nastąpi sprzedaż pojazdu, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty, co również uprawnia podatnika do ewentualnego dokonania korekty (tzn. odpowiedniego odliczenia części podatku, jeżeli pojazd był wykorzystywany w sposób mieszany i pierwotnie podatnik był uprawniony do odliczenia jedynie połowy VAT naliczonego od zakupu).

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: