eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga na krew w zeznaniu podatkowym PIT 2015

Ulga na krew w zeznaniu podatkowym PIT 2015

2015-10-26 13:49

Ulga na krew w zeznaniu podatkowym PIT 2015

Ulga na krew w zeznaniu podatkowym PIT 2015 ©  Africa Studio - Fotolia.com

Ten kto odda bezinteresownie krew, może zapłacić mniejszy podatek. Ustawodawca promując politykę oddawani krwi wprowadził bowiem do podatków stosowną ulgę. Krew w związku z tym została wyceniona na wartość 130 zł za litr, jak też określone zostały zasady uwzględniania takiej darowizny w rocznym PIT. Maksymalne odliczenie z tego tytułu wynosi ok. 3,5 tys. zł, niemniej faktyczna oszczędność na podatku jest dużo mniejsza.

Przeczytaj także: Śmierć osoby niepełnosprawnej nie pozbawia ulgi rehabilitacyjnej

Podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym stanowi dochód (a w przypadku ryczałtowców przychód) pomniejszony o przysługujące odliczenia. Odliczyć można m.in. przekazane darowizny.
Ulga na krew jest niczym innym jak odliczeniem takiej darowizny. Należny fiskusowi podatek pomniejsza bowiem jedynie darowana krew, a więc przekazana nieodpłatnie. Ten, kto krew przekaże odpłatnie, czyli ja sprzeda, na odliczenie liczyć nie może.

Ustawa podatkowa mówi, że podstawę opodatkowania pomniejsza się m.in. o darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. nr 106, poz. 681, z późn. zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy. Oczywiście samej krwi odliczyć się nie da. Ulgą objęty jest ekwiwalent pieniężny za pobraną krew, który jest określony w odrębnych przepisach.

Krew wyceniona na 130 złotych


Ile w przekonaniu ustawodawcy kosztuje bezcenna krew? Nie za wiele. W przeciwnym razie budżet mógłby zostać zbytnio nadszarpnięty przez dawców krwi.

Cena tego cennego „surowca” została określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz.U. nr 263, poz. 2625 z późn. zm.).
Zgodnie z nim jeden litr krwi jest warty 130 zł, zaś litr osocza kosztuje 170 zł.

W błędzie jednak jest ten, kto myśli, że oddając osocze (którego, przypomnijmy, w trakcie roku można oddać dużo więcej niż krwi) dokona odliczenia wg wyższej stawki. Zdaniem organów podatkowych bowiem, skoro ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi tylko o ekwiwalencie za krew, to ulgę należy liczyć tylko w wysokości ekwiwalentu za krew przysługującego. Dlatego też bez względu na to, czy przekażemy krew czy osocze, przy korzystaniu z ulgi cena jest jedna, czyli 130 zł za każdy litr krwi bądź osocza. Wyższego ekwiwalentu nie zastosują także dawcy przekazujący szczególnie rzadkie grupy krwi czy osocza.

fot. Africa Studio - Fotolia.com

Ulga na krew w zeznaniu podatkowym PIT 2015

Ten kto odda bezinteresownie krew, może zapłacić mniejszy podatek. Ustawodawca promując politykę oddawani krwi wprowadził bowiem do podatków stosowną ulgę.


Nie tylko określona cena ale i ograniczona ilość


Każdy dawca decyduje o tym, ile krwi tudzież osocza w trakcie roku chce oddać. W trosce o ich zdrowie jednakże ustawodawca określił górne granice takich przekazań (odrębnie dla krwi i odrębnie dla osocza). Limity w sumie są dwa. Pierwszy odnosi się do ilości oddawanego jednorazowo „surowca”, a drugi do częstotliwości takich zabiegów.

Jednorazowo można oddać 450 ml krwi, zaś przerwa pomiędzy pobraniami nie może być tutaj krótsza niż 8 tygodni. Kobieta w ciągu roku krew może oddać maksymalnie 4 razy, a mężczyzna 6 razy.
Jak nietrudno policzyć, w ciągu roku kobieta może maksymalnie oddać 1,8 litra krwi, a mężczyzna 2,7 litra krwi.

W przypadku osocza limit jest jeden dla mężczyzn i kobiet. Wynosi on 25 litrów na rok i w takiej wysokości maksymalnie może zostać odliczony w rocznym PIT. Osocze można oddawać co 2 tygodnie, jednorazowo nie więcej niż 650 ml. Co przy tym jest niezwykle istotne, oddawanie krwi nie koliduje tutaj z oddawaniem osocza.

Ile w rzeczywistości można odliczyć?


Mężczyzna w trackie roku może zatem oddać maksymalnie 27,7 litra krwi i osocza, zaś kobieta 26,8 litra krwi i osocza. W przełożeniu na złotówki daje nam to kwoty odpowiednio: 3 601 zł dla mężczyzn i 3 484 zł dla kobiet, gdzie w jednym i drugim przypadku odliczenie z tytułu oddanego osocza wynosi 3 250 zł.

Jeżeli dawca zdecyduje się na oddawanie jedynie krwi, za cały rok odliczy maksymalnie 351 zł jeżeli jest mężczyzną i 234 zł, jeżeli jest kobietą.

Trzeba przy tym pamiętać, że o podane wyżej kwoty nie spadnie należny podatek dochodowy. Ulga na krew jest bowiem odliczeniem od dochodu. Oznacza to, że pomniejsza podstawę opodatkowania czyli wartość, od której jest liczony podatek, a nie sam podatek. Dlatego wykazując np. odliczenie w wysokości 3 tys. zł należne zobowiązanie podatkowe spadnie z reguły o 540 zł, czyli iloczyn kwoty odliczenia oraz stawki podatku, która ma zastosowanie do konkretnego podatnika, a mówiąc dokładniej jego dochodu (przy wyliczeniu przyjęto, że stawka podatku wynosi 18%).
Faktyczna oszczędność na podatku z tytułu ulgi na krew uzależniona jest od ilości oddanej krwi i osocza oraz stawki podatku, wg której rozlicza się podatnika. Podatek ten może maksymalnie zmniejszyć się przykładowo o kwotę:
  • 1 152,32 zł w przypadku mężczyzn i 1 040 zł w przypadku kobiet, gdy stawka podatku wynosi 32%
  • 648,18 zł w przypadku mężczyzn i 627,12 zł w przypadku kobiet, gdy stawka podatku wynosi 18%
  • 108,03 zł w przypadku mężczyzn i 104,52 zł w przypadku kobiet, gdy stawka podatku wynosi 3%

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: