eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulgę na które leki można rozliczyć w zeznaniu podatkowym?

Ulgę na które leki można rozliczyć w zeznaniu podatkowym?

2016-03-14 13:18

Ulgę na które leki można rozliczyć w zeznaniu podatkowym?

Ulgę na które leki można rozliczyć w zeznaniu podatkowym? © HamsterMan - Fotolia.com

W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć można szereg wydatków ponoszonych w związku z schorzeniami osoby niepełnosprawnej. Wśród nich znalazły się wydatki na leki. Aby jednak to uprawnienie przysługiwało, z jednej strony wydatki na ten cel muszą przekraczać określony pułap, z drugiej zaś muszą być zalecane przez specjalistów.

Przeczytaj także: Ulga na Internet w PIT za 2015 r.

Prawo do ulgi na leki mają osoby niepełnosprawne posiadające odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności oraz podatnicy mający na utrzymaniu takiego osoby (członków rodziny), gdy dochody niepełnosprawnego nie przekraczają kwoty 9 120 zł.

Co się natomiast tyczy warunków do korzystania z ulgi, przede wszystkim należy pamiętać o dolnym progu wydatków. Otóż w ramach ulgi odliczyć można jedynie ponoszone z tego tytuły kwoty w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł.
Dla przykładu podatnik, który w danym miesiącu zakupił leki za kwotę 250 zł, w rocznym PIT będzie mógł z tego tytułu odliczyć kwotę 150 zł.
Dla omawianej ulgi istotna jest wartość zakupionych a nie zużytych w danym miesiącu leków. Dla zoptymalizowania odliczenia warto zatem kupować legi rzadziej, ale w większej ilości i wartości.
Przy założeniu bowiem, że podatnik potrzebuje miesięcznie leków za 150 zł i taką kwotę wydaje każdego miesiąca, w zeznaniu rocznym uwzględni jedynie wartość: 50 zł x 12 = 600 zł, mimo że w tym celu wydał aż 150 zł x 12 = 1 800 zł (w każdym miesiącu przepada mu 100 zł). Gdyby natomiast leki takie kupował nie co miesiąc a np. co pół roku, w związku z czym w trakcie roku zakupu dokona tylko dwukrotnie (w dwóch miesiącach), za każdym razem po 900 zł, w rocznym PIT odliczy: 800 zł x 2 = 1 600 zł.

fot. HamsterMan - Fotolia.com

Ulgę na które leki można rozliczyć w zeznaniu podatkowym?

Prawo do ulgi na leki mają osoby niepełnosprawne posiadające odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności oraz podatnicy mający na utrzymaniu takiego osoby.


Drugim warunkiem skorzystania z odliczenia jest to, aby stosowanie takich leków zalecił lekarz specjalista, stale bądź czasowo.

W związku z tym w ramach ulgi odliczeniu mogą podlegać nie tylko leki ściśle związane ze schorzeniem osoby niepełnosprawnej, które było podstawą do wydania oświadczenia o niepełnosprawności, ale także inne, które taka osoba stosuje. Nie ma natomiast podstaw prawnych do stwierdzenia, czy wydatek na te leki został poniesiony w celu zaspokojenia potrzeb wynikających z orzeczonej niepełnosprawności.
Ustawa podatkowa nie zastrzega, że wydatki na leki muszą być poniesione „stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Z drugiej jednak strony nie można też automatycznie założyć, że odliczenie takie przysługuje na wszystkie leki, które stosuje osoba niepełnosprawna. Konieczność ich stosowania (stale bądź czasowo) musi bowiem stwierdzić lekarz specjalista.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 07.08.2012 r. nr IBPBII/1/415-490/12/ASz wskazał, że lekarzem uprawnionym do stwierdzenia stosowania określonych leków jest każdy lekarz posiadający specjalizację w określonej dziedzinie medycyny, np. onkolog, okulista, dermatolog, itp., jak również lekarz podstawowej opieki medycznej, o ile posiada określoną specjalizację.

Dla celów dowodowych warto zadbać o pisemne zaświadczenie wydane przez takiego lekarza, a potwierdzające konieczność stosowania leków. Zaświadczenie to może być sporządzone w dowolnej formie (nie ma ustalonego formularza zaświadczenia), powinno jednak z niego wynikać, kto i kiedy je wystawił oraz jakie leki i przez jaki okres czasu powinny być stosowane przez wymienioną z imienia i nazwiska osobę niepełnosprawną. Ważne jest również by zaświadczenie jednoznacznie wskazywało okres stosowania określonych leków (stale lub czasowo).

Organ podkreślił także, że prawo do ulgi przysługuje na wszystkie leki spełniające ww. wymagania, niezależnie od tego czy leki związane są z innym schorzeniem niż to, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność. Zakupione produkty lecznicze powinny jednakże być lekami, o których mowa w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie mogą to być więc dowolne leki kupione w aptece przez osobę niepełnosprawną.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: