eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga internetowa w rozliczeniu PIT za 2015 r.

Ulga internetowa w rozliczeniu PIT za 2015 r.

2015-11-04 13:34

Ulga internetowa w rozliczeniu PIT za 2015 r.

PIT © Pio Si - Fotolia.com

Ulga na korzystanie z sieci Internet nadal w przepisach podatkowych występuje, mimo że jest coraz mniej popularna. Wszystko przez ograniczenie odliczenia jedynie do 2 kolejnych lat. Niemniej ci, którzy skorzystają z niej po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2015 bądź dokonali pierwszego odliczenia w ubiegłym roku, nadal mogą obniżyć swój podatek średnio o ok. 130 zł.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie ulgi internetowej nie są zbyt mocno rozbudowane.
Art. 26 ust. pkt 6a wskazanej ustawy mówi, że podstawę opodatkowania obniża się m.in. o wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Jest to oczywiście górny limit odliczenia, zaś w rocznym PIT wykazywana jest kwota faktycznie w danym roku wydatkowana w tym celu

Jakie wydatki obejmuje odliczenie?


Ustawodawca w przytoczonej regulacji wskazał wprost, iż ulgą objęte są wydatki związane z korzystaniem z sieci Internet. Uwzględnia się tutaj zatem jedynie wydatki związane z samym korzystaniem z Internetu. Odliczyć nie można natomiast innych wydatków, których poniesienie często jest niezbędne do korzystania z sieci. Chodzi tutaj np. o zakup niezbędnych urządzeń technicznych (m.in. routera), montaż sieci internetowej, jej remont czy konserwację. Wszystkie te wydatki w uldze się nie mieszczą. Odliczyć nie można także opłaty aktywacyjnej za przyłączenie do sieci i innych podobnych wydatków.

Z drugiej strony ustawodawca dopuszcza na odliczenie wszelkich wydatków związanych z samym korzystaniem z sieci Internet. W ramach ulgi odliczyć zatem można nie tylko stały abonament płacony z tytułu użytkowania tej sieci, ale także opłaty za dostęp wdzwaniany czy Internet mobilny (i to zarówno w formie abonamentu, jak i płacony za ilość ściągniętych/wysłanych danych) oferowany przez sieci komórkowe. W katalogu odliczeń mieszczą się także wydatki z tytułu użytkowania Internetu np. w kafejce internetowej.
Nie jest ważne to, gdzie podatnik korzysta z Internetu. Istotny jest jedynie fakt ponoszenia w ciągu roku wydatków na ten cel, aby nabyć prawo do ulgi.

Jak dokumentować?


Ustawodawca wskazuje, iż w ramach ulgi odliczyć można jedynie wydatki poniesione w danym roku podatkowym na korzystanie z sieci Internet. Podatnik musi przy tym posiadać dowody potwierdzające powyższe. Ustawa nie wymienia takich dowodów z nazwy, niemniej wskazuje ich elementy. I tak na dowodzie potwierdzającym poniesienie wydatku winny znaleźć się co najmniej:
  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi)
  • dane identyfikujące sprzedającego,
  • rodzaj zakupionego usługi,
  • kwotę zapłaty.

fot. Pio Si - Fotolia.com

PIT

Ulga na korzystanie z sieci Internet nadal w przepisach podatkowych występuje, mimo że jest coraz mniej popularna. Wszystko przez ograniczenie odliczenia jedynie do 2 kolejnych lat.


Każdy dokument, który wymienione informacje posiada, stanowi podstawę do ujęcia go w ramach ulgi internetowej. Najczęściej dokumentem takim będzie oczywiście faktura wystawiona zgodnie z przepisami ustawy o VAT. Mogą go jednak być także inne dokumenty, w postaci chociażby rachunku uproszczonego (który obecnie występuje coraz rzadziej, niemniej nadal się pojawia).

Przytoczony wyżej katalog informacji, jakie winny znaleźć się na dokumencie potwierdzającym poniesienie wydatku, wynika wprost z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak przy tym łato zauważyć, ustawodawca nie wymienił tam informacji o tym, czy nastąpiła faktyczna zapłata za skorzystanie z usługi. Dlatego też można próbować wysnuć wniosek, że skoro taka informacja się tutaj nie znalazła, nie jest przez ustawodawcę wymagana.

Czy powyższe stwierdzenie jest prawidłowe? - wydaje się że nie. W przepisie prawnym określającym samą ulgę ustawodawca wskazał bowiem, iż obejmuje ona wydatki poniesione na korzystanie z Internetu, przy czym owo poniesienie należy rozumieć stricte kasowo, czyli jako zapłatę.

Dlatego też podatnik zamierzający skorzystać z odliczenia z jednej strony winien zaopatrzyć się w dokument zawierający wymienione wyżej informacje (np. fakturę), z drugiej zaś dokument potwierdzający faktyczną zapłatę. Z reguły będzie to dokument odrębny w postaci przelewu bankowego, dowodu KP wystawionego przez usługodawcę czy bankowego potwierdzenia wpłaty. Stosowna adnotacja o zapłacie może jednakże znaleźć się bezpośrednio na fakturze bądź rachunku wystawionych przez sprzedawcę, a informująca o tym, że otrzymał on zapłatę. Taki sposób udokumentowania poniesienia wydatku także jest jak najbardziej dopuszczalny.
Jeżeli posiadane dokumenty nie będą jednoznacznie wskazywać, że dany wydatek został faktycznie poniesiony (a więc np. faktura została zapłacona), w zeznaniu podatkowym jego wartości nie należy uwzględniać.
O odliczeniu decyduje faktyczna zapłata, a nie np. okres, którego dotyczy faktura. W związku z tym faktura dotycząca abonamentu za Internet miesiąca grudnia 2014 r., lecz zapłacona w styczniu roku 2015, podlega odliczeniu w zeznaniu PIT za rok 2015.

Faktura w formacie PDF


Faktury elektroniczne stały się bardzo powszechne w przypadku świadczenia usług dostępu do Internetu, w tym w formie pliku PDF wysyłanego na konto e-mail odpowiedniego użytkownika czy też do pobrania z serwera po zalogowaniu się na odpowiedniej stronie.

Dokument taki jak najbardziej uprawnia podatnika do skorzystania z odliczenia. Należy jednak pamiętać, że faktura przekazywana drogą elektroniczną winna następować dopiero po akceptacji przez odbiorcę takiej formy wystawiania faktur. Akceptacja taka może przyjąć dowolną formę (w tym również dorozumianą poprzez np. jej zapłatę przez odbiorcę). Nie ma obowiązku sporządzania odrębnego pisma w tym zakresie.

Paragon nie jest honorowany
Mimo że paragon fiskalny potwierdza zakup konkretnego towaru bądź usługi, którą może być np. skorzystanie z Internetu w kafejce, to jego posiadacz z ulgi internetowej skorzystać nie może. Paragon z kasy fiskalnej nie spełnia bowiem wymogów nałożonych na dokumenty potwierdzające prawo do odliczenia. Nie ma na nim bowiem danych nabywcy, a więc podstawowego elementu, który jest wymagany przy tego typu dokumentach.

 

1 2

następna

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: