eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Korekta stawki VAT przy sprzedaży na kasie fiskalnej

Korekta stawki VAT przy sprzedaży na kasie fiskalnej

2016-02-22 13:59

Korekta stawki VAT przy sprzedaży na kasie fiskalnej

Kasa fiskalna © BillionPhotos.com - Fotolia.com

Sprzedaż dokonywana na rzecz osób prywatnych co do zasady winna być ewidencjonowana na kasie rejestrującej. I przy takiej sprzedaży możliwe są przy tym pomyłki, w tym chociażby w stawce tego podatku. Czy w sytuacji, gdy stawka została na paragonie zawyżona, sprzedawca może ją skorygować? Ostatnie stanowisko fiskusa zdaje się nie dopuszczać takiej możliwości.

Przeczytaj także: Polski Ład: kasa fiskalna nie wymaga terminala płatniczego

Przypomnijmy, obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej określa sama ustawa o VAT w art. 111. Szczegółów trzeba natomiast szukać nie tylko w ustawie, ale także rozporządzeniach wykonawczych.

I tak sposób prowadzenia takiej ewidencji normuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363). Rozporządzenie to mówi m.in. jak korygować sprzedaż zaewidencjonowaną za pomocą kasy fiskalnej. Ponieważ użytkownik kasy nie może dokonywać zmian w pamięci tego urządzenia, a w efekcie także w zafiskalizowanych transakcjach, konieczne jest tutaj zaprowadzenie ewidencji dodatkowych.
Rozporządzenie to określa jednakże zasady korygowania tylko niektórych transakcji. Chodzi tutaj mianowicie o:
  • zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług skutkujące zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, oraz
  • wystąpienie oczywistych pomyłek w ewidencji.

Pozostała kwestia korekt „sprzedaży paragonowej” nie jest uregulowana. Niemniej co do zasady organy podatkowe wskazują tutaj na wykazywanie takich korekt w tzw. zeszycie korekt, czyli wewnętrznym urządzeniu funkcjonującym jeszcze przed wprowadzeniem opisanych wyżej regulacji co do korygowania niektórych transakcji.

fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com

Kasa fiskalna

Sprzedaż dokonywana na rzecz osób prywatnych co do zasady winna być ewidencjonowana na kasie rejestrującej. I przy takiej sprzedaży możliwe są przy tym pomyłki, w tym chociażby w stawce tego podatku. Czy w sytuacji, gdy stawka została na paragonie zawyżona, sprzedawca może ją skorygować?


W rozporządzeniu tym brakuje m.in. regulacji w zakresie tego, czy oraz w jaki sposób korygować pomyłki w kwocie podatku VAT na minus (czyli gdy wartość tego podatku na paragonie, wskutek zastosowania błędnej stawki, została zawyżona), gdy jedynym dokumentem potwierdzającym taką transakcję jest właśnie paragon fiskalny.

Sprawę taką rozstrzygał nie tak dawno temu Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 maja 2015 r. nr IPPP2/4512-140/15-2/DG. W przedmiocie interpretacji chodziło o skorygowanie wartości tego podatku w stosunku do usług wstępu na siłownię. Pierwotnie organy podatkowe twierdziły bowiem, że usługi takie są objęte podstawową stawką podatku VAT. Ostatecznie jednakże przyznały (co potwierdził Minister Finansów w wydanej interpretacji ogólnej), że właściwe jest tutaj zastosowanie stawki obniżonej, która obecnie wynosi 8%. Wnioskodawca spytał w związku z tym, jak powyższe powinien skorygować przy założeniu, że usługi były klientom oferowane w wartościach brutto. Sama wartość usługi nie ulega zatem zmianie - zmniejsza się jedynie zobowiązanie z tytułu podatku VAT.
Organ podatkowy uznał, że rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących nie wyczerpuje (nie wskazuje) wszystkich możliwych sytuacji, w których należy dokonać korekty sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej. W tych sytuacjach przepisy ustawy o VAT nie narzucają określonej formy prowadzenia ewidencji. Ważne jest tylko, aby zawierała ona wszystkie elementy wymienione w art. 109 ust. 3 ustawy oraz inne dane, które są niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji VAT. Wobec tego Wnioskodawca może dokonać korekty podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego z tytułu sprzedanych usług wstępu do siłowni i na zajęcia fitness zaewidencjonowanych na kasie rejestrującej w okresie styczeń 2011 r. - grudzień 2014 r. jako opodatkowanych stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Korekty zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej sprzedaży takich usług ze stawką VAT 23% należy przy tym dokonać poprzez odpowiednie zapisy w ewidencji błędów i rozliczyć podatek należny z zastosowaniem stawki podatku VAT 8%.

W interpretacji tej zatem organ podatkowy dopuścił możliwość korekty „in minus” wartości sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej wskutek błędnie zastosowanej stawki podatku VAT.

Niestety interpretacja ta zniknęła z bazy interpretacji dostępnej na stronie resortu finansów. Zaczęły się natomiast pojawiać interpretacje przeczące powyższemu rozwiązaniu co może prowadzić do wniosku, że organy podatkowe wycofały się ze swojego wcześniejszego stanowiska, które było korzystne dla podatników.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: