eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zwolnienie z kasy fiskalnej gdy zakupy grupowe

Zwolnienie z kasy fiskalnej gdy zakupy grupowe

2016-04-04 13:44

Zwolnienie z kasy fiskalnej gdy zakupy grupowe

Zwolnienie z kasy fiskalnej gdy zakupy grupowe © Andrey Popov - Fotolia.com

Oferowanie swoich usług w sieci, w tym za pośrednictwem portali zakupowych takich jak chociażby Grupon, jest coraz powszechniejsze. Przy tego rodzaju transakcji klienci co do zasady płacą wymaganą kwotę na rachunek portalu, po czym ten przelewa je na konto usługodawcy (po odliczeniu swojej prowizji). Czy sprzedaż taką należy ewidencjonować na kasie fiskalnej?

Przeczytaj także: Sprzedaż online i odbiór w sklepie. Kiedy konieczna kasa fiskalna, jakie obowiązki sprzedawcy?

Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 111 wskazuje, że obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W związku z tym, jeżeli nabywcami tak sprzedawanych usług są firmy, kasą fiskalną nie trzeba się przejmować. Jeżeli natomiast kupującym będzie osoba prywatna, warto pochylić się nad możliwymi zwolnieniami z obowiązku stosowania kas rejestrujących.
Poz. 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej wskazuje, że ten nie obejmuje świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Ustawodawca stawia tutaj zatem dwa wymogi, aby ze zwolnienia skorzystać:
  1. świadczący usługę musi otrzymać zapłatę w ściśle określony sposób (czyli za pośrednictwem zewnętrznej instytucji w postaci poczty czy banku),
  2. z ewidencji i posiadanych dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musi wynikać, jakiej konkretnie czynności ta dotyczyła

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Zwolnienie z kasy fiskalnej gdy zakupy grupowe

Oferowanie swoich usług w sieci, w tym za pośrednictwem portali zakupowych takich jak chociażby Grupon, jest coraz powszechniejsze. Czy sprzedaż taką należy ewidencjonować na kasie fiskalnej?


Należy też pamiętać, że zwolnienia tego nie można bezwzględnie zastosować dla usług wymienionych w §2 pkt 4 wspomnianego rozporządzenia (są to m.in. usługi mechaniki pojazdowej, wulkanizacji, prawnicze, doradztwa podatkowego, w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne i inne).

Czy wspomniane wyżej dwa warunki są spełnione w przypadku zakupów grupowych? Kwestię tę wyjaśniał m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 sierpnia 2014 r., nr IBPP3/443-544/14/LŻ. Sprawa tyczyła się podatnika, którego usługi klienci indywidualni nabywali na portalach zakupów grupowych. Mówiąc dokładniej za pośrednictwem portali nabywali oni kupony upoważniające do otrzymania konkretnej usługi od wnioskodawcy. Należności trafiały tutaj na rachunek takich portali, po czym po pewnym czasie trafiały na konto bankowe wnioskodawcy (po zrealizowaniu kuponów zakupionych poprzez portal).

Za takie usługi portale zakupowe pobiera prowizję, którą potrącają bezpośrednio z wypłacanych kwot. Kwoty te wpłacane są na konto podatnika - zależnie od wybranego modelu biznesowego - albo w ciągu określonej liczby dni po zakończeniu oferty albo w ciągu określonej liczby dni po wykorzystaniu kuponów przez klientów. Zapłata za świadczone przez podatnika usługi następuje w całości na jego rachunek bankowy za pośrednictwem podmiotu obsługującego płatność. Ponadto z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła. Dodatkowo w tytule przelewu zawarty jest numer faktury oraz numer (id) oferty, której płatność dotyczy.

Organ podatkowy uznał, że w opisanej sytuacji są spełnione przesłanki do skorzystania z omawianego zwolnienia. Nie przeszkadza tutaj pośrednictwo portalu zakupowego w przekazaniu pieniędzy.
W interpretacji tej bowiem czytamy, że „(...) W odniesieniu natomiast do wątpliwości Wnioskodawcy związanych z dokonywaniem płatności za pośrednictwem portali zakupowych, stwierdzić należy, że jeżeli faktycznie płatności dokonywane przez kontrahentów Wnioskodawcy, realizowane są na rachunek bankowy za pośrednictwem podmiotu obsługującego płatność tzw. przelewu on-line, to uznać należy, że występuje sytuacja, o której ustawodawca stanowi w przywołanej powyżej poz. 37 (obecnie jest to pozycja 38) załącznika do rozporządzenia.

Zatem w przypadku sprzedaży usług za pośrednictwem portali zakupów grupowych w sytuacji gdy zapłata następuję na rachunek bankowy Wnioskodawcy, analogicznie jak w przypadku płatności realizowanej przelewem tradycyjnym za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gdy z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczy – usługi korzystać będą ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.(...)”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: