eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Częsta sprzedaż w internecie (na allegro) z podatkiem VAT

Częsta sprzedaż w internecie (na allegro) z podatkiem VAT

2015-08-28 13:32

Częsta sprzedaż w internecie (na allegro) z podatkiem VAT

Częsta sprzedaż w internecie (na allegro) z podatkiem VAT © vege - Fotolia.com

Sprzedaż rzeczy prywatnych nie jest co do zasady objęta podatkami. Zbyt częste zawieranie transakcji może jednak doprowadzić do uznania takiego działania przez fiskusa jako działalności gospodarczej. Szczególnie na baczności muszą mieć się ci, którzy parają się sprzedażą w internecie. Takie transakcje bowiem nie są anonimowe.

Przeczytaj także: Organy podatkowe ustalą sprzedaż na aukcjach internetowych

Gdzie jest granica mówiąca o tym, kiedy kończy się sprzedaż prywatna własnej kolekcji, a zaczyna działalność gospodarcza? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Zapewne, gdy sprzedaż taka będzie sporadyczna, fiskus nie będzie zainteresowany walką z podatnikiem w celu przypisania mu prowadzenia firmy. Jeżeli jednak czynności będą wykonywane z dużą częstotliwością, a dodatkowo okaże się, że dany podatnik nie tylko sprzedaje ale i kupuje, istnieje duże prawdopodobieństwo, że prowadzenie działalności gospodarczej zostanie przez organy podatkowe stwierdzone, które poprą także sądy administracyjne.

Przekonał się o tym podatnik, który postanowił zbyć część swojej kolekcji monet.

Mianowicie wskutek przeprowadzonej u podatnika kontroli urząd skarbowy ustalił, że ten w sposób regularny wystawia na portalu internetowym aukcje ze sprzedażą numizmatów. Nadto za pomocą tego portalu monety były także kupowane. Zdobywał je również z innych źródeł. Na portalu aukcyjnym założył on aż trzy konta i ponosił koszty ich obsługi, otworzył również rachunek bankowy z przeznaczeniem wyłącznie dla sprzedaży internetowej.
Organ uznał, że wykonywane przez podatnika czynności nie były incydentalne i sporadyczne lecz zorganizowane, ciągłe i nastawione na chęć zarabiania. Proceder ten trwał także przez stosunkowo długi czas, lata 2006-2009. Zdaniem fiskusa powyższe zatem stanowiło działalność gospodarczą, objętą podatkiem od towarów i usług i podatnik winien tę daninę odprowadzać.

Ponieważ sam zainteresowany nie dokonał stosownej rejestracji i nie prowadził niezbędnych ewidencji jak też nie posiadał dokumentów potwierdzających zakup i sprzedaż towarów handlowych, urzędnicy dokonali oszacowania wpływów i wydatków wykazanych na rachunku bankowym podatnika powiększone o wpłaty gotówkowe za sprzedane monety, wpłaty z przekazów pocztowych oraz zakupy dokonane poza rachunkiem, a określone szacunkowo przez samego zainteresowanego. W ten sposób fiskus ustalił podstawę opodatkowania VAT-em.

fot. vege - Fotolia.com

Częsta sprzedaż w internecie (na allegro) z podatkiem VAT

Sprzedaż rzeczy prywatnych nie jest co do zasady objęta podatkami. Zbyt częste zawieranie transakcji może jednak doprowadzić do uznania takiego działania przez fiskusa jako działalności gospodarczej. Szczególnie na baczności muszą mieć się ci, którzy parają się sprzedażą w internecie. Takie transakcje bowiem nie są anonimowe.


Z domiarem podatku oczywiście nie zgodził się sam zainteresowany i po bezowocnym odwołaniu do izby skarbowej złożył skargę do sądu administracyjnego. Skarżący podkreślał, że sprzedaż monet kolekcjonerskich nie podlega przepisom ustawy o VAT. Zakupu monet dokonywał on w celu uzupełnienia zbiorów, a nie w celach zarobkowych, wyjaśniając przy tym, iż sprzedawane monety pochodziły z jego majątku prywatnego. Jako kolekcjoner sprzedawał on bowiem monety powtarzające się i niepasujące do profili kolekcji. W jego odczuciu brak jest podstaw aby przyjąć, że sprzedaż monet otrzymanych od członków rodziny oraz nabytych w latach 2001-2005 nosiła znamiona działalności gospodarczej i jako taka podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Co na to sądy administracyjne? Zarówno WSA jak i NSA (wyrok z dnia 23.10.2014 r. nr I FSK 1577/13) nie dali wiary jego tłumaczeniom. WSA podkreślił, że w badanym okresie skarżący dokonał łącznie 733 transakcji sprzedaży monet na łączną kwotę ponad 45 tys. zł. Monety także kupował. W samym 2007 r. przeprowadził 39 transakcji zakupu.
„(...) duża częstotliwość i ciągłość sprzedaży dokonywanej na przestrzeni kilku lat, zorganizowany charakter działalności, przejawiający się w: sprzedaży przez ogłoszenia za pośrednictwem portalu internetowego, założeniu trzech kont na allegro i ponoszeniu kosztów obsługi tych kont, posiadaniu konta bankowego wyłącznie do obsługi tych transakcji, wreszcie posługiwanie się regulaminem sprzedaży kolekcji, a także samodzielność w prowadzeniu działalności na własny rachunek, w kontekście przepisu art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u., jak i przepisów Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L Nr 347/1, dalej: Dyrektywa 2006/112/WE) i bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie, świadczą o tym, że skarżący realizował zasadę ciągłego, zarobkowego, zorganizowanego działania, które wypełniało znamiona działalności gospodarczej. (...)” - uznał WSA.

Z powyższym zgodził się także NSA.
Zdaniem sądu stopień aktywności (zaangażowania) skarżącego na niwie obrotu monetami w zakresie form działania i środków, czyni ją podobnym do działalności handlowców w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, która przybrała formę profesjonalną, czyli stałą. Na potrzeby podatku od towarów i usług nie ma natomiast znaczenia to, czy działalność taka była prowadzona w celu uzyskania zysku jak i efekt jej prowadzenia, w szczególności określenie, czy poniosła ona dochód czy stratę.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: