eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › W podatku dochodowym motocykl jest samochodem osobowym?

W podatku dochodowym motocykl jest samochodem osobowym?

2016-04-11 13:40

W podatku dochodowym motocykl jest samochodem osobowym?

W podatku dochodowym motocykl jest samochodem osobowym? © alepvfoto - Fotolia.com

Nowe firmy oraz mali podatnicy mają prawo do tzw. amortyzacji jednorazowej, tj. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie czy wytworzenie środków trwałych w postaci jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, a nie rozłożonego w czasie. Preferencji tej nie można jednakże stosować m.in. do samochodów osobowych, a zdaniem fiskusa samochodem jest także motocykl.

Przeczytaj także: Czy motocykl to samochód osobowy? Zależy kto odpowiada

Środki transportu wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej mogą być przeróżne. Jeżeli natomiast służą one firmie, winny też stanowić jej środki trwałe. To z kolei oznacza, że wydatki związane z ich nabyciem czy wytworzeniem można co prawda odnieść w koszty uzyskania przychodu, ale w czasie. Podlegają one bowiem amortyzacji.

Jak to jednak zostało podkreślone już wyżej, niektórzy podatnicy mogą przyspieszyć proces zaliczania do kosztów wydatków związanych z nabyciem czy wytworzeniem środków trwałych. Ustaloną wartość początkową mogą oni bowiem zaliczyć do kosztów od razu dzięki jednorazowemu odpisowi amortyzacyjnemu.
Art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej (z pewnymi wyjątkami) oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

W grupie 7 klasyfikacji środków trwałych znalazły się natomiast środki transportu. W związku z tym w ten sposób można amortyzować m.in. samochody. Ustawodawca zastrzegł jednakże, iż omawiana preferencja nie obejmuje samochodów osobowych.

fot. alepvfoto - Fotolia.com

W podatku dochodowym motocykl jest samochodem osobowym?

Jeżeli motocykl będzie traktowany na potrzeby podatku dochodowego jako samochód osobowy, nie może mieć do niego zastosowanie jednorazowa amortyzacja.


Warto w tym miejscu dodać, iż w Klasyfikacji Środków Trwałych pod symbolem:
 • 740 - ustawodawca umieścił motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe,
 • 741 - ustawodawca umieścił samochody osobowe,
 • 742 - ustawodawca umieścił samochody ciężarowe.

A ponieważ z amortyzacji jednorazowej wyłączone zostały jedynie samochody osobowe, wydawać by się mogło, iż preferencja ta przysługuje w stosunku zarówno do samochodów ciężarowych jak i motocykli.

Niestety organy podatkowe twierdzą zgoła co innego, o czym przekonał się m.in. podatnik, który otrzymał od Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretację indywidualną z dnia 25 marca 2016 r., nr ITPB1/4511-1/16/PSZ.

We wniosku o wydanie tejże interpretacji zainteresowany doszedł do podobnej konkluzji, jak opisana wyżej. Wskazał on, iż wprawdzie motocykl jest pojazdem samochodowym w myśl ustawy prawo o ruchu drogowym, niemniej skoro ustawodawca w Klasyfikacji Środków Trwałych ujął go w odrębnej od samochodów osobowych pozycji, to nie należy go z takimi pojazdami utożsamiać, a co za tym, prawo do jednorazowej amortyzacji mu przysługuje.

Organ wydający interpretację skupił się jednak na definicji samochodu zawartej w ustawie podatkowej i prawie o ruchu drogowym, pomijając Klasyfikację Środków Trwałych.
Ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:
 1. pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
  • klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
 2. pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
 3. niektórych pojazdów specjalnych,
 4. innych pojazdów samochodowego traktowanych dla celów VAT jako „nieosobowe” (np. niektóre samochody pogrzebowe).

Dla organu podatkowego istotna okazała się definicja pojazdu samochodowego umieszczona w przepisach ustawy prawo o ruchu drogowym. Ta natomiast pojazd samochodowy definiuje jako pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (za wyjątkiem ciągnika rolniczego).

Pojazdem silnikowym jest natomiast pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego.
Z kolei motocykl to - w myśl ustawy prawo o ruchu drogowym, pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.
Organ wskazał, iż zgodnie z powyższym każdy pojazd wyposażony w silnik jest pojazdem silnikowym. Jeżeli zaś jego konstrukcja umożliwiaj jazdę z prędkością powyżej 25 km/h, jest on także pojazdem samochodowym (z wyłączeniami wyżej opisanymi).

Idąc dalej, skoro motocykl rozwija prędkość powyżej 25 km/h i jest uznany za pojazd samochody w myśl ustawy prawo o ruchu drogowym (a nie jest motorowerem ani ciągnikiem rolniczym), to jako taki jest także traktowany na potrzeby podatku dochodowego. W efekcie, jeżeli motocykl nie będzie posiadał cech określonych w przepisach podatkowych, które wyłączyłyby go spod definicji samochodu osobowego, jako taki będzie on traktowany.

A jeżeli motocykl będzie traktowany na potrzeby podatku dochodowego jako samochód osobowy, nie może mieć do niego zastosowanie jednorazowa amortyzacja.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: