eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Jak są liczone odsetki od zaległości podatkowych?

Jak są liczone odsetki od zaległości podatkowych?

2016-05-23 13:25

Jak są liczone odsetki od zaległości podatkowych?

Jak są liczone odsetki od zaległości podatkowych? © Comugnero Silvana - Fotolia.com

Powstanie zaległości podatkowej jest równoznaczne z obowiązkiem jej uregulowania wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Warto pamiętać, że obowiązanym do ustalenia ich wartości jest sam podatnik. Nie należy zatem czekać na wiadomość z urzędu skarbowego o ich wysokości. W roku 2016 ustawodawca przy tym istotnie zmodernizował sposób ich obliczania.

Przeczytaj także: Obniżone do 50% odsetki za zwłokę na stare zaległości podatkowe?

Wzór na obliczenie odsetek za zwłokę


Przepisy Ordynacji podatkowej wskazują, że stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.
Odsetki za zwłokę naliczane są według wzoru:
(Kz x L x O) / 356 = On = Opz

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:
Kz - kwotę zaległości,
L - liczbę dni zwłoki,
O - stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 - liczbę dni w roku,
On - kwotę odsetek,
Opz - kwotę odsetek po zaokrągleniu.

Przykład
Załóżmy, że zaległość podatkowa została opłacona po 85 dniach od terminu płatności. Opiewała ona na kwotę 50 000 zł. Stawka odsetek wynosi natomiast 8%. W takim przypadku wartość odsetek od zaległości podatkowej wyniesie:
(50 000 zł x 85 dni x 8%) / 365 dni = 931,51 zł co daje po zaokrągleniu kwotę 932 zł.

fot. Comugnero Silvana - Fotolia.com

Jak są liczone odsetki od zaległości podatkowych?

Powstanie zaległości podatkowej jest równoznaczne z obowiązkiem jej uregulowania wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Warto pamiętać, że obowiązanym do ustalenia ich wartości jest sam podatnik.


Od kiedy rozpoczynamy naliczanie odsetek?


Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. Jeżeli zatem przykładowo termin płatności przypadał 25 kwietnia 2016 r., to odsetki będą naliczane od 26 kwietnia do momentu zapłaty zaległości podatkowej wraz z należną kwotą odsetek.

A jak zachować się, gdy ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy? Wówczas termin płatności przesuwa się na pierwszy roboczy dzień następujący po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Przykład
25 stycznia 2016 r. przypadł w niedzielę. W związku z powyższym termin płatności podatku VAT za grudzień 2015 r. przesunął się na 26 stycznia 2016 r. Ewentualne odsetki będą zatem liczone od 27 stycznia.


Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku, gdy podstawą do naliczenia odsetek są niesłusznie otrzymane przez podatnika nadpłaty, zwroty podatku, zwroty oprocentowania lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych lub na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych. Tutaj bowiem odsetki naliczane są od dnia zwrotu.

Odsetki podatkowe należy obliczać samodzielnie!


Podmiotami obowiązanymi do zapłaty odsetek za zwłokę są:
  • podatnik,
  • płatnik,
  • inkasent,
  • następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe.

Ordynacja podatkowa wskazuje też, że odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.
W zwiąku z tym, jeżeli podatnik wpłaci zaległość podatkową bez doliczonych odsetek, ta w pewnej części wciąż będzie nieuregulowana. Organ podatkowy bowiem dokona podziału otrzymanej wpłaty pomiędzy zaległością podatkową i należnymi od niej odsetkami za zwłokę. Podobnie będzie w sytuacji, gdy nie zostanie wpłacona pełna wartość zaległości, a jedynie jej część.

Jak wygląda powyższe w praktyce?

 

1 2

następna

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: