eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Skutki spóźnionego obowiązku podatkowego w deklaracji VAT

Skutki spóźnionego obowiązku podatkowego w deklaracji VAT

2016-07-19 13:38

Skutki spóźnionego obowiązku podatkowego w deklaracji VAT

Deklaracja VAT © adam88xx - Fotolia.com

Sporządzenie deklaracji VAT-7 czy też VAT-7K to finalna czynność związana z rozliczeniem podatku od towarów i usług. Poprzedza ją jednak szereg innych i to niezwykle skomplikowanych operacji. O ile bowiem sporządzenie deklaracji polega w zasadzie na przepisaniu wartości z podsumowań rejestrów prowadzonych na potrzeby VAT-u, tak prawidłowe wypełnienie tych rejestrów oraz dokumentów źródłowych rzeczą prostą nie jest i łatwo tutaj o błędy.

Przeczytaj także: Kluczowe zmiany przepisów prawa podatkowego w 2016 r.

Aby prawidłowo rozliczyć podatek VAT przedsiębiorca musi przede wszystkim prawidłowo określić moment powstania obowiązku podatkowego od swojej sprzedaży. A czynność ta do prostych nie należy. Ustawodawca wprowadził bowiem z jednej strony regułę ogólną mówiącą, że obowiązek ten powstaje z chwilą wykonania usługi bądź zakończenia dostawy towarów, z drugiej jednakże zawarł szereg wyjątków od tej zasady.
O szczególnych regulacjach muszą pamiętać m.in. podatnicy świadczący usługi budowlane, wynajmu, dzierżawy, czy leasingu, prawne, telekomunikacyjne itp. Nadto przepisy regulujące powstanie obowiązku podatkowego nie znalazły się tylko w jednym miejscu w ustawie. Często, w celu prawidłowego wykazania VAT należnego, trzeba studiować różne jej części.

Odnalezienie odpowiedniego przepisu i zastosowanie się do niego nie daje przy tym stuprocentowej pewności, że błąd nie wystąpi, czego przykładem są chociażby wspomniane już wyżej usługi budowlane. Przez długi czas fiskus podzielał bowiem pogląd, iż momentem wykonania takich usług jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Obecnie natomiast skarbówka stoi na stanowisku, że czynność formalna w postaci podpisania takiego protokołu (czyli odbioru robót) nie jest tożsama z faktycznym zakończeniem prac, zaś dla VAT istotny jest właśnie moment zakończenia robót.
Szerzej na temat rozliczania usług budowlanych pisaliśmy w artykule: Usługi budowlane: protokół zdawczo-odbiorczy w podatkach PIT CIT VAT

Jak zachować się w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy zostanie tutaj wykazany z opóźnieniem i zamiast przykładowo w deklaracji VAT-7 za marzec zostanie rozliczony w deklaracji za czerwiec?

fot. adam88xx - Fotolia.com

Deklaracja VAT

Podatnik, który wykazał obowiązek podatku w VAT z opóźnieniem powinien tę nieprawidłowość skorygować poprzez złożenie korekt deklaracji VAT za okresy, w których ona wystąpiła.


Otóż należy pamiętać, że samo „wykazanie” obowiązku podatkowego i rozliczenie podatku VAT z tytułu danej czynności, to za mało. Konieczne jest bowiem sporządzenie takiego rozliczenia w odpowiednim okresie.
Podatnik, który wykazał obowiązek podatku w VAT z opóźnieniem powinien tę nieprawidłowość skorygować poprzez złożenie korekt deklaracji VAT za okresy, w których ona wystąpiła. Będzie to zatem okres, w którym podatek należny z tytułu wykonanych czynności powinien zostać rozliczony jak i okres, w którym rozliczenie takie nastąpiło w sposób nieprawidłowy.

Niestety powyższe bardzo często wiąże się z dodatkowymi obciążeniami podatkowymi. Jeżeli bowiem wskazane działanie spowodowało powstanie zaległości podatkowej, tę należy uregulować wraz z odsetkami za zwłokę. Zaległość taka powstanie za okres, w którym VAT powinien zostać rozliczony.

Natomiast wskutek złożenia korekty deklaracji za okres, w którym błędnie wykazano VAT należny, bardzo często wystąpi nadpłata podatku. Tej jednak fiskus z odsetkami nie odda.
Z reguły w takich przypadkach powstała nadpłata jest zaliczana z urzędu na poczet powstałej zaległości podatkowej. Niemniej postępowanie takie nie zwalnia podatnika z obowiązku zapłaty odsetek.

Jeżeli natomiast w deklaracjach takich wykazano kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe, prawidłowe rozliczenie podatku będzie skutkować złożeniem większej liczby korekt deklaracji.

Bez uzasadnienia przyczyn korekty....


Począwszy od 1 stycznia 2016 r. na mocy zmienionych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, korekta deklaracji nie wymaga już dołączenia do niej pisemnego uzasadnienia przyczyn jej złożenia. Podatnik powinien jednakże złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, gdy ta wskutek korekty deklaracji wystąpi.

...ale niekiedy z karnymi odsetkami za zwłokę


Obowiązujące od tego roku przepisy Ordynacji podatkowej wprowadziły (obok zniesienia obowiązku dołączania pism uzasadniających przyczyny korekty) jeszcze jedną, bardzo ważną zmianę - naliczanie obniżonych i podwyższonych odsetek za zwłokę.

Otóż mówiąc w pewnym uproszczeniu, jeżeli o popełnionym błędzie podatnik zorientuje się w ciągu 6 miesięcy i w tym też czasie go naprawi (razem z zapłatą daniny), ma prawo do zastosowania do powstałej zaległości podatkowej odsetki w wysokości połowy odsetek zwykłych.

Jeżeli jednak błąd taki wykryje nie on, a pracownicy fiskusa, zaś kwota zaniżonego podatku przekracza 25% kwoty należnej i będzie wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia, odsetki zostaną naliczone w wysokości 150% ich zwykłej wysokości.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: