eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Czy faktura bez NIP nabywcy pozbawia prawa do odliczenia VAT?

Czy faktura bez NIP nabywcy pozbawia prawa do odliczenia VAT?

2016-06-10 13:25

Czy faktura bez NIP nabywcy pozbawia prawa do odliczenia VAT?

Czy faktura bez NIP nabywcy pozbawia prawa do odliczenia VAT? © apops - Fotolia.com

Dokumentem uprawniającym do fizycznego odliczenie podatku VAT jest z reguły faktura wystawiona przez sprzedawcę. Faktura taka winna zawierać ściśle określone elementy, które wymienia wprost ustawa oraz rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie. Jednym z takich elementów jest nazwa odbiorcy, jego adres oraz Numer Identyfikacji Podatkowej.

Przeczytaj także: NIP na fakturze VAT to element ważny ale nie strategiczny

Faktura powinna zawierać wszystkie wymagane prawem informacje. Co się jednak stanie, gdy podany NIP nabywcy na takim dokumencie będzie błędny lub w ogóle go zabraknie? Czy faktura taka nie będzie uprawniać do odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego?
O prawie do odliczenia podatku naliczonego decyduje fakt, czy nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Mówi o tym wprost art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.
Przypadki, kiedy prawo do odliczenia nie przysługuje, wymienia natomiast art. 88 ustawy o VAT (np. VAT-u nie można odliczyć z faktur wystawionych przez podmioty nieistniejące, czy dokumentujących czynności które faktycznie nie miały miejsca, bądź gdy sprzedawca naliczył VAT od sprzedaży zwolnionej z podatku bądź wyłączonej z opodatkowania).

Dla celów dowodowych jednakże wymagany jest dokument, który potwierdzi wartość takich zakupów oraz kwotę obliczonego od nich podatku, którą podatnik (nabywca) może odliczyć. Tym dokumentem w zdecydowanej większości sytuacji jest właśnie faktura wystawiona przez sprzedawcę.

Jak to zostało już wcześniej podkreślone, faktura powinna zawierać określone informacje, wśród których znalazły się dane nabywcy wraz z jego NIP-em.
Warto tutaj jednak dodać, iż wspomniany wyżej art. 88 ustawy o VAT, zawierający katalog przypadków, kiedy faktura nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie wymienia braku NIP, jako przesłanki skutkującej pozbawieniem podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego.

fot. apops - Fotolia.com

Czy faktura bez NIP nabywcy pozbawia prawa do odliczenia VAT?

Art. 88 ustawy o VAT, zawierający katalog przypadków, kiedy faktura nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie wymienia braku NIP, jako przesłanki skutkującej pozbawieniem podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego.


Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 04.02.2016 r. nr ILPP1/4512-1-835/15-4/UG, „(...) Faktura potwierdza zaistniałe zdarzenia gospodarcze, a jej elementy formalne wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy, mają wyłącznie znaczenie dowodowe. Jedynie braki merytoryczne faktury mogą wywołać skutek materialny w postaci zmian w przedmiocie lub podstawie opodatkowania, a także doprowadzić do niewłaściwego określenia wysokości podatku.(...)”

Prawo do odliczenia podatku z faktury uzależnione jest jedynie od spełnienia warunków wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.
Art. 88 nie pozbawia natomiast prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku błędów formalnych występujących w danych nabywcy, o ile oczywiście faktura taka odzwierciedla prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Stąd podatnik, który otrzymał fakturę z takimi błędami, może z niej odliczyć podatek naliczony.


Oczywiście powyższe nie zwalnia stron transakcji z doprowadzenia do sytuacji, w której faktura będzie wolna od wad. Winni oni zatem dokonać korekty takich błędów formalnych. Ustawodawca przewidział dwa sposoby korygowania takich błędów (formalnych) na fakturach:

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: