eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zagraniczna pożyczka bez podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zagraniczna pożyczka bez podatku od czynności cywilnoprawnych?

2021-02-17 13:05

Zagraniczna pożyczka bez podatku od czynności cywilnoprawnych?

Kiedy zagraniczna pożyczka bez PCC? © Kristin Gründler - Fotolia.com

Umowa pożyczki nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdy środki pieniężne będące przedmiotem umowy pożyczki, w momencie jej zawarcia znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a sama umowa pożyczki była zawarta poza terytorium RP - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11.02.2021 r. nr 0111-KDIB2-3.4014.393.2020.2.JS.

Przeczytaj także: Sankcyjna stawka podatku PCC bez odsetek za zwłokę

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Polska spółka, jako pożyczkobiorca, w maju 2020 r. zawarła umowę pożyczki pieniędzy ze spółka posiadającą siedzibę na terenie Niemiec. Umowa została zawarta w siedzibie spółki w Niemczech. Również pieniądze wpłynęły z Niemiec na konto bankowe wnioskodawcy w polskim banku.

Spółka z opóźnieniem złożyła deklarację PCC-3 wraz czynnym żalem oraz zapłaciła podatek od czynności cywilnoprawnych od otrzymanych środków. Zainteresowana zadała pytanie, czy zawarcie tej umowy pożyczki faktycznie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 815, ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

Stosownie do art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, ze zm.) przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

W myśl art. 4 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży, przy umowie pożyczki, na biorącym pożyczkę i stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

fot. Kristin Gründler - Fotolia.com

Kiedy zagraniczna pożyczka bez PCC?

Nie wszystkie umowy pożyczki podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Pod PCC podlegają zawsze (z możliwością zwolnienia) pożyczki pieniędzy znajdujących się na terytorium RP w momencie ich pożyczenia. Jeżeli jednak pożyczka jest zagranicy, nie podlega ona pod reżim ustawy o PCC, gdy pieniądze w chwili ich pożyczenia znajdują się za granicą oraz umowa pożyczki również zostanie zawarta za granicą.


W myśl art. 6 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy podstawę opodatkowania przy umowie pożyczki - stanowi kwota lub wartość pożyczki, a w przypadku umowy określającej, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy - kwota każdorazowej wypłaty środków pieniężnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy stawka podatku od umowy pożyczki wynosi - 0,5%, z zastrzeżeniem ust. 5.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. ustawy czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, jeżeli ich przedmiotem są:
1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z treści powołanego przepisu wynika, że umowa pożyczki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot, tj. pieniądze znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas nie ma znaczenia, gdzie umowa zostanie zawarta i gdzie mają miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy.

Pożyczka podlega również podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeśli pieniądze będące przedmiotem pożyczki w chwili jej zawarcia znajdują się za granicą oraz nabywca - pożyczkobiorca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czynność zostanie dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (…)

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że umowa pożyczki nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ - jak wskazano we wniosku - środki pieniężne będące przedmiotem umowy pożyczki, w momencie jej zawarcia znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowa pożyczki była zawarta poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: