eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wybór sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2017 r.

Wybór sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2017 r.

2017-01-30 13:37

Wybór sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2017 r.

Zaliczki na podatek miesięczne, kwartalne czy uproszczone © Jakub Jirsák - Fotolia.com

Nie tylko styczeń, ale i luty jest miesiącem wyborów dla przedsiębiorców. W drugim miesiącu roku decydują oni bowiem w jaki sposób będą regulować zaliczki na podatek dochodowy (oczywiście nie każdy ma taki wybór). Do wyboru są zaliczki miesięczne albo kwartalne oraz uproszczone.

Przeczytaj także: Zmienna kwota wolna czyli dopłata podatku w rocznym PIT

Zarówno skala podatkowa jak i podatek liniowy


Prawo do kwartalnych zaliczek na podatek mają zarówno ci przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie skalą podatkową jak i ci, którzy rozliczają się wg 19% stawki podatku liniowego. Dzięki kwartalnemu rozliczaniu zaliczek z (co do zasady) 12 wpłat w ciągu roku robią się cztery. Zaliczki kwartalne trzeba wpłacać do dnia 20. każdego miesiąca następującego po kwartale, za który zaliczka taka jest należna. Za ostatni kwartał zaliczkę odprowadza się do 20 stycznia następnego roku podatkowego (warto przypilnować tego terminu płatności).

Oczywiście zaliczka nie zawsze wystąpi. Dany okres rozliczeniowy (czyli kwartał) może bowiem przynieść stratę bądź dochód na tyle niski, że pokryją go dostępne odliczenia (składki emerytalno rentowe, straty z lat ubiegłych, odliczenie składki zdrowotnej). Jeżeli zaliczka nie wystąpi, do urzędu nic nie wpłacamy jak też nie informujemy go w żaden inny sposób o powyższym fakcie.

Tylko mały podatnik i nowe firmy


Wspomniana forma opłacania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy nie jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców. Mają do niej prawo jedynie ci, którzy spełniają definicję małego podatnika oraz niektóre nowe firmy.
Za nową firmę nie uważa się podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Do kiedy zawiadomić urząd skarbowy?


Wybór opłacania w 2017 r. zaliczek na podatek dochodowy za okresy kwartalne, aby był dla przedsiębiorcy skuteczny, musi zostać zgłoszony skarbówce w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego bieżącego roku (czyli terminie pierwszej wpłaty miesięcznej zaliczki na podatek).

fot. Jakub Jirsák - Fotolia.com

Zaliczki na podatek miesięczne, kwartalne czy uproszczone

Zmiany zasad opłacania zaliczek na podatek przedsiębiorcy mogą dokonać do 20 lutego 2017 r.


Osoba, która otwiera firmę w trakcie roku, zawiadomienie o kwartalnym wyborze opłacania zaliczek na podatek dochodowy składa w swoim urzędzie skarbowym w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Raz dokonany wybór jest ważny także w latach następnych, chyba że przedsiębiorca dokona jego zmiany bądź utraci prawo do kwartalnych zaliczek. Rezygnacji z kwartalnych zaliczek również należy dokonać do 20 lutego danego roku podatkowego.

Zaliczki uproszczone


Drugą preferencją, z której mogą skorzystać niektóre firmy istniejące na rynku kilka lat, jest opłacanie zaliczek w wysokości liczonej nie od rzeczywistych dochodów, a zryczałtowanej (tzw. zaliczki uproszczone).
Przy wyborze zaliczek uproszczonych na konto fiskusa przedsiębiorca wpłaca stałe kwoty ustalone na podstawie danych historycznych, tj. wynikających z zeznania podatkowego złożonego rok bądź dwa lata wcześniej przed danym rokiem podatkowym (czyli w przypadku zaliczek na rok 2017, brane pod uwagę będą dochody roku 2015 bądź 2014).

Skorygowanie dochodu oraz podatku do wartości rzeczywistych następuje tutaj dopiero na etapie sporządzania zeznania rocznego.
Do zaliczek uproszczonych uprawnione są jedynie firmy istniejące co najmniej dwa lata wcześniej i to pod warunkiem, że uzyskały one w tym czasie dochód. Nie ma możliwości wyboru zaliczek uproszczonych, gdy wcześniej korzystano ze zryczałtowanych form opodatkowania, przynosiła straty bądź dopiero co powstała.

O wyborze zaliczek uproszczonych na rok 2017 również należy zawiadomić właściwy urząd skarbowy w terminie do 20 lutego br. Także tutaj raz złożone oświadczenie jest ważne w latach następnych.
Uwaga!!! Zaliczki uproszczone obligatoryjnie należy wpłacać za okresy miesięczne.


Zawiadomienie o wyborze kwartalnych lub uproszczonych zaliczek oraz zawiadomienie o rezygnacji z ich opłacania przedsiębiorcy mogą obecnie składać na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG bądź w formie pisemnego oświadczenia w urzędzie skarbowym (nie ma druków urzędowych, niemniej prawie każda placówka skarbówki ma opracowane wzory wewnętrzne takich oświadczeń/zawiadomień).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: