eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy przy stawce liniowej?

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy przy stawce liniowej?

2015-06-02 13:25

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy przy stawce liniowej?

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy przy stawce liniowej? © Laurent Hamels - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy istotne są przede wszystkim przychody i koszty ich uzyskania. Jak określić ich wartość? Powinna ona wynikać z prowadzonych urządzeń księgowych, którymi są księgi rachunkowe czy podatkowa księga przychodów i rozchodów. Na wysokość podatku wpływają jednakże również płacone składki ZUS. Poniżej prezentujemy praktyczny przykład ustalenia zaliczki na podatek dochodowy od firmy przy zastosowaniu stawki liniowej.

Przeczytaj także: Wybór sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2017 r.

Podatnicy, którzy zdecydowali się opłacać podatek dochodowy od dochodu uzyskiwanego z prowadzonej działalności gospodarczej, mają do wyboru skalę podatkową bądź podatek liniowy. Sposób liczenia podatku przy pomocy skali podatkowej zaprezentowaliśmy w artykule Liczymy zaliczkę na podatek dochodowy: skala podatkowa. Poniżej skupimy się na drugiej formie opodatkowania, czyli podatku liniowym.

Algorytm liczenia jest tutaj bardzo zbliżony do tego ze skali podatkowej z tą różnicą, że przy stawce liniowej nie występuje kwota wolna od podatku oraz różne stawki podatku (ta jest jednolita i wynosi obecnie 19% bez względu na wartość uzyskanego dochodu).

I tak przy wyborze takiej formy opodatkowania konieczne jest ustalenie dochodu rozumianego jako przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.
W przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów przychody i koszty odczytuje się bezpośrednio z tego urządzenia księgowego. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe muszą wykonać w tym celu dodatkowe operacje. Mianowicie powinni oni zmniejszyć ustalony na podstawie ksiąg dochód o dochody wolne od podatku i zwiększyć go o wydatki niestanowiące podatkowych kosztów uzyskania przychodu, a rozliczane bilansowo.

Mechanizm ustalania zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne okresy rozliczeniowe przy stawce liniowej został przy tym tak skonstruowany (co zresztą występuje także w przypadku skali podatkowej), że do wykonania poprawnych obliczeń niezbędne są nie tylko wartości z okresu, który jest rozliczany, a od początku roku do końca okresu, za który zaliczka jest ustalana.

fot. Laurent Hamels - Fotolia.com

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy przy stawce liniowej?

Przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy istotne są przede wszystkim przychody i koszty ich uzyskania.


W efekcie pierwszym krokiem niezbędnym do ustalenia dochodu jest zsumowanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów od początku roku do końca rozliczanego miesiąca/kwartału. Dopiero różnica pomiędzy tymi wartościami stanowi dochód (bądź stratę).
W praktyce, w przypadku prowadzenia księgi podatkowej, aby ustalić wartość dochodu, należy dokonać sumowań w kolumnie 9 księgi „razem przychód”, kolumnie 10 „zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu”, kolumnie 11 „koszty uboczne zakupu” oraz kolumnie 14 „razem wydatki”.

Zaliczka na podatek dochodowy przy stawce liniowej


Przedsiębiorcy są obowiązani wpłacać w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy za okresy miesięczne bądź kwartalne (sposób liczenia zaliczek jest tutaj w zasadzie identyczny; jedyna różnica polega na tym, że w pierwszym przypadku okresem rozliczeniowym jest miesiąc, a w drugim kwartał). Jak to zostało podkreślone już wcześniej, przy podatku liniowym występuje tylko jedna stawka podatku i nie ma kwoty wolnej od podatku. Oznacza to, że opodatkowana jest każda złotówka uzyskanego dochodu.
Zaliczki na podatek są liczone od dochodu uzyskanego od początku roku do końca okresu, który obecnie przedsiębiorca rozlicza, a nie jedynie za ten okres. Tak ustaloną wartość zaliczki przed wpłatą na konto fiskusa pomniejsza się jednak o wartość zaliczek już wcześniej zapłaconych

Niemałą rolę przy ustalaniu prawidłowej wartości zaliczki na podatek dochodowy odgrywają przy tym dopuszczane prawem odliczenia (czyli przede wszystkim składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne). I tak przedsiębiorca ma prawo pomniejszyć dochód przed opodatkowaniem o zapłacone za siebie i osoby z nim współpracujące składki na ubezpieczenie społeczne (pod warunkiem jednak, że te nie zostały zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodu). Od samego podatku może natomiast odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (od podatku odliczyć można jedynie 7,75% podstawy wymiaru tej składki, podczas gdy do ZUS płacone jest 9%). Samą podstawę opodatkowania, jak też zaliczkę należną, zaokrągla się do pełnych złotych.

fot. mat. prasowe

Kalkulator zaliczki na podatek dochodowy – stawka liniowa

Jak w prosty sposób obliczyć wysokość zaliczki na podatek dochodowy od prowadzonej firmy? Wystarczy w tym celu wykorzystać kalkulator serwisu eGospodarka.pl, który po podaniu niezbędnych informacji policzy niezbędne wartości.


Jak powyższe wygląda w praktyce? Obliczenie zaliczki na podatek wg stawki liniowej zaprezentujemy na podstawie czterech pierwszych miesięcy 2015 r. Dla uwypuklenia różnicy pomiędzy skalą podatkową a podatkiem liniowym przyjmiemy przy tym założenia z przykładu zawartego w artykule Liczymy zaliczkę na podatek dochodowy: skala podatkowa.

Skomplikowane? Skorzystaj z kalkulatora:
Kalkulatora zaliczek na podatek dochodowy - podatek liniowy

Styczeń 2015:
Przychód: 25 000 zł
Koszty uzyskania przychodu: 19 850 zł
Zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne: 716,99 zł
Zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne: 270,40 zł (z czego odliczeniu podlega 232,85)

W celu ustalenia zaliczki na podatek należy dokonać następujących odliczeń:
Dochód: 25 000 zł – 19 850 zł = 5150 zł
Podstawa obliczenia podatku: 5150 zł – 716,99 zł = 4 433,01 zł = 4 433,01 zł
Obliczony podatek wg stawki liniowej: 4 433 zł x 19% = 842,27 zł
Zaliczka na podatek: 842,27 zł – 232,85 zł = 609,42 zł = 609 zł

Luty 2015:

Przychód 31 000zł
Koszty uzyskania przychodu: 26 545zł
Zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne: 754,67 zł
Zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne: 279,41 zł (z czego odliczeniu podlega 240,60)

W celu ustalenia zaliczki na podatek należy dokonać następujących odliczeń:
Przychód narastająco: 56 000 zł
Koszty uzyskania przychodu narastająco: 46 395 zł
Dochód narastająco: 9 605 zł
Odliczane składki na ubezpieczenie społeczne narastająco: 1 471,66 zł
Odliczane składki na ubezpieczenie zdrowotne narastająco: 473,45 zł

Podstawa obliczenia podatku: 9605 zł – 1471,66 zł = 8 133,34 zł = 8 133 zł
Obliczony podatek wg stawki liniowej: 8 133 zł x 19% = 1 545,27 zł
Zaliczka na podatek: 1 545,27 zł – 473,45 zł = 1 071,82 = 1 072 zł
Zaliczka na podatek podlegająca wpłacie do urzędu: 1 072 zł – 609 zł = 463 zł

Marzec 2015:

Przychód: 28 000 zł
Koszty uzyskania przychodu: 26 900 zł
Zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne: 754,67 zł
Zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne: 279,41 zł (z czego odliczeniu podlega 240,60)

W celu ustalenia zaliczki na podatek należy dokonać następujących odliczeń:
Przychód narastająco: 84 000 zł
Koszty uzyskania przychodu narastająco: 73 295 zł
Dochód narastająco: 10 705 zł
Odliczane składki na ubezpieczenie społeczne narastająco: 2 226,33 zł
Odliczane składki na ubezpieczenie zdrowotne narastająco: 714,05 zł

Podstawa obliczenia podatku: 10 705 zł – 2 226,33 zł = 8 478,67 zł = 8 479 zł
Obliczony podatek wg stawki liniowej: 8 479 zł x 19% = 1 611,01 zł
Zaliczka na podatek: 1 611,01 zł – 714,05 zł = 896,96 zł = 897 zł
Ponieważ wartość wpłaconych zaliczek jest wyższa od zaliczki ustalonej w marcu, do urzędu skarbowego nie należy nic wpłacać

Kwiecień 2015:

Przychód: 38 000 zł
Koszty uzyskania przychodu: 29 000 zł
Zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne: 754,67 zł
Zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne: 279,41 zł (z czego odliczeniu podlega 240,60)

W celu ustalenia zaliczki na podatek należy dokonać następujących odliczeń:
Przychód narastająco: 122 000 zł
Koszty uzyskania przychodu narastająco: 102 295 zł
Dochód narastająco: 19 705 zł
Odliczane składki na ubezpieczenie społeczne narastająco: 2 981 zł
Odliczane składki na ubezpieczenie zdrowotne narastająco: 954,65 zł

Podstawa obliczenia podatku: 19 705 zł – 2 981 zł = 8 478,67 zł = 16 724 zł
Obliczony podatek wg stawki liniowej: 16 724 zł x 19% = 3 177,56zł
Zaliczka na podatek: 3 177,56 zł – 954,65 zł = 2 222,91 zł = 2 223 zł
Zaliczka na podatek podlegająca wpłacie do urzędu: 2 223 zł – 1072 zł = 1 151 zł

Wszystkie powyższe obliczenia można w łatwy sposób wykonać przy pomocy udostępnionego przez serwis eGospodarka.pl Kalkulatora zaliczek na podatek dochodowy - podatek liniowy

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: