eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zwrot VAT od materiałów budowlanych a ulga remontowa

Zwrot VAT od materiałów budowlanych a ulga remontowa

2006-03-31 11:56

W 2005 r. wykorzystałem w całości ulgę remontową za lata 2003-2005 (nie nastąpiło przeniesienie odliczeń na lata następne). Remont przekroczył jednak znacznie wartość ulgi i posiadam dużo faktur, które nie podlegały rozliczeniu w ramach ulgi remontowej. Czy od faktur nieujętych w ramach ulgi mam prawo do zwrotu VAT zawartego w materiałach budowlanych?

Przeczytaj także: Zwrot części wydatków na materiały budowlane

Odpowiedź: Prawo do zwrotu przysługuje Panu nie tylko w stosunku do faktur nieujętych w ramach ulgi remontowej, ale również w stosunku do faktur ujętych w ramach tej ulgi (aczkolwiek w mniejszym zakresie).

Wyjaśnienie: Ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468, dalej: ustawa o zwrocie VAT), umożliwia osobom fizycznym odzyskanie części VAT zapłaconego w związku z podwyższeniem od 1 maja 2004 r. stawki podatku na artykuły budowlane z 7 na 22%.

Przepisy tej ustawy nie wyłączają prawa do zwrotu w przypadku osób, które korzystały lub korzystają z odliczeń w ramach ulgi remontowej. Co więcej – przepisy umożliwiają zwrot w stosunku do wydatków, które stanowiły dla osób ubiegających się o zwrot podstawę do skorzystania z ulgi remontowej (oczywiście dotyczy to wydatków poniesionych od 1 maja 2004 r.). A zatem ma Pan prawo do zwrotu nie tylko na podstawie faktur nierozliczonych w ramach ulgi remontowej, ale również na podstawie faktur rozliczonych w ramach tej ulgi.

Jednocześnie jednak przepisy ustawy o zwrocie VAT przewidują, że w przypadkach takich kwota zwrotu może być niższa.

Zasadą jest, że kwota zwrotu wynosi 68,18% kwoty VAT wynikającej z faktur dokumentujących wydatki uprawniające do zwrotu (art. 3 ust. 5 ustawy o zwrocie VAT).

W przypadku wydatków, które zostały (lub zostaną) odliczone w ramach korzystania z ulgi remontowej (oraz w ramach korzystania z praw nabytych do ulg budowlanych) kwota zwrotu wynosi 55,23% kwoty VAT wynikającej z faktur dokumentujących wydatki uprawniające do zwrotu (art. 3 ust. 6 ustawy o zwrocie VAT).

W odniesieniu do wydatków, które zostały (lub zostaną) odliczone w ramach korzystania z ulgi remontowej (oraz w ramach korzystania z praw nabytych do ulg budowlanych) obowiązuje niższy maksymalny limit zwrotu.

O ile standardowo jest to iloczyn 12,295% i określonej liczby (70 lub 30) m² powierzchni użytkowej i ceny 1 m² tej powierzchni, w przypadku odliczania wydatków w ramach ulg budowlanych oraz ulgi remontowej powierzchnię oraz cenę mnoży się przez kwotę 9,959% (art. 3 ust. 5 i 6 ustawy o zwrocie VAT).


Podstawa prawna
Art. 3 ust. 5 i 6 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468).


„Wskazówki Księgowe” - praktyczne rozwiązania problemów związanych z podatkami, rachunkowością, ubezpieczeniami społecznymi i prawem pracy.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: