eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Metody amortyzacji samochodu wykupionego z leasingu

Metody amortyzacji samochodu wykupionego z leasingu

2017-10-17 13:58

Metody amortyzacji samochodu wykupionego z leasingu

Jak amortyzować samochód z leasingu operacyjnego? © prima91 -Fotolia.com

Wykup samochodu z leasingu operacyjnego, który w dalszym ciągu ma służyć działalności gospodarczej, powinien być ujęty w rozliczeniach podatku dochodowego. Sposobów odniesienia tego wydatku w koszty jest kilka. Poniżej prezentujemy jak można amortyzować tak nabyty pojazd.

Przeczytaj także: Amortyzacja środka trwałego wykupionego z leasingu operacyjnego

Samochód, który po wykupie z leasingu ma służyć firmie przez okres dłuży niż rok czasu - stanowi co do zasady jej środek trwały. Wymaga zatem ustalenia jego wartości początkowej jak i wybrania odpowiedniej metody amortyzacji.
Jedynie w przypadku, gdy ustalona wartość początkowa takiego pojazdu nie przekroczy progu 3,5 tys. zł - samochód nie musi być uznany za środek trwały i od razu można odnieść wydatek związany z jego wykupem w ciężar kosztów uzyskania przychodu. W przypadku pojazdów jednakże nawet wówczas, gdy wartość początkowa jest niższa, na ogół zalicza się je do środków trwałych).


Ustalamy wartość początkową


Ustawy o podatku dochodowym nie przewidują tutaj żadnych szczególnych rozwiązań przy określaniu wartości początkowej samochodów (czy innych składników majątku) wykupionych z leasingu operacyjnego. Będzie to nic innego jak cena nabycia - stosowana w przypadku nabycia środka trwałego w drodze zakupu.

fot. prima91 -Fotolia.com

Jak amortyzować samochód z leasingu operacyjnego?

Na tle podatku dochodowego wykup z leasingu samochodu firmowego nie różni się niczym od „zwykłego” zakupu takiego pojazdu. W taki sam sposób, jak przy „zwykłym” zakupie określa się tutaj wartość początkową pojazdu oraz dopuszczalne metody amortyzacji.


Ceną nabycia jest - mówiąc w pewnym uproszczeniu - kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. Są to przykładowo koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, poniesionych opłat (notarialnych, skarbowych, sądowych - jeżeli te występują), odsetek, prowizji czy nieodliczony podatek VAT od zakupu.

W przypadku wykupu samochodu z leasingu będzie to w zdecydowanej większości wartość netto wyrażona na fakturze zakupu - powiększona o ewentualny podatek VAT, który nie podlega odliczeniu. Na wartość początkową takiego środka trwałego najmniejszego wpływu nie ma jego wartość rynkowa (która de facto na ogół jest dużo wyższa od ceny wykupu).

Jak amortyzować samochód wykupiony z leasingu operacyjnego?


Gdy już ustalimy wartość początkową takiego samochodu, należy się zastanowić nad optymalną metodą jego amortyzacji. Tę także wybieramy analogicznie, jak w przypadku „zwykłego” zakupu.

I tak jeżeli ustalona wartość początkowa nie przekracza progu 3,5 tys. zł, możliwe jest tutaj jednorazowe zaliczenie amortyzacji w ciężar kosztów uzyskania przychodu - bez konieczności rozliczania jej w czasie.
Zgodnie z projektowanymi zmianami od przyszłego roku próg ten ma wzrosnąć z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł

W pozostałych przypadkach konieczne jest rozpoczęcie amortyzacji. Jakie metody są tutaj dozwolone? Jest to uzależnione m.in. od tego, czy samochód jest podatkowo osobowy czy ciężarowy.

Metoda liniowa amortyzacji wg stawek z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (bądź niższych przyjętych przez przedsiębiorcę) jest metodą podstawową. W ten sposób można amortyzować zarówno samochody osobowe jak i ciężarowe.

Metoda liniowa według stawek z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, ale podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 1,4 - którą można stosować w przypadku samochodów używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej, również jest dopuszczalna dla samochodów osobowych oraz ciężarowych.

Indywidualna stawka amortyzacyjna przewidziana dla samochodów używanych lub ulepszonych - także może być stosowana zarówno do samochodów osobowych jak i ciężarowych. Nie ma tutaj większego problemu z udowodnieniem okresu używania pojazdu przed nabyciem przez podatnika. Ustawodawca wymaga tutaj co najmniej półrocznego okresu używania, zaś podatnik, który wykupił auto z leasingu operacyjnego, wcześniej je użytkował na podstawie umowy leasingu przez kilka lat.

Metoda degresywna amortyzacji możliwa jest tylko w przypadku samochodów ciężarowych.

Podobnie jest w przypadku jednorazowego odpisu amortyzacyjnego , do którego uprawnieni są mali podatnicy (na marginesie dodajmy, że w przyszłym roku ma ulec zwiększeniu limit przychodu, do wysokości którego przedsiębiorca ma posiadać status małego podatnika: z 1,2 mln zł do 2 mln zł) oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Samochody osobowe zostały wyłączone ze stosowania tej amortyzacji.

I wreszcie zarówno do samochodu osobowego jak i ciężarowego wykupionego z leasingu operacyjnego nie można zastosować „nowego” (obowiązującego od 2017 r.) jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Ten bowiem przewidziany jest jedynie dla: fabrycznie nowych środków trwałych i zaliczanych do grupy KŚT 3-6 i 8, zaś środki transportu znajdują się w grupie 7 tej klasyfikacji.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: