eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wystawienie faktury VAT sprzedaży dla dwóch nabywców

Wystawienie faktury VAT sprzedaży dla dwóch nabywców

2018-04-20 13:00

Wystawienie faktury VAT sprzedaży dla dwóch nabywców

Dane kilku nabywców na jednej fakturze VAT? © Andrey Popov - Fotolia.com

Umowa sprzedaży jest umową cywilnoprawną, którą regulują przepisy Kodeksu cywilnego. To właśnie te umowy są przede wszystkim przedmiotem opodatkowania VAT, jeżeli oczywiście sprzedawcą jest podmiot będący podatnikiem VAT. Przepisy prawa cywilnego nie wymagają przy tym, aby kupujący był tylko jeden. Jak jednak powyższe ma się do wystawienia faktury?

Przeczytaj także: Odliczenie VAT z faktury zakupu maszyny rolniczej na współwłasność

Współwłasność rzeczy czy prawa nie jest niczym niezwykłym. Gdzie spotykamy takie rozwiązania? Chociażby przy zakupie samochodów, gdzie często dzieci, aby nie płacić dużo wyższych składek ubezpieczeniowych, występują jako współwłaściciele pojazdu razem ze swoim rodzicem.

Pokrewieństwo jednak nie jest tutaj wymagane. Innym przykładem takiego zachowania jest handel maszynami rolniczymi. Te bardzo często są specjalistyczne i używane w wąskim zakresie, zaś ich ceny wysokie. Stąd zakup maszyny przez jednego rolnika może być nieopłacalny, przez kilku natomiast już tak. Z rozwiązania takiego rolnicy korzystają także przy wykorzystywaniu funduszy unijnych, w których to zakupy wspólne często są premiowane. Czy jednak dopuszczalne jest wystawienie faktury na dwóch bądź większą liczbę nabywców?

Co na to przepisy?


Art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT mówi, że podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż towarów czy świadczenie usług, gdy nabywcą towaru lub usługi jest - mówiąc w uproszczeniu - podmiot prowadzący działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy o VAT).

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Dane kilku nabywców na jednej fakturze VAT?

Czy na fakturze można wskazać dane więcej niż jednego nabywcy? Prawo cywilne dopuszcza zakup rzeczy na współwłasność, a przepisy VAT-owskie nie stoją na przeszkodzie takiemu rozwiązaniu. Dlatego też jest ono dopuszczalne. Niemniej sprzedawca powinien pamiętać, aby na fakturze znalazły się dane wszystkich nabywców. Dobrze jest też wskazać w jakiej części każdy nabył udział we własności rzeczy.


Zasady wystawiania tych dokumentów regulują kolejne przepisy tejże ustawy. Wśród nich znajduje się art. 106e mówiący, że faktura musi zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług, a także ich adresy oraz numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Niestety przepisy nie określają, jak zachować się w sytuacji, gdy po stronie nabywcy występuje więcej niż jeden podmiot. Nie zawierają jednak informacji, że rozwiązanie takie jest zabronione. W związku z tym należy uznać, iż ustawodawca dopuszcza takie przypadki oraz należy do nich stosować ogólne zasady wystawiania faktur VAT. Należy przy tym zadbać o to, aby zawarte na fakturze dane umożliwiały jednoznaczną identyfikację stron transakcji gospodarczej (czyli zarówno sprzedawcę jak i nabywcę).

Z poglądem takim zgadzają się także organy podatkowe
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 04.01.2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.794.2017.1.KM uznał, że z treści ustawy o VAT „(...) nie wynika jednak zakaz wystawiania faktur na więcej niż jeden podmiot. Zatem nabywcą towaru, czy usługi, może być więcej niż jedna osoba, jednak dane zwarte w fakturze muszą umożliwiać jednoznaczną identyfikację stron transakcji gospodarczej, zarówno po stronie nabywcy, jak i sprzedawcy. Z powyższego wynika, że może być wystawiona jedna faktura dla kilku podmiotów, przy czym każdy z nabywców jest uprawniony do otrzymania egzemplarza faktury. Jednocześnie, w przypadku nabycia tej samej rzeczy, czy też usługi przez kilku nabywców, na fakturze muszą być wpisanie imiona, nazwiska lub nazwy każdego nabywcy oraz ich adresy, a ponadto numer NIP-u każdego nabywcy.

(...)faktura potwierdzająca dokonanie sprzedaży na ich rzecz może być wystawiona na wszystkich współwłaścicieli (użytkowników) jako osobnych nabywców, z których każdy identyfikowany jest oprócz imienia i nazwiska, odrębnym numerem identyfikacji podatkowej.(...)”

We wskazanej interpretacji organ odniósł się też do zasad odliczania VAT z takiej faktury. Otóż wystawienie faktury na dwa podmioty, które nabyły wspólnie ten sam towar lub usługę nie jest przeszkodą do odliczenia podatku naliczonego przez każdego z nabywców. Odliczenie to odpowiada udziałowi we współwłasności część kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towaru lub usługi.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: