eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zakup maszyn od rolnika ryczałtowego zwolniony z podatku PCC?

Zakup maszyn od rolnika ryczałtowego zwolniony z podatku PCC?

2018-06-18 13:32

Zakup maszyn od rolnika ryczałtowego zwolniony z podatku PCC?

Czy rolnik przy zakupie używanych maszyn płaci PCC? © Wolfgang Jargstorff - Fotolia.com

Wyłączenie z opodatkowania PCC ma miejsce, gdy z tytułu danej czynności cywilnoprawnej jedna ze stron czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona. W związku z tym gdy zarówno sprzedawca jak i nabywca są rolnikami ryczałtowymi, korzystającymi dodatkowo ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy o VAT, to sprzedaż pomiędzy nimi ciągnika rolniczego nie podlega PCC - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.06.2018 r. nr 0111-KDIB4.4014.150.2018.2.BB.

Przeczytaj także: Zakup ciągnika rolniczego pomiędzy rolnikami ryczałtowymi w PCC

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


W marcu 2018 r. wnioskodawca - będący rolnikiem ryczałtowym, kupił na podstawie umowy kupna sprzedaży ciągnik rolniczy od innego rolnika ryczałtowego. Obie strony transakcji prowadzą gospodarstwa rolne, którym to przedmiot sprzedaży służył i będzie służył.

Wnioskodawca wyjaśnił, że obie strony transakcji korzystają ze statusu rolnika ryczałtowego. Jednocześnie są też zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ustawy o VAT. Wnioskodawca zadał pytanie, czy od zakupu ciągnika powinien zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150), podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy, obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

fot. Wolfgang Jargstorff - Fotolia.com

Czy rolnik przy zakupie używanych maszyn płaci PCC?

PCC nie występuje przy zakupie ruchomości, gdy z tytułu tej transakcji jej strona jest zwolniona bądź opodatkowana podatkiem VAT. Jeżeli zatem sprzedawcą maszyny rolniczej jest rolnik ryczałtowy, u którego sprzedaż ta korzysta ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy o VAT, to nabywca PCC od niej nie zapłaci.


Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. W myśl art. 6 ust. 2 ustawy od czynności cywilnoprawnych, wartość rynkową przedmiotu czynności określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:
a. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
b. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
• umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
• umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług bądź z tytułu innych czynności są z tego podatku zwolnione lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest – w związku z tą konkretną czynnością – z tego podatku zwolniona.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca – rolnik ryczałtowy prowadzący gospodarstwo rolne, nabył na podstawie umowy kupna-sprzedaży używaną maszynę rolniczą – ciągnik rolniczy – od rolnika ryczałtowego prowadzącego gospodarstwo rolne. Maszyna ta wykorzystywana będzie na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego. Sprzedający (rolnik ryczałtowy) i Kupujący (rolnik ryczałtowy) są objęci zwolnieniem opisanym w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. są podmiotowo zwolnieni z podatku od towarów i usług.

Dodatkowo Kupujący jako strona umowy zakupu maszyny rolniczej (ciągnika) to rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jednoznacznie wynika, iż wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ma miejsce wówczas, gdy z tytułu danej czynności cywilnoprawnej (czyli w analizowanej sytuacji będzie to czynność nabycia – zakup ciągnika rolniczego) jedna ze stron czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona. Jak wynika z opisu stanu faktycznego zarówno Wnioskodawca jako Kupujący, jak i Sprzedający są podmiotowo zwolnieni z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ustawy i podatku od towarów i usług.

Jeżeli zatem istotnie – jak wynika z treści wniosku – Wnioskodawca (Kupujący) i Sprzedający są podmiotowo zwolnieni z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług i w świetle tejże ustawy zwolnieniem tym objęta jest także dostawa (sprzedaż) ciągnika (co nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia w niniejszej interpretacji, gdyż dotyczy ona – zgodnie z wnioskiem – tylko podatku od czynności cywilnoprawnych), transakcja nabycia ciągnika rolniczego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: