eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Kiedy zakup drewna od ludności bez podatku PCC?

Kiedy zakup drewna od ludności bez podatku PCC?

2017-07-26 13:30

Kiedy zakup drewna od ludności bez podatku PCC?

Deski © gpmax - Fotolia

Od kupionego od ludności za granicą drewna nie trzeba płacić podatku PCC. Wymagane są tutaj jednak dwa warunki: sama umowa musi zostać zawarta za granicą i tam w momencie jej zawarcia musi znajdować się przedmiot sprzedaży - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.07.2017 r. nr 0111-KDIB4.4014.195.2017.2.PB.

Przeczytaj także: Od zakupów na e-Bay zapłacisz podatek PCC

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, dla której zaprowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zajmuje się m.in. sprzedażą drewna używanego (w tym poddanego obróbce). Zakupu drewna dokonuje zarówno w kraju jak i za granicą (państwa UE jak też kraje trzecie). Sprzedawcami drewna są na ogół osoby prywatne. Nabycie ma miejsce na podstawie umowy kupna-sprzedaży zawieranej pomiędzy wnioskodawcą a osobą fizyczną poza granicami kraju. Zakupy takie z reguły przekraczają kwotę 1 000 zł (od transakcji). Sprzedawcy nie prowadzą firm, nie są podatnikami VAT.

Sama umowa przyjmuje formę pisemną i jest zawierana poza terytorium RP. W momencie jej zawarcia przedmiot umowy (czyli drewno) również nie znajduje się w Polsce. Następnie towary takie są przewożone do Polski, poddawane obróbce i sprzedawane w kraju bądź za granicą.

Wnioskodawca zadał pytanie, od powyższych zakupów drewna (towarów używanych) powinien płacić PCC? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

fot. gpmax - Fotolia

Deski

Kupno drewna od ludności za granicą pod pewnymi warunkami nie wymaga zapłaty podatku PCC.


Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu określonym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w tym umowa sprzedaży, podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, o ile spełniają przesłanki określone w art. 1 ust. 4 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, jeżeli ich przedmiotem są:
1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (...)

Z przywołanego powyżej przepisu art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy przedmiot znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wtedy nie ma znaczenia, gdzie została zawarta umowa i gdzie mają miejsca zamieszkania strony umowy. Ponadto umowa sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wtedy, gdy rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży w chwili jej zawarcia znajduje się za granicą, pod warunkiem, że kupujący ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i umowa zawierana jest w Polsce.

Tym samym uwzględniając powyższe okoliczności faktyczne i prawne, w przypadku gdy przedmiot umowy kupna-sprzedaży znajduje się w chwili jej zawarcia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i sama umowa nie została zawarta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy stwierdzić, że przedmiotowa umowa sprzedaży nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym opiniowana umowa sprzedaży dotycząca nabycia drewna przez Wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: