eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek PCC od zakupu używanych maszyn?

Podatek PCC od zakupu używanych maszyn?

2014-04-24 13:51

Podatek PCC od zakupu używanych maszyn?

Podatek PCC od zakupu używanych maszyn? © ahmet_ozgur - Fotolia.com

Zakup maszyny używanej na potrzeby działalności gospodarczej w stosunku do maszyny nowej jest z reguły dużo tańszy. Niemniej kupując taką maszynę przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na to, czy poza ceną należną sprzedawcy nie powinien także uiścić należnego od tej transakcji podatku od czynności cywilnoprawnych. Sporo zależy tutaj od statusu sprzedawcy.

Przeczytaj także: PCC od zakupu maszyn rolniczych od rolnika ryczałtowanego

Rozpatrzmy następującą sytuację: Przedsiębiorca zamierza kupić używaną maszynę X. Znalazł kilka ofert sprzedaży. Pierwsza z nich pochodzi od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Zakup zostałby tutaj potwierdzony umową kupna sprzedaży. Pozostałe oferty pochodzą od innych przedsiębiorców, przy czym ci deklarują różne dokumenty sprzedaży. Pierwszy z przedsiębiorców korzysta ze zwolnienia z podatku VAT i wystawi nabywcę fakturę wskazując, że jest to sprzedaż zwolniona. Drugi oferuje fakturę w procedurze marży, zaś trzeci fakturę z wykazanym podatkiem VAT. Która z powyższych transakcji byłaby objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: ustawa o PCC) mówi, że podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Kończąc zatem rozważania na tym przepisie należałoby uznać, że podatkiem tym byłaby obarczona każda z wymienionych wyżej transakcji. Za każdym razem mamy bowiem do czynienia ze sprzedażą, różny jest jedynie dokument ją potwierdzający.

Ustawa o PCC przewiduje jednak pewne zwolnienia oraz wyłączenia. W naszym przypadku istotne są te drugie.

Otóż art. 2 pkt 4 tejże ustawy mówi, że nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:
a) opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
b) zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
– umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
– umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

fot. ahmet_ozgur - Fotolia.com

Podatek PCC od zakupu używanych maszyn?

Zakup maszyny używanej na potrzeby działalności gospodarczej w stosunku do maszyny nowej jest z reguły dużo tańszy. Niemniej kupując taką maszynę przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na to, czy poza ceną należną sprzedawcy nie powinien także uiścić należnego od tej transakcji podatku od czynności cywilnoprawnych.


W przypadku rzeczy ruchomych zatem ustawodawca zwolnił z PCC m.in. transakcje sprzedaży, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania takiej czynności będzie opodatkowana bądź zwolniona z podatku od towarów i usług.

Warto jednak pamiętać, że status ten w naszym przykładzie musi odnosić się do sprzedawcy a nie nabywcy. To bowiem na nim spoczywa ewentualny obowiązek rozliczenia podatku VAT. Co zatem powyższe oznacza w praktyce?

Otóż jeżeli przedsiębiorca z naszego przykładu zdecyduje się na zakup maszyny od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, co do zasady będzie z tego tytułu obowiązany zapłacić także podatek od czynności cywilnoprawnych (stawka podatku wyniesie 2% podstawy opodatkowania). Sprzedawca bowiem nie będzie tutaj zarówno opodatkowany jak i zwolniony z podatku od towarów i usług, jako że przepisy ustawy regulującej ten podatek w ogóle nie mają do niego zastosowania (nie będzie on podatnikiem). Transakcja ta będzie przy tym zwolniona z PCC, jeżeli wartość rynkowa przedmiotowej maszyny nie jest wyższa niż 1 000 zł. W art. 9 pkt 6 ustawy o PCC ustawodawca wskazał bowiem, że zwalnia się od tego podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza wymienionej wartości.

Dokonanie zakupu od któregokolwiek z pozostałych sprzedawców natomiast opodatkowaniu PCC nie będzie podlegać. A to dlatego, że za każdym razem zakup taki nastąpi od podatnika VAT, z tym że w zależności od sytuacji będzie to sprzedaż zwolniona tudzież opodatkowana tym podatkiem (na różnych zasadach). Zostaną tutaj zatem spełnione przesłanki wynikające z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: