eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Przychód z umowy najmu a odszkodowanie za zniszczony sprzęt

Przychód z umowy najmu a odszkodowanie za zniszczony sprzęt

2018-07-26 12:55

Przychód z umowy najmu a odszkodowanie za zniszczony sprzęt

Odszkodowanie za zniszczenie rzeczy oddanej w najem © Andrey Popov - Fotolia.com

Spółka z o. o. zawiera z kontrahentami umowy najmu sprzętu. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami, w przypadku zniszczenia przez kontrahenta przedmiotu najmu w trakcie jego użytkowania spółka obciąży usługobiorcę kwotą powstałej w ten sposób straty. Podatnik traktuje tego rodzaju obciążenie, jako część odpłatności za usługę najmu, rozpoznając przychód z tego tytułu w momencie wystawienia faktury. Czy postępuje prawidłowo?

Przeczytaj także: Podatek od wynajmu nieruchomości: wybrane problemy

Należy zauważyć, że przedmiot obciążenia wynikającego z faktury wystawianej przez podatnika, tytułem obciążenia za zniszczony sprzęt, daje podstawy do uznania tego rodzaju należności za świadczenie o charakterze odszkodowawczym. Obciążenie za sprzęt zniszczony nie może bowiem być uznane za świadczenie usługi. Obciążenie to nie wiąże się żadnym ekwiwalentnym świadczeniem drugiej strony, wobec czego nie może stanowić zapłaty za dostawę towarów lub świadczenie usług.
W związku z powyższym, przedmiotowa płatność nie może być uznana za należność z tytułu świadczenia usługi rozliczanej zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP).

W myśl tego przepisu, za datę powstania przychodu uznaje się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Omawiana należność za zniszczony sprzęt nie jest także rozliczana w okresach rozliczeniowych, do których stosuje się art. 12 ust. 3c ustawy o PDOP.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Odszkodowanie za zniszczenie rzeczy oddanej w najem

Usługi najmu skutkują powstaniem przychodu w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Usługą taką jednak nie jest otrzymane od najemcy odszkodowania za zniszczony sprzęt. Tutaj nie ma bowiem świadczenia wzajemnego. W efekcie odszkodowanie to należy rozliczać kasowo – w momencie jego uzyskania (nawet pomimo wcześniejszego wystawienia dokumentu).


W takim więc przypadku zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3e ustawy o PDOP, zgodnie z którym w przypadku otrzymania przychodu, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d i 3f (nie dochodzi do wykonania usługi), za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

W przypadku zatem otrzymania odszkodowania w związku ze zniszczeniem sprzętu należącego do podatnika - przychód w rozumieniu ustawy o PDOP powstanie w dacie otrzymania zapłaty od najemcy.
Data wystawienia dokumentu obciążeniowego nie powinna zatem wpływać w takich przypadkach na moment rozpoznania przychodu przez spółkę.

W związku z powyższym, podatnik, z tytułu obciążenia kontrahenta za zniszczony sprzęt, powinien rozpoznawać przychód w dacie otrzymania należności od najemcy. Opisane postępowanie jest zatem nieprawidłowe.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: