eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Jak zaksięgować wypłatę zysku w spółce jawnej?

Jak zaksięgować wypłatę zysku w spółce jawnej?

2006-06-06 12:59

Jestem wspólniczką w spółce jawnej. Za 2005 r. osiągnęliśmy zysk, który ma zostać wypłacony wspólnikom. Jak powinnam zaksięgować to zdarzenie?

Przeczytaj także: Rozliczanie zysku wypracowanego przez firmę

W księgach rachunkowych 2006 roku, ale nie wcześniej niż w dacie zatwierdzenia sprawozdania za rok 2005 i podjęcia decyzji o podziale zysku w formie uchwały podjętej przez wspólników spółki jawnej, powinnaś dokonać następujących zapisów:

1. Przeksięgowanie zatwierdzonego uchwałą wspólników zysku brutto za rok 2005:

Wn konto „Wynik finansowy”,
Ma konto „Rozliczenie wyniku finansowego”.

2. Zarachowanie kwot zysku brutto należnych wspólnikom w wysokościach określonych w uchwale o podziale wyniku finansowego:

Wn konto „Rozliczenie wyniku finansowego”,
Ma konto „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: Konta imienne wspólników).

3. Wypłata zysku za rok 2005, ewentualnie po pomniejszeniu o zaliczki pobierane w trakcie 2005 r. na poczet zysku:

Wn konto „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: Konta imienne wspólników),
Ma konto „Rachunek bieżący” lub „Kasa”.

Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli zgodnie z pisemną decyzją wspólników rozliczenia z urzędem skarbowym byłyby regulowane ze środków spółki, wówczas księgowaniu będzie podlegać sama wpłata zaliczek lub podatku wynikającego z zeznań wspólników, w sposób następujący:

Wn konto „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: Konta imienne wspólników),
Ma konto „Rozrachunki publicznoprawne”.

Kwoty przelane na konto US zmniejszają kwoty podlegające wypłacie dokonywanej przez wspólnikom z zysku brutto, co ewidencjonujesz:

Wn konto „Rozliczenie wyniku finansowego”,
Ma konto „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: Konta imienne wspólników).


„Poradnik Finansowo-Księgowy” podpowiada, jak zyskać 100% pewności, że właściwie interpretuje się przepisy, poprawnie rozlicza finanse firmy, bezbłędnie prowadzi ewidencję księgową.

oprac. : Poradnik Finansowo-Księgowy Poradnik Finansowo-Księgowy

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: