eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga prorodzinna (na dzieci) w PIT za 2018 r.

Ulga prorodzinna (na dzieci) w PIT za 2018 r.

2019-01-29 12:57

Ulga prorodzinna (na dzieci) w PIT za 2018 r.

Ulga prorodzinna czyli dzieci obniżają podatek rodziców © serq - Fotolia.com

Mając kilkoro dzieci na podatku można zaoszczędzić sporą kwotę. Prawo takie daje ulga prorodzinna, czyli odliczenie od podatku zryczałtowanej kwoty z tytułu wychowywania dzieci. Kwota ta jest różna w zależności od liczby posiadanych dzieci uprawniających do odliczenia oraz okresu ich wychowywania.

Przeczytaj także: Podatek liniowy: nawet zawieszona firma wyłącza preferencyjne opodatkowanie

Ulga prorodzinna wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków. Po pierwsze – trzeba uzyskiwać dochody opodatkowane skalą podatkową. Drugim warunkiem jest posiadanie dzieci uprawniających do odliczenia. I w zasadzie to cała filozofia tego odliczenia. Praktyka bywa jednak bardziej skomplikowana.

Z jednym dzieckiem nie zawsze ulgę rozliczysz


I tak pierwsze utrudnienia występują już w przypadku rodziców jedynaków. Tutaj prawo do ulgi zarezerwowane jest jedynie dla podatników, którzy za dużo nie zarabiają.
W przypadku jednego dziecka ulga prorodzinna przysługuje, jeżeli dochody podatnika:
  • pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
  • niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona wyżej, a więc 112.000 zł.

Kluczowe znaczenie ma tutaj ustalenie dochodu rodzica bądź rodziców. Ustawodawca określił w przepisach, które dochody wliczać do limitu, a które nie są dla niego przy tym odliczeniu istotne.

fot. serq - Fotolia.com

Ulga prorodzinna czyli dzieci obniżają podatek rodziców

Od 1 tys. zł do 2,7 tys. zł w skali roku rodzice mogą zaoszczędzić na podatku dzięki uldze na dziecko – liczone w stosunku do każdego dziecka. W rezultacie zwrot ze skarbówki bez problemu może tutaj sięgnąć kilku tysięcy złotych. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie posiadane dzieci uprawniają do ulgi. Nadto ważne są też dochody rodziców.


I tak przy ustalaniu prawa do ulgi przy jednym dziecku pod uwagę brane są uzyskane przez podatnika w danym roku podatkowym:
  • dochody, do których ma zastosowanie skala podatkowa (mieszczą się tutaj m.in. dochody z umowy o pracę, działalności wykonywanej osobiście, najmu czy działalności gospodarczej rozliczanych na zasadach ogólnych, rent, emerytur itp.),
  • dochody określone art. 30b ustawy, a więc m.in. ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających, które są wykazywane w PIT-38 (tzw. kapitały pieniężne),
  • dochody opodatkowane podatkiem liniowym (przewidzianym dla pozarolniczej działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, rozliczane na PIT-36L)
- po ich pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w danym roku przez podatnika bądź potrąconych przez płatnika.
Ustawodawca mówi tutaj o dochodzie podatnika. Tym jest natomiast przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Ustawodawca określił też, kiedy należy stosować łączny limit 112 tys. zł dla obojga rodziców, a kiedy 56 tys. zł dla każdego z rodziców z osobna. I tak przy określaniu prawa do tego odliczenia za podatnika pozostającego w związku małżeńskim nie uważa się:
  1. osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów;
  2. osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

W tych sytuacjach zatem rodzice określają prawo do ulgi odrębnie.

Przy dwójce dzieci i więcej nie ma kryterium dochodowego


Gdy rodzice posiadają co najmniej dwoje dzieci, ich dochody nie są limitowane. Niemniej w dalszym ciągu należy pamiętać o uzyskiwaniu dochodów opodatkowanych skalą podatkową. Jeżeli bowiem takich nie ma (np. rodzice są przedsiębiorcami opłacającymi ryczałt czy podatek liniowy), to ulgi i tak nie da się rozliczyć.
Ważne
Niestety posiadanie nawet kilkoro dzieci i uzyskiwanie dochodów opodatkowanych skalą podatkową nie zawsze uprawni do ulgi prorodzinnej. Zdaniem organów podatkowych bowiem przy określaniu prawa do tej ulgi należy brać pod uwagę jedynie te dzieci, które uprawniają do odliczenia. W rezultacie gdy rodzice mają przykładowo czworo dzieci, ale tylko jedno z nich będzie uprawniało do odliczenia, na potrzeby ulgi będą traktowani jak rodzice jednego dziecka (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29.10.2015 r. nr IPPB4/4511-1098/15-2/MP).

Liczba dzieci uprawniających do ulgi ma jeszcze jedno, bardzo istotne znaczenie. To bowiem głównie od ilości posiadanych pociech zależy wartość samego odliczenia. Na każde dziecko przysługuje odrębny limit ulgi, który dodatkowo wraz z liczbą dzieci rośnie.

Ile zatem można tutaj odliczyć? Miesięczne odliczenie na pierwsze dziecko wynosi 92,67 zł (1.112,04 zł rocznie). Te same wartości występują przy drugim dziecku. Przy trzeciej pociesze kwota ulgi rośnie do 166,67 zł miesięcznie (2.004,02 zł rocznie). Przy czwartym i kolejnym dziecku rodzice odliczą natomiast ulgę w wysokości 225 zł miesięcznie (2.700 zł w skali roku). Należy też pamiętać, że ulga prorodzinna jest odliczeniem od podatku. Pomniejsza go zatem w stosunku 1:1. Sposób ustalania limitu prezentuje poniższa tabela:
Wartość odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej 2018
Liczba posiadanych dzieci (uprawnionych do skorzystania z ulgi): Podatnik będący
Singlem, rozwodnikiem, wdowcem, pozostający w związku małżeńskim przez część roku Małżonkiem przez cały rok, osobą samotnie wychowującą dziecko
1 dziecko Kwota dochodu do 56.000 zł Kwota dochodu małżonków /osoby samotnie wychowującej dziecko do 112.000 zł
92,67 zł ulgi/mc (1.112,04 zł/rok)
Kwota dochodu przekraczająca 56.000 zł Kwota dochodu małżonków /osoby samotnie wychowującej dziecko przekraczająca 112.000 zł
0 zł ulgi
2 dzieci Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
3 dzieci Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Trzecie dziecko 166,67 zł/mc 2.000,04 zł/rok
4 i więcej dzieci Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Trzecie dziecko 166,67 zł/mc 2.000,04 zł/rok
Czwarte i każde następne dziecko 225,00 zł/mc 2.700,00 zł/rok


Na jakie dzieci przysługuje odliczenie?


Ulgą prorodzinną objęte są przede wszystkim dzieci małoletnie. Nadto odliczeniem objęte są także dzieci pełnoletnie:
  • które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – tutaj nie jest istotny wiek dziecka jak i jego dochody,
  • uczące się (lub studiujące i to zarówno w kraju jak i za granicą) do ukończenia 25. roku życia.

Niestety w stosunku do dzieci z ostatniego z wymienionych wyżej punktów ulga przysługuje, o ile takie dziecko w 2018 r. nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu, na zasadach określonych w art. 27 i art. 30b ustawy (czyli dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych wg skali podatkowej bądź dochodów z kapitałów pieniężnych, np. ze sprzedaży akcji), w łącznej wysokości przekraczającej kwoty wolnej od podatku, za wyjątkiem renty rodzinnej. W pozostałych przypadkach dochody dzieci co do zasady nie mają większego znaczenia przy określaniu samego prawa do odliczenia.
Jak obliczyć dochód takiego dziecka opisaliśmy m.in. w artykule: Ulga prorodzinna: liczymy dochody pełnoletniego dziecka.

Należy w tym miejscu dodać, że powyższy sposób ustalania dochodu potwierdzają organy podatkowe. Niemniej istnieje też inna linia interpretacyjna, zgodnie z którą dochodem jest przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania oraz dostępne odliczenia. Niemniej takie ustalenie dochodu dziecka będzie równoznaczne ze sporem z fiskusem.
Warto wiedzieć
Ulga prorodzinna bezwzględnie nie przysługuje w stosunku do dziecka, które uzyskiwało przychody opodatkowane podatkiem liniowym, podatkiem tonażowym, bądź miała do niego zastosowanie ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym (za wyjątkiem prywatnego najmu) czy ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Jeżeli zatem dziecko posiada działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo, ryczałtem ewidencjonowanym czy kartą podatkową, rodzic nie może w stosunku do niego skorzystać z ulgi prorodzinnej, nawet wówczas gdy z tego tytułu dziecko nic nie zarobiło. Wyłączenie to stosuje się do wszystkich wymienionych wyżej kategorii dzieci, także małoletnich.

Fiskus przy tym bardzo wyraźnie podkreśla, że ulgą objęte są tylko dzieci danego podatnika.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: