eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Wynajem pokoi w gospodarstwie rolnym zwolniony z podatku

Wynajem pokoi w gospodarstwie rolnym zwolniony z podatku

2021-02-03 12:24

Wynajem pokoi w gospodarstwie rolnym zwolniony z podatku

Rolnik przyjmie turystów bez podatku © pixabay.com

Dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w liczbie nie większej niż 5, w budynku mieszkalnym położonym na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku, są zwolnione z podatku dochodowego - wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.01.2021 r. nr 0115-KDIT1.4011.913.2020.2.MST.

Przeczytaj także: Jak nie zapłacić podatku od wynajmu pokoi gościnnych?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym https://www.podatki.egospodarka.pl/162649,Podatek-PCC-do-zwolnienia-trzeba-kupic-co-najmniej-1-ha-ziemi-rolnej,1,70,1.html . Prowadzi gospodarstwo> rolne na wsi. Jeden z budynków gospodarczych tego gospodarstwa wynajmuje Spółdzielni Socjalnej. Ta adaptowała go na potrzeby mieszalne. W jednym z pokoi są przyjmowani goście na nocleg.

Wnioskodawca remontuje też dom mieszkalny, w którym mieszka, położony w jego gospodarstwie na wsi pod tym samym adresem, co budynek wynajmowany spółdzielni. W domu tym od maja 2021 r. zamierza wynajmować turystom na wypoczynek 3 pokoje na nocleg.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy wynajem pokoi będzie wolny od podatku dochodowego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 43 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

fot. pixabay.com

Rolnik przyjmie turystów bez podatku

Działalność agroturystyczna prowadzona na wsi w ramach gospodarstwa rolnego, a polegająca na wynajmie pokoi turystom na cele ich wypoczynku, jest zwolniona z podatku dochodowego. Liczba pokoi nie może jednak przekroczyć 5 i muszą się one znajdować w budynku mieszkalnym.


Zastosowanie zwolnienia określonego w tym przepisie – w odniesieniu do wynajmu pokoi gościnnych – uzależnione jest więc od spełnienia łącznie kilku warunków, a mianowicie:
• najem musi dotyczyć pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych,
• budynki mieszkalne, w których znajdują się wynajmowane pokoje są położone na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym,
• przedmiotem usług jest najem pokoi gościnnych osobom przebywającym na wypoczynku,
• liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Celem omawianego zwolnienia jest wspieranie działalności agroturystycznej prowadzonej na terenach wiejskich, w gospodarstwach rolnych. Ustawodawca nie objął jednak zwolnieniem od opodatkowania wszelkich dochodów z agroturystyki, a jedynie dochody uzyskiwane z „podstawowych” usług agroturystycznych, tj. z wynajmu pokoi gościnnych (przy spełnieniu określonych warunków) i z wyżywienia osób wynajmujących te pokoje.

Należy przy tym wskazać, że stosownie do treści art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. I tak, w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

W przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca prowadzący gospodarstwo rolne na terenach wiejskich, od maja 2021 roku zamierza wynajmować turystom na wypoczynek 3 pokoje znajdujące się w budynku mieszkalnym położonym w tym gospodarstwie. Ponadto, od dwóch lat jeden z budynków gospodarczych, który został zaadaptowany na potrzeby mieszkalne Wnioskodawca wynajmuje Spółdzielni i w jednym z pokoi, w ramach prowadzonej przez ww. Podmiot działalności gospodarczej przyjmuje się gości na nocleg. Wnioskodawca nie zamierza wynajmować innych pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawione we wniosku okoliczności sprawy należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że uzyskiwane przez Niego dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w liczbie nie większej niż 5, w budynku mieszkalnym położonym na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku, zwolnione będą z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: