eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Formularze zeznań podatkowych PIT za rok 2019

Formularze zeznań podatkowych PIT za rok 2019

2020-02-17 13:51

Formularze zeznań podatkowych PIT za rok 2019

Jaki wypełnić formularz do rozliczenia PIT za 2019 rok? © SylaK - Fotolia.com

Z dniem 15 lutego 2020 r. oficjalnie można składać rozliczenia PIT dotyczące roku 2019. Jak co roku, sporządzenie zeznania należy rozpocząć od wyboru odpowiedniego pliku dokumentów. Ustawodawca zafundował nam tutaj pewne zmiany w stosunku do lat ubiegłych. Poniżej prezentujemy formularze najczęściej występujące.

Przeczytaj także: Jak opodatkować i rozliczyć dochody małoletnich dzieci?

Po raz kolejny ustawodawca opracował nowe wzory formularzy zeznań podatkowych. Choć są one mocno zbliżone do swoich poprzednich wersji, to jednak pewne różnice występują. Mamy oczywiście również nowe numery kolejnych wersji. Urząd skarbowy nie przyjmie zeznania sporządzonego na nieprawidłowym rozliczeniu (w tym także co do samej jego wersji). Błędnej wersji nie da się też złożyć elektronicznie.

Ryczałt ewidencjonowany do końca lutego


Najmniej czasu na rozliczenie mają kartowicze, czy duchowni rozliczający się ryczałtem – bo tylko do końca stycznia. Ci nie składają jednak zeznań podatkowych a jedynie informacje o wysokości zapłaconej i potrąconej z podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne (odpowiednio PIT-16A i PIT-19A).

Termin rozliczenia się z podatku został natomiast wydłużony ryczałtowcom, czyli rozliczającym się na PIT-28. Ci powinni złożyć PIT-a od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku rozliczanym. Ponieważ w tym roku ostatni dzień lutego przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, termin na złożenie PIT-a wydłuża się do 2 marca.
Obecnie ryczałt ewidencjonowany może być opłacany aż z trzech różnych źródeł przychodu określonych w PIT tj.: pozarolnicza działalność gospodarcza, tzw. prywatny najem i dzierżawa oraz inne źródła w zakresie sprzedaży przez rolników przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, a pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Sam podatek jest tutaj liczony od uzyskanego przychodu. Rozliczenia należy natomiast dokonać na zeznaniu oznaczonym symbolem PIT-28. Ważną zmianą jest likwidacja załącznika w postaci PIT-28/A, który w latach ubiegłych obowiązkowo składali prowadzący działalność na własne nazwisko i/lub uzyskujący przychody z prywatnego najmu tudzież wskazani wyżej rolnicy. Pozostał natomiast PIT-28/B, który składają prowadzący działalność w formie spółek osobowych.

fot. SylaK - Fotolia.com

Jaki wypełnić formularz do rozliczenia PIT za 2019 rok?

PIT-28, PIT-37 a może PIT-36? Który formularz wybrać aby właściwie rozliczyć się z podatku? Wszystko zależy od rodzaju uzyskiwanych dochodów oraz wybranych dla nich form opodatkowania. Katalog formularzy jest stosunkowo szeroki. Do zeznania podstawowego często trzeba dołączyć też szereg załączników.


Z uwagi na to, że przepisy o ryczałcie ewidencjonowanym pozwalają na korzystanie z ulg podatkowych (innych aniżeli odliczenie składek społecznych i zdrowotnych), do powyższego kompletu mogą też zostać dołączone PIT/D oraz PIT/O. Pierwszy z wymienionych został przewidziany dla ulg związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych podatnika. Chodzi tutaj o ulgi budowlane czy odsetkową, które obecnie już nie obowiązują, niemniej część podatników nadal je rozlicza na zasadach tzw. praw nabytych. Co ciekawe, nowa ulga termomodernizacyjna nie znalazła się w tym załączniku, a PIT/O jako odliczenie od dochodu.

Załącznik PIT/O został przewidziany dla pozostałych ulg (w tym także rozliczanych na zasadach praw nabytych), czyli np. ulgi rehabilitacyjnej, na Internet, darowizn itp.
Uwaga
Od ryczałtu ewidencjonowanego nie można odliczyć ulgi prorodzinnej (dla której miejsce również znalazło się w załączniku PIT/O.

Krajowe: umowa o pracę, zlecenie, o dzieło, renty oraz emerytury w PIT-37


Najczęściej wybieranym do rozliczenia podatku jest formularz oznaczony symbolem PIT-37. To on służy bowiem do rozliczenia najczęściej występujących źródeł przychodów, takich jak praca na etacie, umowie cywilnoprawnej czy emerytury, renty ipt.
PIT-37 za 2019 r. składa się w terminie od 15 lutego 2020 do 30 kwietnia 2020 r. Wcześniejszego jego złożenie wprawdzie jest możliwe, niemniej fiskus i tak będzie traktował go jak złożony 15 lutego.

PIT-37 został przewidziany dla podatników, którzy uzyskują przychody opodatkowane skalą podatkową za pośrednictwem płatnika ze źródeł położonych na terytorium RP. Płatnikiem jest podmiot, który wyręcza podatnika z obowiązku obliczenia i wpłacenia zaliczki na podatek do urzędu skarbowego. Na formularzu tym najczęściej rozlicza się przychody z tytułu:
 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów (opodatkowanych, które nie korzystają ze zwolnienia od podatku),
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia i o dzieło zawieranych z przedsiębiorcami, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej.

Do zeznania podstawowego PIT-37 często dołączane są także załączniki w postaci PIT/D oraz PIT/O. Na tym ostatnim wykazuje się m.in. bardzo popularną ulgę prorodzinną, czy najnowszą ulgę termomodernizacyjną.
Na formularzu PIT-37 nie mam miejsca dla dochodów/przychodów, od których płatnik pobiera podatek zryczałtowany.

Podatek z działalności gospodarczej liczony od dochodu: PIT-36 albo PIT-36L


Przychody z działalności gospodarczej mogą być opodatkowane nie tylko w sposób zryczałtowany, ale także na podstawie „rzeczywistego” dochodu. Do wyboru jest tutaj 19% podatek liniowy bądź skala podatkowa. Zasady te stosuje się też do opodatkowania przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.
Skala podatkowa charakteryzuje się progresją podatkową, która powoduje, że wartość podatku rośnie razem z dochodem. Stawki podatku są dwie: 17,75% i 32% dla dochodu przekraczającego kwotę 85,5 tys. zł. Należy pamiętać, że decydując się na skalę podatkową w rocznym PIT podatek będzie liczony od wszystkich dochodów opodatkowanych w ten sposób, a nie od każdego źródła odrębnie. Podatnicy korzystający z takiego opodatkowania korzystają z pełni przywilejów określonych w ustawie podatkowej.

Podatek liniowy jest liczony wg jednolitej stawki podatku w wysokości 19% bez względu na wartość uzyskanego dochodu. Ta forma opodatkowania pozbawia większości przywilejów dostępnych przy opodatkowaniu skalą. Dochodów w ten sposób opodatkowanych nie łączy się jednak z innymi dochodami.

Przedsiębiorca, który wybrał skalę podatkową, rozliczenia podatku dokona na formularzu PIT-36, zaś dla liniowców przewidziano formularz PIT-36L. Do obydwu zeznań podstawowych obowiązkowo trzeba dołączyć PIT/B (przy uzyskiwaniu dochodów z działalności gospodarczej). Do formularza PIT-36 dołączyć można także szereg innych załączników, jak PIT/D, PIT/O, w których wykazywane są ulgi i odliczenia, jak też PIT/M czy PIT/ZG (przewidziany w przypadku dochodów zagranicznych, dołączany także do PIT-36L), w których wykazywane są dodatkowe przychody do opodatkowania.

PIT-36 oraz PIT-36L z załącznikami za rok 2019 składa się od początku roku do końca kwietnia 2020 r.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: