eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Jak opodatkować i rozliczyć dochody małoletnich dzieci?

Jak opodatkować i rozliczyć dochody małoletnich dzieci?

2020-01-03 13:22

Jak opodatkować i rozliczyć dochody małoletnich dzieci?

W czyim zeznaniu podatkowym wykazać dochody dziecka? © serq - Fotolia.com

Małoletni uzyskał w 2019 roku opodatkowany dochód? Uważaj, bo często rozlicza się go w sposób szczególny. Z części swoich dochodów niepełnoletni rozliczają się samodzielnie, inne zaś rodzice bądź opiekunowie muszą doliczyć do swojego PITa. Należy też pamiętać, że dziecko małoletnie zeznania podatkowego nie może też samo podpisać.

Przeczytaj także: Formularze zeznań podatkowych PIT za rok 2019

Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, o ile przysługuje im prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. . Wyjątkiem są dochody
  • z ich pracy,
  • stypendiów,
  • z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.
- z których dziecko rozlicza się samodzielnie. Szczegóły poniżej.
Ważne!
Do dochodów rodziców dolicza się tylko te dochody, które dziecko uzyskało przed osiągnięciem pełnoletności.

Dochody rozliczane w PIT dziecka


Dochody z pracy, stypendiów oraz przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, nie są doliczane do dochodów rodziców. Przy ich wystąpieniu PIT-a należy wypełnić na dane osobowe dziecka. To jednakże z uwagi na wiek poniżej 18 lat – nie może zeznania podpisać. W jego imieniu podpisują go rodzice.

Dochody z pracy
Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia pracy. Zgodnie zaś ze słownikiem języka polskiego, praca to świadoma, celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych lub kulturalnych, będąca podstawą i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa. Pracą są zatem wszelkie czynności, których celem jest wytworzenie dobra materialnego lub kulturalnego i to niezależnie od tego, czy są wykonywane w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy, stosunku służbowego, czy też na podstawie umów cywilnoprawnych (traktowanych w PIT jako działalność wykonywana osobiście). W związku z tym dochodami z pracy dzieci będą dochody uzyskane ze świadczenia przez nie pracy m.in. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie czy nawet praktyk uczniowskich.

fot. serq - Fotolia.com

W czyim zeznaniu podatkowym wykazać dochody dziecka?

Dochody z pracy, stypendiów, czy rzeczy oddanych do swobodnego użytku, gdy rodzice nie mogą czerpać z nich pożytków, rozlicza samodzielnie małoletni. Inne dochody trzeba natomiast doliczyć w PIT do dochodów rodziców. To generalna zasada, o której należy bezwzględnie pamiętać przy wypełnianiu PIT-a za 2019 r., gdy małoletnie dziecko uzyskiwało opodatkowane dochody.


W przypadku stypendiów chodzi o stypendia wszelkiego rodzaju czyli takie, których podstawą jest ustawa lub umowa cywilnoprawna.

Co z tym najmem
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 27 listopada 2018 r. nr 0115-KDIT3.4011.401.2018.2.DP przyznał, że małoletni winien sam rozliczać się z uzyskiwanych przychodów z najmu posiadanej nieruchomości. Powyższe jednakże oparł na przesłance, że to dziecku przysługuje wyłączne prawo dysponowania pożytkami z tego najmu, a nie jego opiekunowi prawnemu (tutaj matce).

Jeżeli jednak rodzice sprawują zarząd majątkiem małoletniego i mają prawo do czerpania z niego pożytków, przychody z najmu będą doliczane do ich przychodów a nie dziecka (interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 listopada 2018 r. nr 0115-KDIT3.4011.385.2018.2.DP

Wspólnik spółki cywilnej
Do ciekawych wniosków doszły najpierw WSA a następnie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 czerwca 2017 r. II FSK 1411/15, wydanym w zakresie zasad rozliczenia małoletniego z tytułu przychodów uzyskanych jako wspólnik spółki cywilnej.

WSA przyznał wprawdzie, że pojęcie dochodów z pracy małoletniego należy rozumieć szeroko, ale nie rozszerzająco. Dochody z pracy winny być potraktowane odrębnie w zakresie opodatkowania tylko wówczas, gdy są to niewątpliwie dochody osiągnięte w wyniku pracy wykonywanej osobiście przez samego małoletniego. WSA uznał, że pojęcia tego nie można rozszerzyć na dochody uzyskane z działalności gospodarczej, co podtrzymał NSA.

Doliczamy dochody małoletniego do dochodów rodzica


Gdy małoletnie dziecko uzyskuje dochody, które należy doliczyć do dochodów rodziców, ci wykazują je w zeznaniu rocznym oraz załączniku PIT/M. Każdy rodzic składa odrębny załącznik PIT/M niezależnie od wybranego sposobu rozliczenia.

PIT/M należy wypełnić na imię i nazwisko rodzica. Bez względu na liczbę dzieci, których dochody rodzic ma obowiązek doliczyć, każde z rodziców składa po jednym załączniku PIT/M. Podaje się w nim:
  • przychód,
  • koszty uzyskania tego przychodu,
  • dochód (lub stratę),
  • należne zaliczki od uzyskanych przez małoletnie dziecko przychodów podlegających łącznemu opodatkowaniu z przychodami rodziców.

Wyliczony w PIT/M dochód oraz sumę zaliczek należy następnie przenieść do formularza PIT-36.
Jeżeli rodzice składają odrębne zeznania podatkowe, dochody małoletnich dzieci powinny być co do zasady doliczane po połowie każdemu z nich.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: